Søg
 

AK-Skole

AK-Skolen uddanner dig, som er i livslang blodpropforebyggende behandling med Marevan eller Marcoumar, til at styre din behandling selv.

​​​
 
Adresse<br />
Adresse
Trombose- og AK-Centret
Næstved Sygehus
Ringstedgade 39, indgang 39
4700 Næstved
Ring til os<br />
Ring til os
Ring til os på tlf. 56 51 45 45

Tast 1 for AK-Hjemmepleje
Tast 2 for AK-Skolen
Tast 3 for AK-Klinik
Tast 4 for Sekretariatet

Mandag til torsdag kl. 8.00-12.00 og kl. 13.00-14.30
Fredag kl. 8.00-12.00 og kl. 13.00-14.00
 

Selvstyret blodpropforebyggende behandling​

Uddannelsen til selvstyret blodpropforebyggende behandling strækker sig over 2 måneder og er kun et tilbud til patienter i livslang blodprop forebyggende behandling med Marevan eller Marcoumar.
 

Henvisning til AK-Skole går gennem praktiserende læge eller sygehus afdeling. 

Beskrivelse af uddannelsesforløbet

Oversigt over uddannelsesforløbet
 
Uddannelsesforløbet strækker sig over ca. 2 måneder fordelt på 3 kursusgange. Hver kursusgang er af ca. 2 timers varighed. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig test, hvor hver deltager får udleveret et opgavesæt.

1. kursus
 
Varighed: 2 timer til undervisning
Emne: Udlevering og afprøvning af måleudstyr 
 
Ved første kursus får du udleveret måleapparat og teststrimler til undersøgelse af blodets størkning målt i INR-enheder. Der gives undervisning i blodprøvetagning og analysering på måleapparat.

Lær at anvende CoaguChek INRange

2. kursus
 
Varighed: 2 timer til undervisning
Emne: Undervisning i blodprop forebyggende behandling
 
Denne kursusgang indledes med undervisning i, hvordan din blodprop forebyggende behandling virker og hvilke faktorer, der har indflydelse på effekten af blodprop forebyggende medicinen. Vi gennemgår forskellige hverdagssituationer og hvorledes du skal forholde dig med hensyn til din blodprop forebyggende behandling. Du bliver ligeledes introduceret til doseringsprincipper af blodprop forebyggende medicin.

3. kursus​
 
Varighed: 2 timer til undervisning og skriftlig test
Emne: Undervisning i dosering af blodprop forebyggende medicin
 
Denne kursusgang udbygger undervisningen omkring hvilke faktorer, der påvirker din blodprop forebyggende behandling samt hvilke forventninger, der er til det fremtidige samarbejde mellem dig og AK-Skolen.
 
Kurset afsluttes med en skriftlig test. Du får udleveret et sæt opgaver med forskellige spørgsmål om blodprop forebyggende behandling, specielt inden for områder, der er vigtige at have kendskab til, når man selv skal kontrollere sin blodprop forebyggende behandling. Det er tilladt at medbringe det udleverede undervisningsmateriale til prøven.
 

​Tiden som selvstyrende

Du skal ugentligt indberette dine INR-målinger til AK-Skolen. Dette gøres via AK-Online over www.sundhed.dk eller via App'en CSO.
Du kan også sende skemaet med dine INR-målinger, som fysisk post eller som vedhæftet fil på Min Sundhedsplatform.
 

Efter du er færdiguddannet, vil du en gang årligt blive indkaldt til kontrol af dit måleapparat. Du kan også som færdiguddannet i selvstyret blodprop forebyggende behandling få hjælp fra AK-Skolen, hvis du har behov.

Vi kan kontaktes via telefon, AK-Online eller Min Sundhedsplatform.

Hvis du har spørgsmål vedrørende uddannelsesforløbet, er du velkommen til at kontakte Trombose- og AK-Centret på tlf. 56 51 45 45. Tast 2 for AK-Skole.

Information til uddannede selvstyrende patienter


Recept, nåle og teststrimler bestilles via telefon, AK-Online eller ved fysisk fremmøde i Trombose- og AK-Centret.

Kontakt til AK-Skole
Tlf. 56 51 45 45. Tast 2 for AK-Skole.
 
Telefontid:
Hverdage kl. 8.00-12.00 og 13.00-14.30
Fredag kl. 8.00-12.00​​​ og 13.00-14.00

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
22.01.16
Opdateret
03.06.22
Link til denne side:
Andre sider under Trombose- og AK-Center