Søg
 

Fødeafsnit

På Fødeafsnittet varetager vi både normale og komplicerede fødsler, herunder for tidlige fødsler. Vi har et tæt samarbejde med sygehusets Neonatalafsnit, hvor for tidligt fødte indlægges sammen med mor efter fødslen.

Fødeafsnit

På Fødeafsnittet varetages både normale og komplicerede fødsler, herunder også for tidlige fødsler (før graviditetsuge 37+0). Fødeafsnittet har derfor et tæt samarbejde med sygehusets Neonatalafsnit, hvor for tidligt fødte samt syge nyfødte indlægges sammen med en af forældrene efter fødslen.

Desuden samarbejder vi tæt med Svangreafsnittet, hvor du som fødende overflyttes fra når du er i aktiv fødsel. Vi samarbejder desuden tæt med Barselsafsnittet efter fødslen. Både Svangre, Føde – og Barselsafsnit ligger i umiddelbar tilknytning til hinanden.

På Fødeafsnittet kan du møde jordemødre, speciallæger og uddannelseslæger, samt studerende fra alle de nævnte faggrupper. Desuden underviser vi også Falckredder-elever.

Vagthavende jordemoder 56 51 30 10

Du bør kontakte vagthavende jordemoder ved

 • Regelmæssige, kraftige veer
 • Vandafgang eller mistanke herom
 • Veer før 37+0
 • Blødning
 • Mindre liv
 • Pludseligt opståede graviditetsrelaterede smerter
 • Utryghed

Fødeafsnittet kan tilbyde dig

Fødeafsnittet har 6 rummelige fødestuer, alle med eget toilet og bad.

Som fødende har du forskellige muligheder for smertelindring, ligesom du har mulighed for at føde i vand på alle vores fødestuer. Til dette formål har vi to nyindrettede fødestuer med fødekar, ligesom vi har et transportabelt fødekar til de øvrige fødestuer.

Når du indlægges på Fødeafsnittet, vil du typisk være i aktiv fødsel (dvs. når jordemoderen vurderer, at der er fremgang i fødslen, eller du har fået fødslen sat i gang eller har vandafgang).

Jordemoderen varetager selvstændigt den normale fødsel. Hvis jordemoderen skønner at fødslen kompliceres i større eller mindre grad, tilkaldes en læge, som kan iværksætte en behandling og eventuelt være til stede under fødslen.

Efter fødslen vil I typisk være på Fødeafsnittet ca. 2-4 timer, inden I overflyttes til Barselsafsnittet. I kan også vælge at gå hjem ambulant (udskrivelse til hjemmet ca. 4-6 timer efter en ukompliceret fødsel).

Hjemmefødsel

Hvis du ønsker at føde hjemme, kan du enten vælge at føde med en jordemoder fra Fødeafsnittet i Næstved eller du kan vælge at føde med Hjemmefødselsordningen i Region Sjælland.

For at vi kan anbefale hjemmefødsel, skal følgende kriterier være opfyldt

 • Graviditeten skal forløbe uden komplikationer.
 • Fødslen skal gå i gang af sig selv til tiden dvs. 37+0 – 41+6.
 • Du venter ét barn, som ligger i hovedstilling.
 • Både du og barnet skal være raske, dvs. ingen feber eller lign.
 • Fødslen skal forløbe uden komplikationer, dvs. der er normal fremgang, klart fostervand, ikke være behov for CTG (fosterovervågning) eller ve-stimulerende drop.
 • Du skal ikke have behov for medicinsk smertelindring som f.eks. epiduralblokade.
 • Hvis der opstår komplikationer under din hjemmefødsel vil du blive hentet af Falck og transporteret i ambulance til Fødeafsnittet i Næstved.

Tal med din konsultationsjordemoder hvis du ønsker at vide mere om hjemmefødsel.

Ambulant Fødsel

Hvis du har haft en ukompliceret fødsel, og både du og barnet har det godt, kan I vælge at tage hjem ca. 4-6 timer efter fødslen.

Efter et døgns tid vil I blive kontaktet telefonisk af en jordemoder, som dels vil sikre at I har det godt, og dels kan rådgive jer omkring amning, blødning, jeres nyfødte barn m.m.

