Søg
 

Mål og vision

Målsætning, kvalitetssikring og udvikling
Mål og vision for sygeplejen
- fra vision til adfærd

 

Målsætning, kvalitetssikring og udvikling

Vi vil være landets førende og mest dynamiske ortopædkirurgiske afdeling med høj patienttilfredshed.            

​Derfor er det nødvendigt, at vi sikrer og udvikler kvaliteten af vores forløb på alle områder inden for operation, behandling, pleje og træning. For at løfte denne opgave har vi hos os blandt andet gjort følgende:
 


Patienttilfredshedsundersøgelse

På Center for Planlagt Ortopædkirurgi har vi udviklet patienttilfredshedsundersøgelser, som giver os en bruger-baseret kvalitetsmåling. Resultaterne bruger vi til at vurdere, om der er områder i vores patient-forløb, som behøver justeringer eller ændringer.
 


Audit

På Center for Planlagt Ortopædkirurgi laver vi forskellige audits - dvs. undersøgelser af kvaliteten. Kontinuerligt laves audit på patientjournalerne for at sikre, at afdelingens kriterier for patientforløb og dokumentation overholdes. To gange årligt laves en omfattende audit på hele hospitalet og således også hos os. Denne audit omhandler også alle relevante områder inden for behandling, pleje og træning af patienterne (intern audit).
 

Mål for sygeplejen

Det vi gør, gør vi for patientens skyld
 • Vi inddrager patienterne og deres pårørende som aktive medspillere i et struktureret patientforløb, og motiverer patienterne til at tage medansvar og drage egenomsorg
 • Vi skaber tryghed og forudsigelighed gennem hele patientforløbet
 • Vi udfører patientcentreret sygepleje på et højt fagligt niveau
 • Vores kerne-ord i sygeplejen er: motivation, information, planlægning, koordinering
Vi har fokus på faglig udvikling 
 • Vi arbejder ud fra en faglig kompetenceprofil for sygeplejepersonalet
 • Vi anvender Skills-stations og viden søgning som nogle af vores metoder til faglig udvikling
 • Vi har kontinuerlig undervisning og vidensdeling
 • Vi skaber plads til læring, både eksternt og internt, så den enkelte motiveres og trives
 • Vi reflekterer over egen praksis til gavn for patientforløbene
 • Vi er aktivt deltagende i forskningsprojekter, også tværprofessionelt
 • Vi indsamler egne patientdata og anvender disse til kontinuerlige forbedringer
 • Vi styrker og udvikler afdelingens sygeplejefaglige områder gennem ressourcepersoner med definerede ansvarsområder
 Vi har viljen til at blive bedre hver dag
 • Vi evaluerer og optimerer løbende vores patientforløb
 • Vi arbejder kontinuerligt med KPI´er og LEAN for at opnå effektivitet, kvalitet, nye metoder og arbejdsgange
 • Vi har fokus på patientsikkerhed og drager læring af UTH´er, årsanalyse (A3 light) og patientoplevet kvalitet
 • Vi har en anerkendende kultur med trygge rammer, hvor alle tør spørge og bringe nye ideer frem
 • Vi har en kultur, hvor vi deler vores viden og er villige til at svare på spørgsmål
 • Vi ser udvikling i oplæring af nyt personale
 • Vi medvirker til gode uddannelsesforløb og inddrager vores studerende aktivt i forbedringsprocesser
 • Vi har en positiv kultur i forhold til forandringsprocesser og nye rammer, og vi arbejder på at få det bedste ud af forandringerne   

Vision for sygeplejen

Vi udfører patientcentreret, kompetent og evidensbaseret sygepleje for at opnå det gode patientforløb

 • Vi yder professionel omsorg der er kendetegnet ved anerkendende kommunikation, nærvær, forståelse, faglig viden og engagement i enhver patientrelateret situation
 • Vi tilstræber høj patienttilfredshed og anvender feedback konstruktivt
 • Vi tager udgangspunkt i patienternes individuelle behov for at skabe sammenhængende og veltilrettelagte forløb med patienten som medspiller
Vi har en kultur, der giver motivation for udvikling, innovation pg læring i plejegruppen
 • Vi giver plads til udvikling, uanset om man er novice eller ekspert
 • Vi inddrager forskning som en positiv del af hverdagen
 • Vi inddrager teknologien i vores daglige arbejde 
 Vi vil være landets førende center for planlagt ortopædkirurgi
 • Vi er en del af forskningsprojekter, både som 
  samarbejdspartnere og som iværksætter af egne projekter
 • Vi deler gerne vores viden med andre, blandt andet ved at deltage i netværk nationalt og internationalt, deltage i 
  studiebesøg og holde vores hjemmeside opdateret 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.06.17
Opdateret
14.07.20
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/nofk
Andre sider under Forskning og mål
 

 Kontakt

 
Center for Planlagt Ortopædkirurgi, Næstved
Næstved Sygehus
Ringstedgade 61
4700 Næstved
Find telefonnumre og telefontider her