Søg
 

Tværfagligt Smertecenter

Læs om vores behandlingstilbud, om henvisning og find kontaktoplysninger.

Adresse
Tværfagligt Smertecenter
Afdeling 11
Næstved Sygehus
Ringstedgade 61
4700 Næstved
Ring til os
Tlf. 56 51 28 60
Tidsbestilling:
Mandag - torsdag kl. 9.00 - 12.00 og 13.00 - 15.00.
Fredag kl. 9.00 - 12.00

Recepter og spørgsmål om medicin:
Hverdage kl. 9.00 - 10.30

Lægevagten
Ved akut behov udenfor åbningtiden, kontakt lægevagten.
Skriv til os
Åbningstid


Hvis du er nødt til at melde afbud!

Ring til os med det samme. Så kan vi indkalde en anden patient og undgå lange ventetider.​​

__________________________________________________________

Informationer til patienter

OBS: Tværfagligt Smertecenter holder lukket den 28. november 2018.

Telefon og telefontid

Tværfagligt Smertecenters telefonnummer: 56 51 28 60
 
Telefontid på hverdage
Recepter og spørgsmål vedrørende medicin
Kl. 09.00 – 10.30
 
Henvendelser vedrørende bestilling eller ændring af tid
Kl. 09:00-12.00 og kl. 13.00 til 15.00 (dog kl. 12.00 fredag)​​
 
Ved afbud, ændring af tid eller forsinkelse, er det det vigtigt, at der gives besked så hurtigt som muligt.
 
Ved akut behov for kontakt til en læge udover vores åbningstid, skal du rette henvendelse til vagtlægen.
 
Medicinbestilling
Den medicin, der ordineres i Tværfagligt Smertecenter, skal bestilles kl. 09.00-10.30. Medicinen kan hentes på apoteket den samme dag efter kl. 16.00.
 
Henvisning
Man kan henvises til Tværfagligt Smertecenter hos egen læge.
  
Ventetid på at komme i behandling
Der kan være ventetid. Læs mere på venteinfo.dk
 
Samarbejde
I Tværfagligt Smertecenter lægger vi vægt på at samarbejde med andre specialafdelinger og med praktiserende læger, sagsbehandlere i kommunen, hjemmeplejen og kommunens fysioterapeuter.
 
Personale
Personalet i Tværfagligt Smertecenter arbejder tværfagligt og består af læger, sygeplejersker, sekretærer, psykologer, fysioterapeuter og en socialrådgiver.
 
Vi vil i samarbejde med den enkelte patient og pårørende løbende vurdere, hvilke af vores fagpersoner der er behov for i forhold til den aktuelle problemstilling. Smertecenterets arbejde er tværfagligt og patientens problemstilling vurderes ved tværfaglige konferencer.
 
Kroniske smerter
Kroniske smerter er smerter, der har varet 3-6 måneder længere end forventet. De er ofte opstået som følge efter en sygdom eller en skade.
 
Når mennesker har haft smerter i lang tid, får smerterne ofte stor indflydelse på, hvordan man lever sit liv. Det kan opleves som at leve med et usynligt handicap, da tilstanden hos mange ikke er særlig synlig for omgivelserne.

Det betyder, at det kan være svært at forklare omgivelserne, at smerterne er reelle, hvorfor smertepatienter ofte oplever at blive mistroet.
 
Mennesker med kroniske smerter er – udover smerteoplevelsen – ofte plaget af ledsagesymptomer som træthed, nedsat koncentrationsevne, hukommelsesproblemer, bekymringer om fremtiden, depression, angst, påvirket seksualitet, social isolation, nedsat aktivitetsniveau - ofte ledsaget af bekymringer for at bevægelse vil forværre smerten. 
 
Målet med behandlingen
De fleste mennesker med kroniske smerter, har prøvet flere slags behandlinger, inden de henvises til et Smertecenter. De har et stort ønske om at blive smertefri, hvilket kun sjældent er en mulighed.
 
Målet bliver derfor, at der opnås en vis smertelindring samtidig med, at man bliver mere bevidst om, hvad der kan lindre og forværre smerterne, hvilket er individuelt.
 
Forløbet
Patienten indkaldes først til et fælles introduktionsmøde. Ved mødet, hvor man typisk er 5-15 nye patienter og pårørende, bliver de forskellige behandlinger i Tværfagligt Smertecenter belyst. Der vil ved mødet blive gennemgået skemaer, som patienten skal udfylde efterfølgende derhjemme.
 