Såfremt der opstår komplikationer efter I er kommet hjem, kan I altid kontakte Barselsafsnittet på tlf: 56 51 33 40, som kan rådgive jer pr. telefon indenfor 4 døgn efter fødslen.

Muligheder under din fødsel

Bevægelse og fødestillinger

Du kan selv være med til at fremme dit fødselsforløb ved at være aktiv under din fødsel f.eks. ved at veksle mellem at gå rundt, stå op og ligge ned i forskellige stillinger. Vi kan tilbyde sækkestol, fødeskammel, store gymnastikbolde, ribbe m.m. som hjælp til bevægelse og/eller afspænding under veerne.

Når barnet fødes vil din jordemoder vejlede dig i valg af fødestilling. Du kan f.eks. ligge på siden, stå op, stå på alle fire eller være halvtsiddende i fødesengen, når du føder dit barn.

Vandfødsel

Hvis din graviditet og fødsel forløber uden komplikationer, kan du vælge at føde i vand.  Det betyder at følgende kriterier skal være opfyldt:

 • Graviditeten er forløbet uden komplikationer med betydning for fødslen.
 • Fødslen går i gang af sig selv til tiden dvs. 37+0 – 41+6.
 • Du venter ét barn, som ligger i hovedstilling, og barnets hoved står fast i bækkenet.
 • Både du og barnet er raske dvs. ingen feber, hudinfektion eller lign.
 • Fostervandet er klart.
 • Fødslen forløber uden komplikationer, dvs. der er normal fremgang, og ikke behov for CTG (fosterovervågning) eller ve-stimulerende drop.
 • Du ikke har behov for medicinsk smertelindring som f.eks. epiduralblokade.
 • Du er mobil og selv i stand til at komme op af fødekarret hvis påkrævet.

Du skal være opmærksom på, at du kort efter fødslen skal op af fødekarret, da moderkagen ikke bør fødes i vand. Du vil naturligvis få hjælp af din jordemoder og din partner/fødselshjælper, men du skal selv være i stand til at gå over til sengen.

Det er også muligt at anvende brusebad/badekar med varmt vand som smertelindring undervejs i fødslen.

Hvis du på forhånd har ønske om at føde i vand, så er det en god ide at fortælle det til din jordemoder, når du er i fødsel.

Smertelindring

Vi tilbyder en bred vifte af såvel naturlig samt medicinsk smertelindring, som alt efter dit behov kan hjælpe dig igennem fødslen.

Naturlig smertelindring:

 • Varmepude
 • Varmt vand i form af brusebad/badekar
 • Akupunktur
 • Ilt

Medicinsk smertelindring:

 • Steriltvandspapler
 • Smertestillende præparater f.eks. Paracetamol
 • Morfin
 • Epiduralblokade (rygmarvsbedøvelse)
 • Pudendusblokade

Vær opmærksom på, at det ikke er sikkert, at alle de nævnte muligheder for smertelindring er hensigtsmæssige for netop din fødsel. Under din fødsel vil din jordemoder, alt efter dit behov, løbende vejlede dig i brug af smertelindring.

Musik

Hvis du har lyst til at høre musik under fødslen, er du velkommen til at medbringe musik samt medie til afspilning.

Kejsersnit

Et planlagt kejsersnit kan eksempelvis skyldes at barnet ligger i sædepræsentation, at du tidligere har fået foretaget kejsersnit, sygdomme forud for graviditeten, eller andre graviditetskomplikationer som f.eks. at moderkagen ligger foran livmodermunden.

Et akut kejsersnit kan eksempelvis skyldes blødning, for tidlig fødsel eller andre fødselskomplikationer f.eks. dårlig hjertelyd og manglende fremgang i fødslen.

Både planlagte og akutte kejsersnit foretages på sygehusets Operationsafsnit, og den efterfølgende pleje foregår på Opvågningsafsnittet de første timer, hvorefter I overflyttes til Barselsafsnittet.

Hvis du skal have foretaget et planlagt kejsersnit vil du i langt de fleste tilfælde være bedøvet med en spinalbedøvelse (rygmarvsbedøvelse), så du er vågen under operationen. Det betyder at din partner/fødselshjælper (dog kun en person) kan være til stede under operationen.

