Søg
 

Sygeplejefaglig udvikling og forskning

Den videnskabelige aktivitet er organiseret med SUF (Sygeplejefagligt Udviklings- og Forskningsudvalg) som styrende organ.

SUF består af afdelingens uddannelses- og udviklingssygeplejerske, kvalitetskoordinator, ledende oversygeplejerske og forskningsansvarlig sygeplejerske (formand).

Formålet med SUF er at medvirke til at skabe og styrke et frugtbart udviklings- og forskningsmiljø for sygeplejersker i Kirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Køge.

Udvalget understøtter igangsættelse, gennemførelse og evaluering af såvel små som store sygeplejefaglige udviklings- og forskningstiltag i afdelingen. Udvalget skal medvirke til at de fornødne rammer og vilkår for udviklings- og forskningsprojekterne er til stede i afdelingen, samt medvirke til facilitering af konkrete udviklingstiltag.


Kontaktoplysninger: 

Ledende oversygeplejerske Birgitte Østergaard
Mail: birg@regionsjaelland.dk tlf. 47 32 30 02

Klinisk sygeplejespecialist Marian Christine Pedersen
Mail: mapete@regionsjaelland.dk Tlf. 47 32 15 20, mobil 93 56 71 17

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
01.02.16
Opdateret
29.10.18
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/kksfu
 

 Kontakt

 
Kirurgisk Afdeling
Sjællands Universitetshospital, Køge
Lykkebækvej 1
4600 Køge
Tlf. 47 32 30 11