Søg
 

Forskning

Orientering om prioriterede og igangværende forskningsprojekter.

Prioriterede Forskningsområder
Forskningen indgår i Anæstesiologisk Afdeling på Næstved Sygehus som en del af afdelingens daglige arbejde.
 
Afdelingens forskningsenhed har fokus på forskning i behandling af postoperative smerter, nerveblokader og delirium.
 
Afdelingens forskningsenhed udgør sammen med "Centre for Anaesthesiological Research - CAR" på Anæstesiologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital Køge grundstammen i forskningsnetværket: ”Acute and Persistent Pain Research Alliance Zealand –APPRAZ” (http://www.appraz.dk), hvis formål er at formidle tværgående smerteforskningsprojekter i Region Sjælland.
 
Særlige forskningsområder
·         Kombinationsbehandling af smerter efter operation
·         Nerveblokader til anæstesi og analgesi
·         Brug af neuromuskulære blokerende midler ved anæstesi
·         Postoperativ delirium – screening og forebyggelse
·         Safe Brain Initiative
 
Postdoc og ph.d. studerende
Afdelingen har en postdocstilling tilknyttet fra Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse (NSR-sygehuse). Desuden har afdelingen tilknyttet en ph.d. studerende og en overlæge som har deltid til forskning.
 
Kontakt
Forskningsansvarlig overlæge, klinisk lektor, ph.d. 
Daniel Hägi-Pedersen
Telefon: 56 51 47 92 | Mail: 
dhag@regionsjaelland.dk
 

Ph.D. studerende og reservelæge
Asger krogh Mølgaard


Reservelæge
Joakim Steiness

            

Projektsygeplejerske
Karoline Bo Nielsen
Telefon: 56 51 30 31 | Mail: karon@regionsjaelland.dk
 

Arbejder med de administrative, pædagogiske, koordinerende og udviklende opgaver i relation til klinisk forskning i afdelingen.

Nuværende Projekter er RECIPE studiet, DEXRAR studiet og fysioterapi-genopfølgningen efter DEX-2-TKA-studiet.

 
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
24.06.16
Opdateret
30.08.22
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/naf
Andre sider under Om afdelingen
 

 Kontakt

 
Anæstesiologisk Afdeling
Næstved Sygehus
Ringstedgade 61
4700 Næstved
Tlf. 56 51 40 02