Søg
 

Kvalitet og tilfredse patienter

Kvalitet, tilfredse patienter og særlige indsatsområder.

Kvalitet

Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk Afdeling har et tværfagligt kvalitetsteam. Teamet har ansvar for at planlægge, koordinere, formidle og implementere kvalitetsarbejdet i afdelingen. Vi arbejder med udgangspunkt i De Nationale Kvalitetsmål og Patientsikkert Sygehus og benytter blandt andet LEAN & Model for Improvement som metoder til at opnå forbedringer.

Tilfredse patienter

Vores patienter er generelt tilfredse med deres forløb på afdelingen. Det ved vi fra de undersøgelser, der jævnligt bliver foretaget for at måle patienternes tilfredshed.

Men vi kan altid blive bedre, og det arbejder vi hele tiden på.

Særlige indsatsområder

Vi har særligt fokus på:

  • At levere høj faglig, organisatorisk og oplevet kvalitet til både patient og pårørende.
  • At inddrage patienter og pårørende som partnere i udviklingen af vores praksis.
  • Målrettet, åben og tydelig kommunikation baseret på dialog, respekt og tillid.
  • At vi gennem faglig styrke og dømmekraft sikrer et individualiseret patientforløb af høj kvalitet.
  • At vores ressourcer til enhver tid skaber mest mulig værdi for patienter og pårørende. 

To gange om året gennemfører vi ventetidsregistrering. En gang om året deltager vi i den landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
02.12.11
Opdateret
10.03.22
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/koektp
 

 Kontakt

 
Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk Afdeling
Sjællands Universitetshospital
Lykkebækvej 1
4600 Køge
47 32 38 00