Søg
 

Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afsnit

Tand-, mund- og Kæbekirurgisk Ambulatorium flytter den 19. marts til Fløj R, 0. etage. Der er besøgstid for pårørende fra kl. 14.


Adresse<br />
Adresse
Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk afdeling
Sjællands Universitetshospital
Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk Afdeling
Lykkebækvej 1
4600 Køge
Indgang 9, stuen
Ring til os<br />
Ring til os
Tlf. 47 32 38 50
Mandag til torsdag kl. 9.00-15.00
Fredag kl. 9.00 -14.00

Åbningstid<br />
Åbningstid
​​Mandag til fredag kl. 8.00-15.00 
(Tirsdag kl. 9.00 til 15.00)


Hvis du er nødt til at melde afbud!
Ring til os med det samme. Så kan vi indkalde en anden patient og undgå lange ventelister.​
​​

Om afsnittet

​Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk afsnit er beliggende på både Sjællands Universitetshospital i Køge og på Næstved Sygehus. 

Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk afsnits akutfunktion, samt alle planlagte operationer i fuld bedøvelse, foretages på Sjællands Universitetshospital i Køge.

Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Ambulatorium på Næstved Sygehus foretager planlagte undersøgelser og behandlinger som udefunktion.

Funktioner på Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk afsnit på Sjællands Universitetshospital i Køge:

 • Et ambulatorium med både akutte og planlagte undersøgelser og behandlinger

 • Et operationsafsnit med både akutte og planlagte operationer

 • En akut vagtfunktion af tandlæge/kæbekirurg med tilkald

 • Et sekretariat

Som en særlig funktion varetager afsnittet desuden behandlingsplanlægning og kirurgisk behandling af patienter, der mangler anlæg til blivende tænder. Den ambulante behandling varetages i Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Ambulatorium på Næstved Sygehus. Henvisning og visitation varetages af Regionstandplejen i Slagelse, tlf. 58 52 49 88.

 

Henvisning til Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afsnit

For at kunne blive behandlet skal din tandlæge sende en henvisning til Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afsnit.

Den gode henvisning kæbeled.pdf

Undersøgelse og behandling

Vi undersøger og behandler patienter med sygdomme i tænder, mund og kæber, for eksempel:

 • Slimhindeforandringer

 • Kæbebrud

 • Infektionstilstande

 • Tandskader

 • Kæbeledslidelser

 • Ekstrem vækstbetinget kæbeanomalier (ortodontisk-kirurgisk korrektion af kæber)

 • Læsion i mundhulen


Forberedelse hjemmefra

Du skal:

 • Medbringe sundhedskort eller andet personnummerbevis

 • Læse evt. skriftlig materiale, som du har modtaget om din operation/behandling

 • Udfylde det/de skemaer vi evt. har sendt til dig

 • Huske din medicinliste.


Hvad skal du undgå?

Af hensyn til hygiejne og sikkerhed under operationer og undersøgelser skal du:

 • Fjerne neglelak og makeup

 • Tage evt. kontaktlinser ud og briller af

 • Fjerne ur og smykker

 • Fjerne øreringe og hårspænder


Når du ankommer til ambulatoriet

Når du ankommer til ambulatoriet, skal du henvende dig hos sekretæren i skranken. Patienterne skal til hos forskellige behandlere, hvilket betyder, at man ikke kan påregne at komme til i den rækkefølge, man ankommer.

Da vi er en akut afdeling, kan der desværre forekomme ventetid. Derudover kan nogle undersøgelser tage længere tid end forventet. Hvis der opstår længere forsinkelser, har du mulighed for at få en ny tid


Forundersøgelse til operation i lokalbedøvelse

Hvis det i forbindelse med forundersøgelsen besluttes, at der skal foretages et mindre operativt indgreb i lokalbedøvelse, vil du i de fleste tilfælde få en ny tid til dette. Mindre biopsier (udtagelse af vævsprøver) kan i nogle tilfælde tages med det samme.

Sygeplejepersonalet og behandler vil informere dig om indgrebet samtidig med at du får udleveret en informationspjece med nærmere beskrivelse.


Forundersøgelse med operation i fuld bedøvelse

I nogle situationer kan der være indikation for at udføre en operation i fuld bedøvelse. Denne stillingtagen tages i samråd med behandler. Hvis der i forbindelse med forundersøgelsen besluttes, at indgrebet skal foretages i fuld bedøvelse, vil du blive skrevet op til dette. Dette kræver lidt større planlægning, hvorfor du vil modtage et indkaldelsesbrev til operation. 

Du indkaldes til en indlæggelsessamtale omkring 1 uge før selve operationen. Du skal møde i Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk ambulatorium, Sjællands Universitetshospital. Her vil du igen blive informeret om indgrebet og efterforløbet. Derefter skal du tale med en narkoselæge. Denne samtale foregår på Anæstesiologisk Afdeling, der ligger på 1. sal ved operationsgangen. 