Skemaerne skal medtages til de første ambulante behandlinger, der vil foregå med en læge og efterfølgende en sygeplejerske.
Introduktionsmødet er obligatorisk og nødvendigt for, at det videre forløb kan planlægges bedst muligt for den enkelte patient samt at den bedste behandling kan iværksættes hurtigst muligt.
 
Patientens aktive medvirken er afgørende for, at det bliver et godt behandlingsforløb. 

Lydfiler fra Tværfagligt Smertecenter
Videoer fra Tværfagligt Smertecenter
BEMÆRK: Det kræves, at man har den nyeste version af Internet Explorer for at kunne se videoerne. Alternativt kan fx Google Chrome benyttes.
 
 

 
 
Informationer til sundhedsprofessionelle
 
Udfærdigelse af statusattester i henhold til aftalte tidsfrister
Tværfagligt Smertecenter skal hermed meddele, at det ikke aktuelt er muligt at efterleve aftalen om at udfærdige statusattester indenfor de aftalte tidsfrister.
Ovenstående skyldes, at der i øjeblikket er ubesatte lægestillinger i Smertecenteret. Der vil gå op til 3 måneder før vi igen kan opfylde vores forpligtigelser.
Der kan i stedet rekvireres en kopi af patientens journal. 
 
Henvisningsmanual til Tværfagligt Smertecenter i Næstved
 • ​Alder: Mindst 18 år.
 • Smerter i mindst 3 måneder.
 • Udredt i relevante specialer. Patienten skal medbringe epikriser fra privatpraktiserende speciallæger eller klinikker.
 • Forsøgt kausalt behandlet i relevante specialer.
 • Patienten må ikke have en aktiv malign lidelse, eller behandlet for dette de sidste 12 måneder.
 • Patient må ikke lide af svære psykiatriske sygdomme.
 • Patient må ikke være misbruger (på gadeplan).
 • Patienten må ikke have været alkoholabstinent i de sidste 6 måneder.
Inden henvisning sendes bedes følgende punkter være gennemgået med patienten:
 • ​Patienten skal være motiveret for tværfaglig smertebehandling og indstillet på, at bruge den tid der behøves til omlægning af medicin, konsultationer og træning.
 • Behandlingen vil typisk strække sig over nogle måneder.
 • Patienten skal være indstillet på, at der foretages ændringer i smertemedicinen.
 • Patienten skal være indforstået med, at al udskrivning af smertemedicin, sovemedicin og beroligende medicin sker via Tværfagligt Smertecenter så længe patienten er i behandling her.
 • Patienten kan ikke henvises til tværfaglig smertebehandling såfremt patienten samtidig er henvist til anden udredning for smerter. Hvis der sker dobbelthenvisning fjernes patienten fra ventelisten til Tværfagligt Smertecenter.
Henvisning skal indeholde følgende punkter:
(Gerne i nævnte rækkefølge)
 • Kort beskrivelse af den smertetilstand patienten henvises for. Herunder bedes det præciseret at patienten er færdigudredt og hvordan samt at der ikke er flere behandlingsmuligheder for patienten.
 • Har patienten behov for tolk eller anden form for assistance?
 • Er eller har patienten været i længerevarende behandling hos psykolog eller psykiater.
 • Hvilke bidiagnoser har patienten. Herunder om der er bidiagnoser der væsentligt påvirker patientens livskvalitet.
 • Har eller har patienten haft et alkohol-  eller medicinmisbrug (legalt eller illegalt).
 • Får patienten lejlighedsvis eller fast injektioner/blokader hos egen læge eller vagtlæger.
 • Er patientens behov for opioider steget i løbet af de sidste 12 til 18 måneder.
 • Hvilke analgetika har været forsøgt i behandling af smerterne (medsend gerne medicinliste).
 • Hvilken medicinsk behandling får patienten aktuelt (FMK afstemmes).
 • Er patienten i ressourceforløb, arbejdsprøvning eller i andet forløb hos kommunen? Modtager patienten sygedagpenge eller kontanthjælp? Er det kommunen som anmoder om patienten skal henvises til Tværfagligt Smertecenter?

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.09.18
Opdateret
16.11.18
Link til denne side: