Søg
 

Nedsat hørelse

Nogle typer medicinsk kræftbehandling kan give nedsat hørelse.

​Årsag til nedsat hørelse

Nedsat hørelse viser sig ved, at du kan opleve problemer med at høre høje toner fra for eksempel en violin eller hundens piben. Du kan også få susen eller hylen for ørerne.

Det er vigtigt, at du gør opmærksom på, hvis du oplever nedsat hørelse. Nedsat hørelse efter medicinsk kræftbehandling bliver sjældent bedre med tiden. Det kan derfor være nødvendigt at reducere dosis eller ophøre den type kemoterapi som medfører høretab.

Høretab måles ved en høreprøve.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
19.11.18
Opdateret
02.01.19
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/nonh