Søg
 

Fod

Inden for ambulant behandling af fødder ses og vurderes smerter, fejlstillinger, nedsat funktion og indskrænkninger af bevægelighed i fødderne.

​I menuerne herunder kan du læse om de forskellige dele i forløbet, når du bliver henvist til os med mistanke om en lidelse i foden.

Fod-operationer

     

Det er langt fra alle lidelser, som kan eller skal opereres. Derfor er der en del patienter der henvises med en lidelse i fod eller tæer, som undersøges og udredes, men ikke nødvendigvis tilbydes operation.
Vi opererer bl.a. følgende typer fodlidelser:

Chevron - Hallux valgus, storetåsknyst
Lapidus - Hallux valgus, storetåsknyst
Proximal osteotomi - Hallux valgus, storetåsknyst
Hammertå
Nedgroet negl
MTP-dese - Hallux rigidus, stiv storetå

De første undersøgelser

Hvis du ikke har fået taget røntgenbilleder via din praktiserende læge, tager vi røntgenbilleder samme dag, som du bliver undersøgt af sygehusets kirurg.

Kirurgen har oftest set røntgenbilledet, når I sammen skal tage stilling til, om du skal opereres. Ud fra bl.a. røntgenbillederne besluttes det hvilken behandling, der vil være den bedste løsning for dig.

Lægen undersøger fødderne

Når lægen undersøger dine fødder, vurderes smertelokalisationen, ledstabiliteten og funktionsbegrænsninger.

Lægen lytter til det, du fortæller, om dine problemer med foden.
Der kan også blive tale om yderligere undersøgelser af din fod helt afhængig af, hvad lægen mistænker.
Det kan være:
 • MR-skanning
 • CT-skanning
 • UL-skanning

Om operation af fødder

Når kirurgen har undersøgt dig, beslutter I sammen, hvad der skal gøres. Bl.a. skal du og lægen overveje risiko ved behandlingen i forhold til gevinsten.

Det, der er afgørende for, om vi råder dig til at blive opereret for din lidelse, er opvejning af risici ved en operation set i forhold til de gener, din lidelse giver dig, og naturligvis også udsigten til et succesfuldt resultat efter operationen.

Risici ved operation

Typiske risici ved fodoperation er principielt de samme risici, der er ved alle typer af operationer.

Risici vil være:
 • Nedsat følesans
 • Arvævsdannelse
 • Betændelse i operationsområdet
 • Forsinket hudheling (dvs over 14 dage) 

Bedøvelse ved operation i fod

     

  Der findes 3 muligheder for bedøvelse ved operation i fod:

 • Fuld narkose
 • Blokade af den fod der skal opereres, kaldet perifer nerveblokadeanlæggelse.
 • Lokalbedøvelse af foden
Ved lokalbedøvelse og perifer nerveblokade er du vågen under operationen. Du trækker selv vejret. Du vil kunne høre, hvad der sker, og du vil kunne samtale med kirurgen under operationen. Der kan forekomme let støj under visse operationer, og derfor kan det være en mulighed for dig at høre musik, imens du bliver opereret.

Efter operation

Når operationen er vel overstået, kommer du hjem samme dag. Efter nogle fodoperationer får du enten en terapisko eller en walkerstøvle på.

Du får besked om:
 • hvor længe du skal holde foden i ro.
 • du må støtte på foden.
 • hvornår tråde og forbinding skal fjernes.
 • forholdsregler ift bandage og hvor længe du skal bruge sko/støvle.
 • evt. postoperative ambulante kontroller.
I nogle tilfælde foregår fjernelse af tråde hos egen læge.
I andre tilfælde fjernes trådene i vores sygeplejeambulatorium, hvor du også kan få skiftet forbinding eller bandage.
 
Ved de operationer, hvor der er behov for kontrolbesøg hos kirurgen, får du besked om dette.
Du får også information om hvilke smertestillende tabletter, vi anbefaler, og information om hvad du skal forvente ift hævelse og bevægelighed samt evt. sygemelding og varigheden af denne.
Du skal selv sørge for transport til og fra sygehuset. Du må ikke selv køre bil, så længe du har forbinding på din fod eller tråde i, og så længe du ikke har normal bevægelighed i fod/tæer.
  

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
26.02.16
Opdateret
14.07.20
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/nof
Andre sider under Mit forløb som patient
 

 Kontakt

 
Center for Planlagt Ortopædkirurgi, Næstved
Næstved Sygehus
Ringstedgade 61
4700 Næstved
Find telefonnumre og telefontider her