Såfremt det vurderes, at der skal tages blodprøver eller andre supplerende undersøgelse, vil dette blive gjort denne dag.
Det er vigtigt, at du sætter hele dagen af til dette formål, idet der kan forekomme ventetid mellem de forskellige trin. 

Stil endelig spørgsmål, hvis der er noget, der virker uklart. Du har altid mulighed for efterfølgende at henvende dig, hvis der dukker spørgsmål op.

Indlæggelse

Som udgangspunkt møder du fastende på selve operationsdagen på sengeafsnit E1. Sengeafsnittet har foruden patienter med kæbekirurgiske sygdomme også øre-, næse- og halskirurgiske patienter indlagt.


Hvornår bliver du udskrevet?

Ved de fleste mindre indgreb vil det være muligt at gå hjem sidst på dagen. Den kæbekirurg, der opererer dig, vil komme ned til dig og sikre sig, at du er klar til at kunne udskrives. Du vil få en tid til ambulant kontrol.
Skal du overnatte på sengeafsnittet, vil du dagen efter blive set af en kæbekirurg inden udskrivelse.

Skal der tages supplerende røntgenbilleder inden udskrivelsen foregår dette i Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk ambulatorium.
Al henvendelse vedrørende dit behandlingsforløb skal ske til Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk afsnit via vores sekretariat på tlf. 47 32 38 00.

Operationsafsnit

Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk afsnit har egen operationsstue på sygehusets centrale operationsgang. Vi foretager både større og mindre operationer i fuld narkose. Afhængig af indgrebets omfang og varighed kan det være nødvendigt med indlæggelse på sengeafsnit E1.

På operationsstuen vil du blive modtaget af hele operationsteamet, som består af anæstesilæge, anæstesisygeplejerske, operationspersonale og kæbekirurg. 

Det er muligt for pårørende at følge med op på operationsstuen og være på stuen, indtil du er bedøvet. Når operationen er overstået, vil du blive kørt på opvågningen. Personalet dér kontakter den/de pårørende, som I inden operationen har aftalt. Derefter er det muligt for pårørende at være hos dig på opvågningen. Opholdet på opvågningen kan varierer, men der er typisk tale om et par timer, hvorefter du køres tilbage til sengeafsnittet.

Vi gennemfører operationer mandag, onsdag og torsdag fra kl. 8.00 til 15.30 og tirsdag fra kl. 9.00 til 15.30.
Al henvendelse vedrørende operationer skal ske til Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk afsnit via vores sekretariat på tlf. 47 32 38 00.​

​​​​

Udskrivelse

Det er vigtigt, at du er tryg, når du skal hjem. Stil spørgsmål, hvis du er i tvivl. Det kan være en god idé at skrive ned, så du husker at få svar på alle dine spørgsmål.​

Du skal blandt andet have svar på følgende spørgsmål:

 • Hvilken medicin skal jeg tage?

 • Er der noget, jeg være særligt opmærksom på?

 • Har I givet hjemmeplejen besked om, at jeg kommer hjem?

Hvis du har spør​gsmål, er du velkommen til at ringe til os det første døgn efter du er kommet hjem. Derefter skal du ringe til din egen læge.​

Besøg på sygehuset: Vigtig information

Du kan gøre en forskel

​Som pårørende kan du støtte og hjælpe. Både praktisk i forbindelse med pleje, men også ved at lytte og stille spørgsmål.

 • Tag med på sygehuset

 • Hjælp med det praktiske

 • Lyt efter og husk, hvad personalet fortæller

 • Stil spørgsmål til undersøgelser og behandling. Skriv gerne spørgsmålene ned hjemmefra.


Kontaktpårørende

Det er en stor hjælp, hvis I som pårørende aftaler, hvem der skal være den kontaktperson, vi informerer. Kontaktpersonen er også den, der kan ringe til os, og derefter give information videre til resten af familien.


Husk som gæst på sygehuset

 • Vask og sprit dine hænder

 • Vis hensyn i hviletiden og når personalet skal tale med eller behandle andre patienter

 • Sæt din telefon på lydløs

 • Benyt høretelefoner, hvis du hører musik eller ser film på din tablet eller computer.

​​Læs mere om besøg på sygehuset her​

Hygiejne

Hygiejne

Rene hænder redder liv!
Bakterier og virus spreder sig via hænderne. Vask dine hænder grundigt - og sprit dem af bagefter. Så er risikoen for at sprede bakterier mindre.

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=d9bdbd9a2eb3b9de8a96c3e52e8f8ed5&source=embed&photo%5fid=12359719">​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
02.03.15
Opdateret
17.03.23
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/koetmka
Andre sider under Tand,- Mund,- og Kæbekirurgisk afdeling