Søg
 

Svangreafsnit

Svangreafsnittet modtager gravide med akut behov for jordemoder- eller lægehjælp. Vi modtager gravide til planlagte kontroller, undersøgelser og  behandling.  

Gravid kvinde i seng

Svangreafsnit

Svangreafsnittet er et akut afsnit for gravide, som kommer fra læge eller hjemmefra til kontrol, undersøgelse og behandling. Samtidig er Svangreafsnittet et sengeafsnit for gravide, som har brug for indlæggelse pga. graviditetskomplikationer.

Svangreafsnittet har et tæt samarbejde med Føde - og Barselsafsnittet. Afsnittene ligger i nær tilknytning til hinanden og såvel jordemødre som barselssygeplejersker varetager opgaver på tværs af afsnittene, da vi tilstræber størst mulig kontinuitet i graviditets-, fødsels-, og barselsforløb.

På Svangreafsnittet kan du møde jordemødre, speciallæger og uddannelseslæger, sygeplejersker, samt studerende fra alle de nævnte faggrupper.

Henvisning til akut Svangreafsnit

Før graviditetsuge 20+0, skal du kontakte til din praktiserende læge (dagtid) eller vagtlæge på Tlf. 70 15 07 00. Lægen vil evt. henvise dig videre til Svangreafsnittet.

Efter graviditetsuge 20+0 kontaktes vagthavende jordemoder direkte på Tlf. 56 51 30 10.

Ved akut behov for ambulancekørsel, skal du ligeledes kontakte vagthavende jordemoder på Tlf. 56 51 30 10, som vil sørge for transport til sygehuset.

Du bør kontakte vagthavende jordemoder ved

 • Regelmæssige, kraftige veer.
 • Vandafgang eller mistanke herom.
 • Veer før 37+0.
 • Blødning.
 • Mindre liv.
 • Pludseligt opståede graviditetsrelaterede smerter.
 • Utryghed relateret til graviditet og fødsel.

Kontakt altid vagthavende jordemoder før du tager hjemmefra, og husk din vandrejournal.

Vagthavende jordemoder 56 51 30 10

Akut Svangreafsnit modtager

 • Akut undersøgelse, kontrol og behandling af gravide f.eks. pga. smerter, blødning, mindre liv, veer, vandafgang eller anden bekymring.
 • Ambulant (planlagt) undersøgelse, kontrol og behandling af gravide, f.eks. akupunkturbehandling, vendingsforsøg ved barn i sædepræsentation, CTG (fosterovervågning), anti-D til gravide med rhesus negativ blodtype, kontrol ved overbåren graviditet m.m. 
 • Gravide til igangsættelse af fødsel, vurdering af veer/fødsel samt ved vandafgang. Hvis fødslen er i gang (aktiv fase) flyttes den fødende til Fødeafsnittet. Hvis fødslen ikke er i gang, anbefales den gravide almindeligvis at tage hjem. Alternativt tilbydes indlæggelse og evt. smertelindring på Svangre sengeafsnittet.
 • Nyfødte til PKU (blodprøve i hælen), hvor barnet undersøges for en række stofskiftesygdomme.

Praktisk information, akut Svangreafsnit

 • Svangreafsnittet har 3 undersøgelsesstuer til ambulante og akutte besøg. Alle stuer har adgang til trådløst internet.
 • En stor del af de gravide, som kommer i Svangreafsnittet, har en planlagt (ambulant) tid til undersøgelse eller behandling. Desuden er der særligt i dagtiden mange akutte henvendelser fra gravide. Vi forsøger – så vidt muligt – at overholde de mødetider, som er aftalt i forbindelse med planlagte undersøgelser. Pga. de akutte henvendelser, kaldes gravide ikke altid ind i den rækkefølge, de er ankommet, da vi prioriterer de alvorligste tilstande for mor og ufødt barn højest.
 • Akut Svangreafsnit har ca. 3000 besøg pr. år.

Svangre Sengeafsnit modtager

 • Indlæggelse ved komplikationer i graviditeten som f.eks. svangerskabsforgiftning, aflastning ved truende for tidlig fødsel eller andre graviditetsrelaterende tilstande, samt spontane aborter eller provokerede aborter efter uge 12+0.

Praktisk information, Svangre sengeafsnit

Svangreafsnittet har sammen med barselsafsnittet tilsammen 17 sengepladser til gravide, som skal indlægges i kortere eller længere tid og til barslende kvinder/familier. Vores flersengsstuer har TV og på alle sengestuer er der adgang til trådløst internet.

 • Svangreafsnittet tilbyder fuld forplejning til indlagte gravide bestående af tre hovedmåltider samt frugt, kaffe/the. Vi tilbyder endvidere sengelinned, håndklæder, skjorte, engangtrusser og bind.
 • Din partner/pårørende kan købe mad i sygehusets kantine eller kiosk (begrænset udvalg) i dagtiden. Kaffe/the er gratis i sengeafsnittet.
 • Der er ikke mulighed for, at din partner/pårørende kan overnatte på Svangreafsnittet. I stedet kan vi tilbyde gratis overnatning på et værelse nær Næstved Sygehus.
 • På Barselsafsnittet, som ligger i tilknytning til Svangreafsnittet, findes en hyggelig opholdsstue med TV, hvor der er mulighed for at du og din partner/pårørende kan spise sammen.
 • Du må gerne bruge mobiltelefon på Svangreafsnittet, under hensyntagen til medindlagte gravide.
 • Svangreafsnittet har ingen faste besøgstider, men der bør tages hensyn til evt. medindlagte gravide, hvorfor der bør være ro på sengestuen i tidsrummet fra kl. 12.00-14.00 og efter kl. 21.00.
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
31.08.12
Opdateret
02.01.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Svangreafsnit
Gynækologisk og Obstetrisk Afdeling
Næstved Sygehus
Bygning 9, Stuen
Ringstedgade 61
4700 Næstved
Vagthavende jordemoder: Tlf. 56 51 30 10
 

 Andre afsnit

 

Har du fået et spørgeskema?

LUP - Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er en spørgeskemaundersøgelse, der hjælper med at forbedre kvaliteten i sundhedsvæsenet.