Søg
 

Overlæger i afdelingen

Find information om overlæger i afdelingen.

Ledende overlæge

Thomas Michael Nissen-Juul Sørensen
 • Ledende overlæge siden 1. november 2018
 • Overlæge i artroskopisk sektion
 • Uddannet læge fra Københavns Universitet 2005
 • Speciallæge i ortopædisk kirurgi fra 2013
 • Kliniske ansættelser på ortopædkirurgisk afdelinger i Frederikssund, Herlev, Gentofte og Rigshospitalet
 • supplerende klinisk ansættelse i karkirurgi på Rigshospitalet

 Stig Brorson

 • Klinisk professor ved Sjællands Universitetshospital og Københavns Universitet 2018
 • Overlæge ved Ortopædkirurgisk Afdeling 2018
 • Klinisk forskningslektor ved Københavns Universitet 2013-17
 • Tilknyttet skuldersektionen på Herlev Hospital 2008-17
 • Kliniske ansættelser på ortopædkirurgiske afdelinger i Hillerød, Gentofte, Amager og Bispebjerg
 • Dr.med. med afhandling om knoglebrud i skulderen 2014
 • Fagkonsulent i Sundhedsstyrelsen vedr. skulderlidelser 2012-3
 • Speciallæge i ortopædkirurgi 2013
 • Ph.d. i medicinsk videnskabsteori ved Københavns Universitet 2002
 • Uddannet læge fra Københavns Universitet 1999
 • Exam.art. i filosofi fra Københavns Universitet 1996

Ryg sektion (operationer i ryg)

 Samira Naderifar

 • Specialeansvarlig overlæge ved Ortopædkirurgisk afdeling Køge november 2019
 • Overlæge i rygsektionen SUH Køge fra november 2018
 • Uddannet læge fra Københavns Universitet 1999
 • Speciallæge i Ortopædkirurgi 2009

Ralf Norman Svendsen

 • Overlæge i ryg sektionen på Ortopædkirurgisk Afdeling siden 2008
 • Uddannet læge fra Københavns Universitet 1983
 • Speciallæge i ortopædisk kirurgi fra 1998
 • Varetager den kirurgiske behandling af degenerative lændelidelser og indgår i regionens tværfaglige rygklinik

Hassan Shakir

 • Overlæge i ryg sektionen på Ortopædkirurgisk Afdeling siden 2014
 • Uddannet læge fra Københavns Universitet 2002
 • Speciallæge i ortopædisk kirurgi fra 2011

Dariush N. Radi

 • Overlæge i rygsektionen SUH Køge siden 2017
 • Uddannet læge i Iran 1994
 • Speciallæge i Ortopædkirurgi 2009
 • Tidligere ansat som rygkirurg på Odense Universitets Hospital, Glostrup sygehus og Rigshospitalet.

 Thomas Pensbo

 • Overlæge i rygsektionen SUH Køge fra august 2019
 • Uddannet læge fra Københavns Universitet 2001
 • Speciallæge i neurokirurgi 2009
 • Postgraduat klinisk lektor i neurokirurgi 2009 - 2013
 • Tidligere ansat som overlæge ved Rigshospitalet og Middelfart Rygcenter
 • Bestået den skriftlige europæiske specialisteksamen

Artroskopisk sektion (kikkertundersøgelser)

Henrik Aagaard

 • ​​Specialeansvarlig overlæge ved Ortopædkirurgisk Afdeling 2017
 • Læge 1988 og ph.d. 1998 fra Københavns Universitet, MPA fra CBS 2006
 • Speciallæge i ortopædkirurgi 2001, diplomlæge idrætsmedicin siden 2003
 • Tidligere overlæge ved Amager-Hvidovre Hospital, Hørsholm Hospital, Aleris-Hamlet og Gildhøj Privathospitaler
 • Læge for Den Kgl. Ballet, tidligere læge i Team Danmark
 • Ansvarlig for artroskopisk kirurgi og idrætstraumatologi på SUH Køge​​

Lars Blønd

 • Deltidsansat overlæge i artroskopisk sektion på Ortopædkirurgisk Afdeling – er også ansat på Aleris-Hamlet Parken.
  Uddannet læge fra Københavns Universitet 1991.
 • Speciallæge i ortopædisk kirurgi fra 2001.
 • Tidligere været ansat som overlæge på Amager Hospital, Gentofte Hospital og Herlev Hospital med idrætskirurgi som subspeciale.
 • Læs evt. mere på http://www.larsblond.com

Traumesektion

John Kloth Petersen

 • Ansvarlig overlæge i traume sektionen på Ortopædkirurgisk Afdelingen siden 2002
 • Uddannet læge 1986
 • Svensk speciallæge i ortopædisk kirurgi fra 1998
 • Dansk speciallæge i ortopædisk kirurgi fra 1998
 • Tidligere været ansat på Glostrup sygehus, Herlev sygehus, Malmø universitets hospital, Rigshospitalet, Hjørring sygehus og Køge sygehus
 • Har erfaringer fra artroskopisk kirurgi i sports traumatologisk sektion 3 år
 • Varetager skulder og albue kirurgi – herunder indsættelse af kunstige skulderled samt brud på knogler i ben og avanceret brud efter traume (skader)
 

Tommy Jensen

Peter Toquer

 

Fodsektion(fod og ankel)

 

Anna Kathrine Pramming

 • Overlæge i fod sektion på Ortopædkirurgisk Afdeling siden 2011
 • Uddannet læge fra Københavns Universitet 2001
 • Speciallæge i ortopædisk kirurgi fra Hvidovre hospital og Slagelse sygehus 2009
 • Tidligere været ansat som afdelingslæge på Gentofte og derefter Køge sygehus indenfor fod- og ankel kirurgi
 
Jeanette Østergaard Penny
 
 • Overlæge i fod/ankel sektionen, Ortopædkirurgisk Afdeling siden 2017  
 • Uddannet læge fra Københavns Universitet 2003
 • PhD syddansk universitet
 • Speciallæge i ortopædisk kirurgi fra 2015
 • Har tidligere været ansat på Køge Sygehus, Næstved Sygehus og Hvidovre Hospital
 • Forskningsansvarlig overlæge

Louise Lau Simonsen

 • Overlæge fod/ankel sektionen SUH Køge fra august 2019Uddannet fra Københavns Universitet 2003
 • Speciallæge i ortopædkirurgi 2015
 • Afdelingslæge fod/ankel sektion SUK Køge 2015 - 2018
 • Afdelingslæge fod/ankel sektion på OUH 2018 - 2019

Hoftesektion(kunstig hofte)

 

Leif Broeng

 • Overlæge i hofte sektionen på Ortopædkirurgisk Afdelingen siden 2002
 • Uddannet læge fra Københavns Universitet 1982
 • Ansat på afdelingen siden 1999
 • Specialeansvarlig for hofte sektion
 • Forskningsansvarlig
 

René Kirchhoff-Jensen  

 • Overlæge i hofte sektionen på Ortopædkirurgisk Afdeling siden 2010
 • Uddannet læge fra Københavns Universitet 1988
 • Speciallæge uddannelse på Sygehusene i Gentofte, Glostrup og Hvidovre
 • Speciallæge i ortopædisk kirurgi fra 2001
 • Afdelingslæge Køge Sygehus 2001-2004
 • Tidligere været ansat som overlæge på Ringsted Sygehus 2004-2008
 • Frederiksberg Hospital. 2008-2010
 

Knæsektion(kunstigt knæ)

 

Jesper Fabrin 

 • Overlæge på Ortopædkirurgisk Afdeling siden 1997
 • Uddannet læge fra Københavns Universitet 1977
 • Bred ortopædkirurgisk uddannelse fra afdelinger i Region Sjælland og Region Hovedstaden
 • Speciallæge i ortopædisk kirurgi 1991
 • Varetager indsættelse af kunstige knæ, behandling af sår samt amputationer
 

Klaus Poulsen 

 • Overlæge i knæ sektionen på Ortopædkirurgisk Afdeling siden 2008
 • Uddannet læge fra Københavns Universitet 1998
 • Speciallæge i ortopædisk kirurgi fra Gentofte, Herlev og Glostrup hospitaler 2003
 • Afdelingslæge på Køge Sygehus som afdelingslæge 2004

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
05.01.17
Opdateret
20.02.20
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/koov
 

 Kontakt

 
Ortopædkirurgisk Afdeling
Sjællands Universitetshospital, Køge
Lykkebækvej 1
4600 Køge
Tlf. 47 32 33 50