Søg
 

Kunstigt knæ

Her kan du læse om forløbet, når du skal have indsat et nyt knæled.

Fra henvisning til behandling

Når du bliver henvist fra din egen læge, bliver henvisningen sendt til fællesvisitationen. Herfra bliver henvisningerne fordelt til sygehusene efter ventetid.
Når vi modtager din henvisning fra visitationen, indkalder vi dig til en forundersøgelse i vores ambulatorium.
I nogle tilfælde kan du blive bedt om at få foretaget yderligere undersøgelser inden din forundersøgelse. Det kan f.eks. være at få foretaget supplerende røntgenundersøgelser.

Forundersøgelse
Ved forundersøgelsen taler du med lægen om dine symptomer, og du  får foretaget en fysisk undersøgelse, hvor lægen vil undersøge dit  knæ.
Efter undersøgelsen aftaler du og lægen, hvad den videre behandlingsplan skal være. Det kan være smertebehandling, træning eller operation.
Hvis behandlingsplanen er træning, bliver du henvist til træning hos fysioterapeut i din kommune.
Hvis behandlingsplanen er operation, skal du i forbindelse med forundersøgelsen, tale med en sygeplejerske med henblik på koordinering af videre forløb.
Læs om forløbet i pjecen
Indsættelse af kunstigt knæled (pdf)

Journaloptagelse
Ved journaloptagelsen taler du med lægen om bl.a din medicin og  sygehistorie. Lægen lytter også på dit hjerte og dine lunger.
Derefter taler du med en sygeplejerske om bl.a dine hjemlige forhold og forberedelser inden operationen. Sygeplejersken koordinerer, at du får talt med en narkoselæge og evt. får taget blodprøver og røntgenbillede.

Informationsmøde
Inden din operation skal du deltage i et informationsmøde om det at få indsat et nyt knæled. Sammen med dig, deltager også andre patienter, som skal have foretaget sammen indgreb. På mødet vil du møde en sygeplejerske, en læge, en narkosesygeplejerske og en fysioterapeut. De vil på skift gennemgå forløbet i de forskellige faser. 

Forberedelse inden operation

Faste
Når du skal opereres, skal du faste inden operationen. Du skal faste i seks timer og tørste i to timer før operationen. Det er ikke nogen god idé at faste længere end højst nødvendigt – tværtimod!
Her kan du læse mere uddybende om vores fasteregler:
Faste før operation (pdf)
 
Praktiske forberedelser
Der er flere forberedelser, som du kan gøre dig, inden du skal opereres. Du vil typisk være træt efter din knæoperation, og det går ofte udover ens appetit. Derfor kan det være en god ide, at fryse nogle måltider ned, som du kan fryse op, efter du er blevet opereret. Så kan du også få noget fornuftigt at spise efter din operation.
Derudover er det vigtigt, at du gør dig overvejelser om hvor i dit netværk, du kan få hjælp efter operationen, hvis dette bliver nødvendigt. Det kan fx være til plasterskift, indkøb, afhentning af medicin fra apoteket osv.
 
I form inden din knæ-operation
Det er lettere at komme i gang med dine almindelige hverdagsaktiviteter og genoptræning efter din knæoperationen, hvis du forvejen er i form.
Når du har været til informationsmøde og fået udleveret øvelsesprogram fra fysioterapeuten, er det en god ide, at du træner efter det, indtil du skal opereres. Så kender du også til de øvelser, du skal træne med efter operationen, og det er en fordel.      

På operationsdagen

Modtagelse på sengeafdelingen
På operationsdagen skal du møde på afd. 8 til den aftalte tid.
Du vil få anvist en plads, hvor du skal vente, indtil du bliver hentet 
til operation.
Du bliver bedt om at klæde om til hospitalstøj, og så får du målt puls og blodtryk. Desuden bliver du spurgt ind til, om der er sket nogen ændringer i din situation siden journaloptagelsen.
Når du er gjort klar af sygeplejersken, bliver der lidt ventetid, inden du hentes af en portør og køres til operation.

Bedøvelse i forbindelse med operationen
Der findes to muligheder for bedøvelse, når du skal opereres i knæet.
Den ene mulighed for bedøvelse er en fuld bedøvelse, hvor du sover igennem operationen.
Den anden mulighed er en rygbedøvelse. Dette er den foretrukne bedøvelsesform, fordi den er skånsom, og den aftager gradvist efter operationen, hvilket giver gode betingelser for at holde smerterne nede. I forbindelse med rygbedøvelsen kan du også få lidt beroligende, så du døser under operationen.

"Ude af afdelingen" 
Du skal forvente at være væk fra sengeafdelingen 3-5 timer. I den tid kommer du først på operationsgangen til selve operationen, og herfra videre til opvågningen, hvor du skal være, indtil du er klar til at komme tilbage til sengeafdelingen.

Retur i sengeafdelingen
Når du kommer retur til sengeafdelingen, bliver du kørt ind på den stue, du skal være på resten af indlæggelsen.
Du bliver modtaget af plejepersonalet, som bl.a. måler dit blodtryk og puls, samt tjekker din forbinding.
Du vil også få tilbudt mad og drikke.

På udskrivelsesdagen

Praktiske forberedelser
Dagen efter operationen vil du om morgenen få taget nogle kontrol-blodprøver, og du vil i løbet af dagen få taget et kontrol røntgenbillede.
Fysioterapeuten kommer og træner med dig, så du bliver klar til at komme hjem igen.

Udskrivelses-café

Til frokost samler vi så mange som muligt af de patienter, der skal udskrives om eftermiddagen. Under frokosten vil en sygeplejerske fortælle jer, hvad I skal være opmærksomme på, når I kommer hjem igen.
Informationerne fra udskrivelses-caféen står også pjecen, du får udleveret inden udskrivelsen:
Når du skal hjem efter indsættelse af kunstigt knæled (pdf)

Individuel vejledning
Efter frokost opfordrer vi til, at patienterne tager et lille hvil, så de er klar til hjemturen.
Desuden kommer der en sygeplejerske og taler med hver enkelt patient om den videre plan for det smertestillende medicin.

Hjemtransport
Vi stiler mod, at du er klar til udskrivelse mellem kl. 14 og 15.
Om formiddagen aftaler du med plejepersonalet, om du har brug for en hjemtransport, eller om du bliver hentet af en pårørende.           

Hjemme igen efter operation

Når du er kommet hjem efter operationen, ringer vi til dig for at høre, hvordan det går.
 
Hvis der opstår spørgsmål relateret til din operation, er du velkommen til at kontakte os.
Du kan også læse svar på hyppigt stillede spørgsmål her:

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
26.02.16
Opdateret
17.09.20
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/novb
Andre sider under Mit forløb som patient
 

 Kontakt

 
Center for Planlagt Ortopædkirurgi, Næstved
Næstved Sygehus
Ringstedgade 61
4700 Næstved
Find telefonnumre og telefontider her