Søg
 

AK-Skole

AK-Skolen uddanner dig, som er i livslang blodpropforebyggende behandling med Marevan eller Marcoumar, til at styre din behandling selv.

​​​
Adresse<br />
Adresse
AK-Centret
Næstved Sygehus
Klinisk Biokemisk Afdeling
Ringstedgade 39, indgang 39
4700 Næstved
Ring til os<br />
Ring til os
Ring til os på tlf. 56 51 45 45

Tast 1 for AK-Hjemmepleje
Tast 2 for AK-Skolen
Tast 3 for AK-Klinik
Tast 4 for Sekretariatet

Mandag til torsdag kl. 8.00-12.00 og kl. 13.00-14.30
Fredag kl. 8.00-12.00 og kl. 13.00-14.00

Selvstyret blodpropforebyggende behandling​

Uddannelsen til selvstyret blodpropforebyggende behandling strækker sig over 3 måneder og er kun et tilbud til patienter i livslang blodpropforebyggende behandling med Marevan eller Marcoumar.

Der er ingen udgifter for patienten i forbindelse med uddannelsen og alle materialer udleveres af AK-Centret.

Henvisning til AK-Skole går gennem egen læge eller sygehusafdeling.
Aktuelt er ventetiden til selve uddannelsen ca. 8-10 uger fra modtagelse af henvisning.

Beskrivelse af uddannelsesforløbet

Oversigt over uddannelsesforløbet

Uddannelsesforløbet strækker sig over ca. 3 måneder fordelt på 3 kursusperioder. Hver kursusperiode indledes med en lektion af 1½ - 2 times varighed. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig test, hvor hver deltager får udleveret et opgavesæt.


​​​1. kursus

Varighed: 1½ - 2 timer til undervisning
Emne: Udlevering og afprøvning af måleudstyr

Ved første kursus får du udleveret måleapparat og teststrimler til undersøgelse af blodets størkning målt i INR-enheder. Der gives undervisning i blodprøvetagning og analysering på måleapparat.


2. kursus

Varighed: 1½ time til undervisning
Emne: Undervisning i AK-behandling

Denne periode indledes med undervisning i, hvordan AK-behandling virker og hvilke faktorer, der har indflydelse på effekten af AK-medicinen. I forbindelse med undervisningen gennemgår vi også de INR-bestemmelser, du har foretaget hjemme i den forløbne måned.


3. kursus​

Varighed: 1½ time til undervisning
Emne: Undervisning i dosering af AK-medicin

Denne periode indledes med undervisning, hvor der redegøres for doseringsprincipper af AK-medicin. Ved denne lektion gennemgår vi også dine INR-bestemmelser og evt. dosisjusteringer drøftes.


​Afsluttende prøve

Varighed: Ca. 1 time til opgaveløsning
Emne: Afsluttende prøve

Deltagerne får hver udleveret et sæt opgaver med forskellige spørgsmål om AK-behandling, specielt inden for områder, der er vigtige at have kendskab til, når man selv skal kontrollere sin AK-behandling. Det er tilladt at medbringe det udleverede undervisningsmateriale til prøven.

​Tiden som selvstyrende

Du skal ugentligt indberette dine INR-målinger til AK-Centret. Dette gøres via AK-Online over www.sundhed.dk eller via App'en CSO.

Du kan også indsende dine INR-målinger på et AK-skema:
AK-skema.docx 
AK-skemaet sendes enten på mail eller som fysisk post ca. hver 4. måned.

Efter du er færdiguddannet, vil du en gang årligt blive indkaldt til kontrol af dit måleapparat. Du kan også som færdiguddannet i selvstyret AK-behandling få hjælp fra AK-Centret, hvis du har behov.

Vi kan kontaktes via telefon, mail eller via AK-Online.

Hvis du har spørgsmål vedrørende uddannelsesforløbet, er du velkommen til at kontakte AK-Centret på tlf. 56 51 45 45. Tast 2 for AK-Skole.


Information til uddannede selvstyrende patienter

​Nåle og teststrimler bestilles via telefon, mail, AK-Online eller ved fysisk fremmøde i AK-Centret.

Kontakt til AK-Skole
Tlf. 56 51 45 45. Tast 2 for AK-Skole.

Telefontid:
Hverdage kl. 8.00-12.00 og 13.00-14.30
Fredag kl. 8.00-12.00​​​ og 13.00-14.00

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
22.01.16
Opdateret
13.12.19
Andre sider under AK-centret