Søg
 

Uddannelse

Find informationer om uddannelse samt udvikling af kompetencer på Medicinsk Afdeling.

Uddannelse på Medicinsk Afdeling

Vi deltager i uddannelsen af:

 • Sygeplejersker - se praktikstedsbeskrivelse
 • Læger
 • Lægesekretærer
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Diætister
 • Ambulancereddere 

Til afdelingen er knyttet et klinisk professorat ved Klinisk Institut for Kirurgi og Medicin II på Københavns Universitet. Professoren er samtidig overlæge på afdelingen.

Introduktion af sygeplejersker
og social- og sundhedsassistenter

 • Sygehusets fællesintroduktion, hvor der bl.a. introduceres til brand og hjertestopbehandling.
 • Medicinsk Afdelings fællesintroduktion, hvor der bl.a. introduceres til Medicinsk Afdeling, e-mail og dokumentportal.
 • Mentorordning eller makker med erfaren kollega
 • Individuelt tilpasset introduktionsprogram
 • Undervisning i dokumentation i Sundhedsplatform
 • Løbende evalueringssamtaler med nærmeste leder
 • Følge-sygeplejerske-ordning
 • Refleksionsforløb med andre nyansatte​ 

Sygeplejefaglig udvikling

Afdelingens ledende sygeplejersker har stort fokus på udviklingen indenfor sygeplejen. Bl.a. følger vi systematisk op på de nationale retningslinjer, som udkommer fra Center for Kliniske Retningslinjer. Vi har strategi for implementering af de for afdelingen relevante retningslinjer. Der afholdes løbende undervisning. Formålet med undervisningen er at give mulighed for faglig udvikling for sygeplejerskerne og skabe rum til at blive bekendt med og drøfte ny viden for at sikre implementering af nyeste evidensbaseret sygepleje.
 
Afdelingen har veletablerede arbejdsgrupper med nøglepersoner indenfor sygeplejens kerneområder, og her kan sygeplejersker med særlig interesse og kompetence være med til at højne kvaliteten og egne kompetencer.

 

I samarbejde med Professionshøjskolen Absalon udvikler og afholder afdelingen en del af Sundhedsfaglig Diplomuddannelse indenfor modulet ”Patientologi – med fokus på den gastroenterologiske patient”. Derudover videreuddanner flere af vores sygeplejersker sig løbende med vejlederuddannelse, master- og kandidatuddannelser.
   

Kompetenceudvikling - Skill Stations

Medicinske Afdeling afholder kompetencedage med Skill Stations.
Her gennemgås forberedelsesmateriale med gældende retningslinjer, artikler og videomateriale. Efterfølgende trænes de sygeplejefaglige kompetencer ved hjælp af scenarier indenfor medicinske problemstillinger, f.eks. opsætning af Glucose-Insulin-Kalium-drop, patientvejledning i forebyggelse af obstipation, C-PAP og sugning af patient og ​hjertestopbehandling. Formålet med Skills station er at sikre og understøtte høj faglig kvalitet, hvor sygeplejen udføres med udgangspunkt i evidensbaseret viden og at sikre ensartet og systematisk læring, udvikling og vedligeholdelse af sygeplejerskernes faglige kompetencer. Skills station er etableret og foregår i et samarbejde med Region Sjællands øvrige medicinske afdelinger og Harvard Medical Faculty Physicians på Beth Israel Deaconess Medical Center i Boston.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
09.03.17
Opdateret
15.05.20
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/kmu
Andre sider under Om Medicinsk Afdeling
 

 Kontakt

 
Medicinsk Afdeling
Sjællands Universitetshospital, Køge
Lykkebækvej 1
4600 Køge
Tlf. 47 32 24 00