Søg
 

Målsætning, kvalitetssikring og – udvikling

Vi har et ønske om at være blandt landets førende og mest dynamiske ortopædkirurgiske afdelinger med høj patienttilfredshed.

​Derfor er det nødvendigt, at vi sikrer og udvikler kvaliteten af vores forløb på alle områder inden for operation, behandling, pleje og træning. For at løfte denne opgave har vi hos os blandt andet gjort følgende:


Patienttilfredshedsundersøgelse

På Center for Planlagt Ortopædkirurgi har vi udviklet patienttilfredshedsundersøgelser, som giver os en bruger-baseret kvalitetsmåling. Resultaterne bruger vi til at vurdere, om der er områder i vores patient-forløb, som behøver justeringer eller ændringer.


Audit

På Center for Planlagt Ortopædkirurgi laver vi forskellige audits - dvs. undersøgelser af kvaliteten. Kontinuerligt laves audit på patientjournalerne for at sikre, at afdelingens kriterier for patientforløb og dokumentation overholdes. To gange årligt laves en omfattende audit på hele hospitalet og således også hos os. Denne audit omhandler også alle relevante områder inden for behandling, pleje og træning af patienterne (intern audit).


Forskning

Center for Planlagt Ortopædkirurgi søger hele tiden at optimere alle områder indenfor operation, behandling, pleje og træning igennem forsknings-projekter.  


Andet

Derudover har vi i afdelingen opstillet kvalitetsmål på en række områder, der ikke direkte har med patient-forløbet at gøre, men som via organisation og planlægning har indflydelse på forløbene.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
07.03.14
Opdateret
05.03.19
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/nom
 

 Kontakt

 
Center for Planlagt Ortopædkirurgi, 7. etage
Næstved Sygehus
Ringstedgade 61
4700 Næstved
Tlf. 56 51 41 82. Telefontid 9.00 - 15.00