Søg
 

Skulder

Inden for ambulant behandling af skulder ses og vurderes smerter, fejlstillinger, nedsat funktion og indskrænkninger af bevægelighed i skulderen.

​​I menuerne herunder kan du læse om de forskellige dele i forløbet, når du bliver henvist til os med mistanke om en lidelse i skulderen.

Skulder-operationer

Det er langt fra alle lidelser, som kan eller skal opereres. Derfor er der en del patienter, der henvises med en lidelse i skulderen, som undersøges og udredes, men ikke nødvendigvis tilbydes operation.

Vi opererer bl.a. følgende typer skulderlidelser:

Artroskopi af skulder
Rotatorcuff-læsion
Slidgigt i AC-led (pdf)
Impingement (pdf)

De første undersøgelse

Hvis du ikke har fået taget røntgenbilleder via din praktiserende læge, tager vi røntgenbilleder samme dag, som du bliver undersøgt af sygehusets kirurg.

Kirurgen har oftest set røntgenbilledet, når I sammen skal tage stilling til, om du skal opereres. Ud fra bl.a. røntgenbillederne besluttes det, hvilken behandling, der vil være den bedste løsning for dig.

Lægen undersøger skulderen

Når lægen undersøger din skulder, vurderes smertelokalisationen, ledstabiliteten og funktionsbegrænsninger.

Lægen lytter til det, du fortæller, om dine problemer med skulderen.
Der kan også blive tale om yderligere undersøgelser af din skulder, helt afhængig af hvad lægen mistænker.
Det kan være:
 • MR-skanning
 • CT-skanning
 • UL-skanning

Om operation af skulderen

   

Når kirurgen har undersøgt dig, beslutter I sammen, hvad der skal gøres. Bl.a. skal du og lægen overveje risiko ved behandlingen i forhold til gevinsten.

Det der er er afgørende for, om vi råder dig til at blive opereret for din lidelse, er opvejning af risici ved en operation set i forhold til de gener, din lidelse giver dig, og naturligvis også udsigten til et succesfuldt resultat efter operationen. 

Risici ved operation

Typiske risici ved skulderoperation er principielt de samme risici, der er ved alle typer af operationer.
Risici vil være:
 • Nedsat følesans
 • Arvævsdannelse
 • Betændelse i operationsområdet
 • Forsinket hudheling (dvs over 14 dage) 

Bedøvelse ved operation i skulderen

     
 Der findes 3 muligheder for bedøvelse ved operation i skulder:
 • 1. Fuld narkose
 • 2. Blokade af den arm der skal opereres, kaldet perifer nerveblokadeanlæggelse.
 • 3. Lokalbedøvelse af hånden.
Ved lokalbedøvelse og perifer nerveblokade er du vågen under operationen. Du trækker selv vejret. Du vil kunne høre hvad der sker, og du vil kunne samtale med kirurgen under operationen. Der kan forekomme let støj under visse operationer og derfor kan det være en mulighed for dig at høre musik, imens du bliver opereret.

Efter operation

Når operationen er vel overstået kommer du hjem samme dag.

Du får besked om:
 • du skal træne straks eller holde skulderen i ro.
 • hvornår tråde og forbinding skal fjernes.
 • hvordan skulderen skal holdes, og om forholdsregler ift bandage.
 • evt. postoperative ambulante kontroller.
I nogle tilfælde foregår fjernelse af tråde hos egen læge.
I andre tilfælde fjernes trådene i vores sygeplejeambulatorium, hvor du også kan få skiftet forbinding eller bandage. Den læge som har opereret dig laver en genoptræningsplan til dig, såfremt dette skønnes nødvendigt.
Ved de operationer hvor der er behov for kontrolbesøg hos kirurgen, får du besked om dette.
Du får også information om hvilke smertestillende tabletter vi anbefaler, og information om hvad du skal forvente ift hævelse og bevægelighed samt evt. sygemelding og varigheden af denne.
Du skal selv sørge for transport til og fra sygehuset. Du må ikke selv køre bil så længe du har forbinding på din hånd eller tråde i, og så længe du ikke har normal bevægelighed i hånd/fingre.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
14.05.20
Opdateret
14.07.20
Link til denne side:
Andre sider under Mit forløb som patient
 

 Kontakt

 
Center for Planlagt Ortopædkirurgi, Næstved
Næstved Sygehus
Ringstedgade 61
4700 Næstved
Find telefonnumre og telefontider her