Søg
 

Om Klinisk Biokemisk Afdeling

Ledelse, kontaktoplysninger, job, uddannelse og forskning på Klinisk Biokemisk Afdeling på Næstved Sygehus.

​Vi er et offentligt laboratorium, der sørger for analyser osv. til alle de rekvirenter/Sundhedsaktører, der har en eller anden form for overenskomst med det offentlige – typisk regionerne.

Vi sælger ikke vores ydelser med mindre, det er en aktør, der har en aftale om sundhedsydelser med det offentlige, så som privathospitaler. 

Ledelse og kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger og information om afdelingens ledelse og nøglepersoner.

Job og uddannelse

Læs om ledige stillinger og uddannelse på Klinisk Biokemisk Afdeling.

Afdelingens profil

Klinisk Biokemisk Afdeling er en afdeling med mere end 200 ansatte fordelt på flere sygehuse og prøvetagningssteder.

Forskning på Klinisk Biokemisk Afdeling

Klinisk Biokemisk Afdeling udfører såvel interne som eksterne projekter, afdelingen har en veletableret forskningsgruppe og driver Region Sjællands Biobank

Laboratoriefaglig konsulent

Vi tilbyder laboratoriefaglig konsulentordning for praksis.

Laboratoriemedicinsk vejledning (LMV)

Oplysninger om analyser og andre praktiske informationer til fagfolk, praksis og patienter.

Region Sjællands Biobank

Region Sjællands Biobank (RSjBB)

Sekretariatet for Tarmkræftscreening

Sekretariatet for Tarmkræftscreening

Oprettet
14.12.11
Opdateret
01.11.22
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/naekboa