Ved et akut kejsersnit kan du i mange tilfælde også blive bedøvet med en spinal – eller epiduralbedøvelse (rygmarvsbedøvelse), så du kan være vågen under operationen. I så fald kan din partner/fødselshjælper være til stede under operationen.

Skal kejsersnittet foregå meget hurtigt af hensyn til din eller barnets tilstand, kan det være nødvendigt at du kommer i fuld narkose. I så fald er det ikke muligt for din partner/fødselshjælper at være til stede under operationen.

Under et kejsersnit vil du møde både speciallæger, uddannelseslæger, jordemoder, anæstesi – og operationssygeplejersker samt evt. en børnelæge og en neonatalsygeplejerske. Desuden kan du møde studerende fra alle de nævnte faggrupper. Selvom det kan virke som mange personer, har de alle hver deres funktion under dit kejsersnit.

Praktisk

Fødeafsnittet tilbyder indlagte fødende fuld forplejning bestående af tre hovedmåltider samt frugt, kaffe/the. Vi tilbyder endvidere sengelinned, håndklæder, skjorte, engangtrusser og bind.

Fødeafsnittet tilbyder tøj, bleer og engangsvaskeklude til det nyfødte barn, ligesom vi tilbyder vugge, sengelinned og babydyne. Hvis barnet skal flaskeernæres tilbyder vi desuden modermælkserstatning og sutteflasker i de indlagte døgn.

Din partner/fødselshjælper kan købe mad i sygehusets kantine eller kiosk. Kaffe/the er gratis.

Ønsker I at filme eller tage billeder under fødslen skal I tale med jeres jordemoder om hun ønsker at medvirke hertil.

Du må gerne bruge mobiltelefon på Fødeafsnittet, under hensyntagen til andre fødende.

Alle vores fødestuer har adgang til trådløst internet.

Fødeafsnittet har ingen faste besøgstider. Vi opfordrer dog til, at I begrænser antallet af besøgende, både af hensyn til de øvrige indlagte, og af hensyn til jeres behov for ro under og efter fødslen. I er velkomne til at få gæster på fødestuen efter fødslen, men husk at tage hensyn til jeres barn, og jeres nye roller som forældre, opstart af amning m.m.

Hvad skal du medbringe til fødslen:

 • Vandrejournalen.
 • Oplysningsseddel til fødselsanmeldelsen - udleveret i graviditeten af din konsultationsjordemoder.
 • Hjemmesko - fødderne bør holdes varme, både under fødslen og når du ammer.
 • Toiletsager - incl. sæbe, shampoo, tandbørste og tandpasta.
 • Kamera og evt. ekstra batterier.
 • Mobiltelefon - Ved opladning skal bruges speciel omformer ud over din egen oplader (kan lånes på afsnittet).
 • Musik - hvis du gerne vil lytte til musik under fødslen, kan du evt. medbringe dit eget medie. Der er CD afspiller/radio på enkelte fødestuer.
 • Evt. druesukker – kan give dig og din partner tiltrængt energi under fødslen.
 • Amme BH.
 • Ammeindlæg - gerne af uld.
 • Behageligt tøj med plads til maven. På hospitalet har vi bluser, engangstrusser, håndklæder og bind, men vi opfordrer til, at du benytter dit eget tøj under evt. indlæggelse på Barselsafsnit. Hvis du ønsker at bruge morgenkåbe, skal du selv medbringe den.
 • Evt. ammepude eller ekstra hovedpude.
 • Tøj, dyne og autostol til barnet til hjemturen.
 • Skiftetøj til din partner/fødselshjælper.
 • Madpakke/snacks til din partner, da sygehusets kantine/kiosk har begrænsede åbningstider.

Vedhæftede filer
  
  
  
  
  
  
  
  
Foregående
  
Der er ingen elementer at vise i denne visning af listen "Arbejdsprocesopgaver".

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
13.12.11
Opdateret
02.01.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Fødeafsnit
Gynækologisk og Obstetrisk Afdeling
Næstved Sygehus
Ringstedgade 61
4700 Næstved
Bygning 9, Stuen
Tlf. 56 51 30 10
 

 Andre afsnit

 

Har du fået et spørgeskema?

LUP - Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er en spørgeskemaundersøgelse, der hjælper med at forbedre kvaliteten i sundhedsvæsenet.