Søg
 
Velkommen til Driftsafdelingen, herunder Service
afsnit og Teknisk afsnit
 
Driftsafdelingen varetager portør- og servicefunktionen, drift og vedligehold af alle sygehusets bygninger og tekniske installationer samt koordinering af alle bygge- og anlægsopgaver og vedligeholdelsesprojekter.
 
 
 

  

Ledelse af service afsnittet og de tekniske afsnit samt koordinering af alle bygge- og anlægsopgaver og vedligeholdelsesprojekter på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. 

 
Rengøring, portørservice, postomdeling og depoter. 

 

Teknisk afsnit

Drift og vedligehold af sygehusets bygninger, faste tekniske installationer og diverse hospitalsudstyr. 
 
 
 
Link til denne side: