Søg
 

Kvalitet og service

Vi arbejder målrettet med at udvikle kvaliteten i vores pleje og behandlinger og på at give patienter og pårørende god service.

Kvalitet

Afdelingen har haft Sundhedsfagligt, planlagt - udgående tilsyn fra Styrelsen for patientsikkerhed den 19. maj 2022. Tilsynsrapporten kan læses her.

Service

Vores mål er at give alle patienter en professionel behandling og service fra den første kontakt, videre under indlæggelsen, i forbindelse med operation og genoptræning og i de efterfølgende ambulante kontroller.

Vi har teams af speciallæger og plejepersonale, der har mange års erfaring inden for ortopædkirurgi. Undersøgelse, pleje og behandling bliver udført på et højt kvalitetsmæssigt niveau, og vi følger udviklingen, så vi altid kan tilbyde den mest professionelle, sikre og patientvenlige pleje og behandling.

Vi har speciallæger på vagt i alle døgnets 24 timer, hvis der skulle opstå problemer.

Operationstidspunkt og ambulante kontroller aftales, så de - hvis det er muligt - passer ind i patientens kalender.

Operationer uden indlæggelse

Den teknologiske udvikling betyder, at flere operationer kan foretages ambulant, så patienten ikke skal indlægges.

Udviklingen betyder også, at operationer i led er mere skånsomme – det giver kortere indlæggelsestid.

Accelererede forløb​

I afdelingen tilbydes en del af de planlagte behandlinger som accelererede forløb (i faglig tale: patientforløb, og/eller fast track). Accelererede forløb betyder, at patientens indlæggelsestid er kort med fastlagte aktiviteter og mål for hver indlæggelsesdag.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
29.11.11
Opdateret
07.07.22
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/koks
 

 Kontakt

 
Ortopædkirurgisk Afdeling
Sjællands Universitetshospital, Køge
Lykkebækvej 1
4600 Køge
Tlf. 47 32 33 50