Søg
 

AK-Skole

AK-skolen uddanner dig i livslang forebyggende behandling mod blodprop med Marevan eller Marcoumar til at styre din behandling selv.

​​​
Adresse
AK-Centret
Næstved Sygehus
Klinisk Biokemisk Afdeling
Ringstedgade 39, indgang 39
4700 Næstved
Ring til os
56 51 45 45
Skriv til os

Selvstyret forebyggende behandling mod blodpropper​

Uddannelsen til selvstyret blodpropforebyggende behandling strækker sig over 3 måneder og er kun et tilbud til patienter i livslang blodpropforebyggende behandling med Marevan eller Marcoumar.

Der stilles krav om, at man har PC-adgang for at kunne deltage på kurset.
Der er ingen udgifter for patienten i forbindelse med uddannelsen og alle materialer udleveres af AK-Centret.

Patienten indkaldes først til lægesamtale mhp. journaloptagelse og vurdering, og ventetiden til selve uddannelsen er ca. et år fra henvisning.

Henvisning til AK-skole går gennem egen læge eller sygehusafdeling.

Beskrivelse af uddannelsesforløbet

Oversigt over uddannelsesforløbet

Uddannelsesforløbet strækker sig over ca. 3 måneder fordelt på 3 kursusperioder. Hver kursusperiode indledes med en lektion af 1½ - 2 times varighed. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig test, hvor hver deltager får udleveret et opgavesæt.


​​​1. kursus

Varighed: 1½ - 2 timer til undervisning
Emne: Udlevering og afprøvning af måleudstyr

Ved første kursus får du udleveret måleapparat og teststrimler til undersøgelse af blodets størkning målt i INR-enheder. Der gives undervisning i blodprøvetagning og analysering på måleapparat.


2. kursus

Varighed: 1½ time til undervisning
Emne: Undervisning i AK-behandling

Denne periode indledes med undervisning i, hvordan AK-behandling virker og hvilke faktorer, der har indflydelse på effekten af AK-medicinen. I forbindelse med undervisningen gennemgår vi også de INR-bestemmelser, du har foretaget hjemme i den forløbne måned.


3. kursus​

Varighed: 1½ time til undervisning
Emne: Undervisning i dosering af AK-medicin

Denne periode indledes med undervisning, hvor der redegøres for doseringsprincipper af AK-medicin. Ved denne lektion gennemgår vi også dine INR-bestemmelser og evt. dosisjusteringer drøftes.


​Afsluttende prøve

Varighed: Ca. 1 time til opgaveløsning
Emne: Afsluttende prøve

Deltagerne får hver udleveret et sæt opgaver med forskellige spørgsmål om AK-behandling, specielt inden for områder, der er vigtige at have kendskab til, når man selv skal kontrollere sin AK-behandling. Det er tilladt at medbringe det udleverede undervisningsmateriale til prøven.

​Tiden som selvstyrende

Du skal ugentligt indberette dine INR-målinger til AK-Centret. Dette gøres via AK-Online over www.sundhed.dk.

Efter du er færdiguddannet, vil du en gang årligt blive indkaldt til kontrol af dit måleapparat. Du kan også som færdiguddannet i selvstyret AK-behandling få hjælp fra AK-Centret, hvis du har behov.

Vi kan kontaktes via telefon, mail eller via AK-Online.

Hvis du har spørgsmål vedrørende uddannelsesforløbet, er du velkommen til at kontakte AK-Centret på tlf. 56 51 40 55.


Information til uddannede selvstyrende patienter

​Nåle og teststrimler bestilles via telefon, mail, AK-online eller ved fysisk fremmøde i AK-Centret.

Kontakt til AK-Centret
Tlf 56 51 40 55
Telefontid:
Hverdage kl. 9.00-12.00 og 13.00-14.00
Fredag kl. 8.00-12.00​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
22.01.16
Opdateret
12.03.19
Andre sider under AK-centret