Søg
 

Målsætning/vision

Læs om målsætning, vision, udvikling, kvalitetsstrategi, aktivitet og nøgletal for Kirurgisk Afdeling, Køge

Kirurgisk Afdeling er i konstant udvikling. Vi holder os uddannede til at kunne behandle og pleje kirurgiske patienter på et højt fagligt niveau. Vi lægger vægt på, at personalet optræder professionelt og imødekommende.

Målsætning/vision

Kirurgisk Afdelings målsætning/vision er at skabe en universitetsafdeling med tilbud af behandlinger på et højt fagligt niveau.

Målet skal nås via systematisk, tværfaglig kompetenceudvikling baseret på faglige spydspidser og med fokus på national og international udvikling. Afdelingens behandlinger skal dokumenteres, og forbedringer baseres på et videnskabeligt grundlag.

Kirurgisk Afdelings målsætning/vision er via et godt samarbejde med patienterne at skabe forløb, hvor forventningerne opfyldes. Målet skal nås via systematisk arbejde med patientforløbsbeskrivelser og informationsmateriale for både planlagte og akutte forløb.

Organisatorisk skal der skabes de rette rammer, hvor forløb på tværs af geografier er naturlige. I samarbejde med andre afdelinger, eksternt og internt, skal forløbene være uden unødig ventetid og i en faglig kontinuitet.

Kirurgisk Afdelings målsætning/vision er at skabe et arbejds- og udviklingsmiljø, hvor medarbejderne oplever en travl hverdag med stor lyst til at skabe unikke løsninger. Målet skal nås via inddragelse, reel indflydelse og uddelegering af opgaver i kombination med brug af medarbejder-udviklingssamtaler.

Kirurgisk Afdelings målsætning/vision er baseret på de gode resultater, vi har opnået de senere år. Ved at have fokus på produktivitet, organisationstiltag, patientforløb og opfyldelse af servicemål har vi opnået markante kvantitative og kvalitative forbedringer.

Kirurgisk Afdelings målsætning/vision er baseret på afdelingens værdigrundlag og er indarbejdet i afdelingens årsaftale.

 ​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​ ​​ ​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
30.01.12
Opdateret
27.11.18
 

 Kontakt

 
Kirurgisk Afdeling
Sjællands Universitetshospital, Køge
Lykkebækvej 1
4600 Køge
Tlf. 47 32 30 11