Søg
 

Videnscenter for Knoglesundhed

Videnscenter for Knoglesundhed er nationalt forskningscenter med forankring i alle landets regioner.
Centret arbejder for bedre opsporing, udredning og behandling af patienter med knogleskørhed (osteoporose).

​​

​​Kontakt

​​Videnscenter for Knoglesundhed
Medicinsk afdeling
Sjællands Universitetshospital
Lykkebækvej 1
4600 Køge
 
Tlf. 47 32 25 12
Mandag – fredag 8.00 – 15.00
 
Mail
 
Åbningstid
Hverdage 8.00 – 15.00
 
Læs mere her
 

Vision

Vores vision er at give patienter med osteoporose et bedre liv.
 
Vores mission er, at øge viden omkring knoglesundhed samt osteoporose hos den almene befolkning, patienter med osteoporose samt behandlere.

Vi vil arbejde strategisk for bedre opsporing, udredning og behandling af patienter med osteoporose.
 

Organisation

Videnscenter for Knoglesundhed er etableret under afdelingsledelsen på medicinsk afdeling. 
 
Den daglige ledelse varetages af centerleder Mette Friberg Hitz.
 

Bestyrelse

Bestyrelsesformand; vicedirektør Beth Lilja 
Sjællands Universitetshospital

Bestyrelsesmedlem: Overlæge, dr.med Lars Hyldstrup
Osteoporoseforeningen
 
Bestyrelsesmedlem: Centerleder, overlæge, ph.d., klinisk lektor
Mette Friberg Hitz
Sjællands Universitetshospital
 

Faglig styregruppe

Den faglige styregruppe varetager en overordnet rådgivende funktion i forhold til centerets forskningsgrupper. 
 
Styregruppen er sammensat af specialister fra alle landets regioner:
 
Deltagere i den faglige styregruppe:
 
Overlæge, ph.d. Mette Friberg Hitz
Sjællands Universitetshospital, Køge
Centerleder
Leder af styregruppe
 
Overlæge, ph.d. Charlotte Landbo-Tofteng
Sjællands Universitetshospital, Køge
Medlem af styregruppe
 
Professor, ph.d. Bo Abrahamsen
Holbæk Sygehus
Medlem af styregruppe
 
Overlæge, ph.d. Pia Eiken
Nordsjællands Hospital, Hillerød
Medlem af styregruppe
 
Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Jens-Erik Beck Jensen
Hvidovre Hospital
Medlem af styregruppen
  
Ledende overlæge, ph.d. Pernille Hermann
Odense Universitetshospital
Medlem af styregruppen
 
Professor, dr.med, ph.d. Bente Langdahl
Aarhus Universitetshospital
Bestyrelsesmedlem
Osteoporoseforeningen
Medlem af styregruppen
 
Professor, ph.d. Peter Vestergaard
Aalborg Universitetshospital
Medlem af styregruppen 
 

Medarbejdere

Centerleder, overlæge, ph.d. Klinisk lektor Mette Friberg Hitz
 
Ledelsessekretær Tenna Follmann
 
Overlæge, phd. Charlotte Landbo Tofteng
 
Projektsygeplejerske Lone Kragballe Rasmussen
 
Projektsygeplejerske Pia Raaschou
 
FLS projektansvarlig, klinisk osteoporosevejleder Rikke Mindahl Reenberg
 
Klinisk osteoporosevejleder Dorthe Bjerring Pedersen
 
Oprettet
29.11.18
Opdateret
14.02.20
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/kmvfk