Søg
 

AK-Skole

AK-Skolen uddanner dig, som er i livslang blodpropforebyggende behandling med Marevan eller Marcoumar, til at styre din behandling selv.

​​​
 
Adresse<br />
Adresse
AK-Centret
Næstved Sygehus
Klinisk Biokemisk Afdeling
Ringstedgade 39, indgang 39
4700 Næstved
Ring til os<br />
Ring til os
Ring til os på tlf. 56 51 45 45

Tast 1 for AK-Hjemmepleje
Tast 2 for AK-Skolen
Tast 3 for AK-Klinik
Tast 4 for Sekretariatet

Mandag til torsdag kl. 8.00-12.00 og kl. 13.00-14.30
Fredag kl. 8.00-12.00 og kl. 13.00-14.00
 

Selvstyret blodpropforebyggende behandling​

Uddannelsen til selvstyret blodpropforebyggende behandling strækker sig over 2 måneder og er kun et tilbud til patienter i livslang blodpropforebyggende behandling med Marevan eller Marcoumar.
 

Der er ingen udgifter for patienten i forbindelse med uddannelsen og alle materialer udleveres af AK-Centret.

Henvisning til AK-Skole går gennem egen læge eller sygehusafdeling.
Aktuelt er ventetiden til selve uddannelsen ca. 8-10 uger fra modtagelse af henvisning.

 

Beskrivelse af uddannelsesforløbet

Oversigt over uddannelsesforløbet
 
Uddannelsesforløbet strækker sig over ca. 2 måneder fordelt på 3 kursusgange. Hver kursusgang består af ca. 2 times varighed. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig test, hvor hver deltager får udleveret et opgavesæt.

1. kursus
 
Varighed: 2 timer til undervisning
Emne: Udlevering og afprøvning af måleudstyr 
 
Ved første kursus får du udleveret måleapparat og teststrimler til undersøgelse af blodets størkning målt i INR-enheder. Der gives undervisning i blodprøvetagning og analysering på måleapparat.

2. kursus
 
Varighed: 2 timer til undervisning
Emne: Undervisning i AK-behandling
 
Denne kursusgang indledes med undervisning i, hvordan AK-behandling virker og hvilke faktorer, der har indflydelse på effekten af AK-medicinen. Vi gennemgår forskellige hverdagssituationer og hvorledes du skal forholde dig med hensyn til din AK-behandling. Du bliver ligeledes introduceret til doseringsprincipper af AK-medicin.

3. kursus​
 
Varighed: 2 timer til undervisning og skriftlig test
Emne: Undervisning i dosering af AK-medicin
 
Denne kursusgang udbygger undervisningen omkring hvilke faktorer, der påvirker din AK-behandling samt hvilke forventninger, der er til det fremtidige samarbejde mellem dig og AK-Centret.
 
Kurset afsluttes med en skriftlig test. Du får udleveret et sæt opgaver med forskellige spørgsmål om AK-behandling, specielt inden for områder, der er vigtige at have kendskab til, når man selv skal kontrollere sin AK-behandling. Det er tilladt at medbringe det udleverede undervisningsmateriale til prøven.
 

​Tiden som selvstyrende

Du skal ugentligt indberette dine INR-målinger til AK-Centret. Dette gøres via AK-Online over www.sundhed.dk eller via App'en CSO.
 

Efter du er færdiguddannet, vil du en gang årligt blive indkaldt til kontrol af dit måleapparat. Du kan også som færdiguddannet i selvstyret AK-behandling få hjælp fra AK-Centret, hvis du har behov.

Vi kan kontaktes via telefon, mail eller via AK-Online.

Hvis du har spørgsmål vedrørende uddannelsesforløbet, er du velkommen til at kontakte AK-Centret på tlf. 56 51 45 45. Tast 2 for AK-Skole.

Information til uddannede selvstyrende patienter


Nåle og teststrimler bestilles via telefon, mail, AK-Online eller ved fysisk fremmøde i AK-Centret.

Kontakt til AK-Skole
Tlf. 56 51 45 45. Tast 2 for AK-Skole.
 
Telefontid:
Hverdage kl. 8.00-12.00 og 13.00-14.30
Fredag kl. 8.00-12.00​​​ og 13.00-14.00

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
22.01.16
Opdateret
07.12.20
Andre sider under AK-centret