Søg
 

Forskning og projekter

Her finder du en oversigt over vores forskning og projekter.

Igangværende forskningsprojekter

Dexrar
Randomiseret, blindet 2 gruppe forsøg mhp. afklaring af, om præoperativ steorid injektion kan bedre smertebehandling.

Dex2tka
Randomiseret, blindet 3 gruppe forsøg. Studie i samarbejde med Køge, Bispebjerg Hospital og OUH.

Dream
Multicenterstudie af træning vs. kirrugi ved menisklæsion.

Persona
Deltagelse i randomiseret studie mellem 2 knæprotesetyper. Studiet støres fra Hvidovre Sygehus.

Treat Right
The right treatment for the right patient at the righed time - Prospektivt kohorte studie i Hvidovre og Næstved Sygehus.

ProHip
THA versus træning. PhD studie med deltagelse af Odense, Århus og Næstved Sygehuse.  Læs mere nederst på siden.

mUkaVsTka

NARA
Randomiseret klinisk undersøgelse af medial unikompart-mental versus total-alloplastik ved medial tibiofemoral artrose. Multicenter-US og PhD studie som styres af Aalborg og Gentofte.

Fractures of the knee

 

Forskningsresultater

Hyppig og tæt kontakt til hoftepatienter sikrer hurtigere og bedre rehabilitering.

Det viser forskningsprojekt fra Ortopædkirurgisk afdeling, Næstved Sygehus "Sikkerhed og tryghed i hverdagen med ny hofte".

Læs artiklerne:

 

16. maj kl. 8.00 og 9.00 i Radioavisen

http://www.dr.dk/p4/p4-radioavis/

16. maj. kl. 8.35  i P1 morgen

http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/p1-morgen-2015-05-16/#!/

16. maj kl. 18.30 i TV avisen

https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen-med-sporten/tv-avisen-med-sporten-og-vejret-2015-05-16#!/00:00

16. maj på dr.dk

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2015/05/15/104021.htm

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2015/05/15/120702.htm

Kontaktoplysninger:

Seniorforsker, Ph.D: Britta Hørdam
Post Doc: 2010-2013
www.chep.ku.dk
bho@ifs.ku.dk
Tlf: 22 21 43 83

PROHIP

Anvendt forskning og kompetenceudvikling – et interregionalt Øresunds projekt mellem Region Sjælland og Region Skåne.

I et samarbejde mellem ortopædkirurgisk afdeling Slagelse/Næstved Sygehus, Geriatrisk afdeling Slagelse Sygehus og Skåne Universitetssjukhus i Lund arbejdes med med kompetenceudvikling med udgangspunkt i den nyeste forskningsbaserede viden.

Projektet omfatter pleje og behandling af patienter der får foretaget udskiftning af hofteled, samt patienter der har brækket hoften. Der er særlig fokus på områder som ernæring, forebyggelse af tryksår, konfusion, urinvejsinfektioner og rehabilitering.

Læs bogen "Prohib - sundhed på tværs af Øresund" her (pdf)

Se film om projekt/hoftebrud/ny hofte på

www.prohip.eu

Kontaktperson

Projektleder, Ph.D

Britta Hørdam
bho@ifs.ku.dk
tlf: 22214383

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
25.02.14
Opdateret
21.11.19
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/nofo
 

 Kontakt

 
Center for Planlagt Ortopædkirurgi, 7. etage
Næstved Sygehus
Ringstedgade 61
4700 Næstved
Tlf. 56 51 41 82. Telefontid 9.00 - 15.00