Søg
 

Forskning og projekter

Her finder du en oversigt over vores forskning og projekter.

Igangværende forskningsprojekter

Dexrar
Randomiseret, blindet 2 gruppe forsøg mhp. afklaring af, om præoperativ steorid injektion kan bedre smertebehandling.

Dex2tka
Randomiseret, blindet 3 gruppe forsøg. Studie i samarbejde med Køge, Bispebjerg Hospital og OUH.

Dream
Multicenterstudie af træning vs. kirrugi ved menisklæsion.

Persona
Deltagelse i randomiseret studie mellem 2 knæprotesetyper. Studiet støres fra Hvidovre Sygehus.

Treat Right
The right treatment for the right patient at the righed time - Prospektivt kohorte studie i Hvidovre og Næstved Sygehus.

ProHip
THA versus træning. PhD studie med deltagelse af Odense, Århus og Næstved Sygehuse.  Læs mere nederst på siden.

mUkaVsTka

NARA
Randomiseret klinisk undersøgelse af medial unikompart-mental versus total-alloplastik ved medial tibiofemoral artrose. Multicenter-US og PhD studie som styres af Aalborg og Gentofte.

 

​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
25.02.14
Opdateret
08.02.21
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/nofo
 

 Kontakt

 
Center for Planlagt Ortopædkirurgi, Næstved
Næstved Sygehus
Ringstedgade 61
4700 Næstved