Søg
 

Sygeplejefaglig udvikling og forskning

CSR67705 Undervisning farve.jpg
 
​​

Projekter der udgår fra sygeplejen tager udgangspunkt i 3 overordnede temaer Kirurgisk stressrespons, Person Centeret Praksis og Data Science.

Forskningsprogram vil definere antal og tværfaglighed af forskningspersonale der indgår i de enkelte projekter.

·         Kirurgisk stressrespons

Sygepleje der reducerer det kirurgisk stressrespons.  Der ønskes patientforløb hvor behandlerteam, patient og pårørende i et samarbejde imødekommer den enkelte patients behov for et trygt og optimalt forløb før, under og efter indlæggelse i Kirurgisk Afdeling.

·         Person Centeret Praksis

Person Centeret Praksis er en referenceramme, hvor ikke blot patienten men også de medspillere omkring patienten er i centrum. Dette i en erkendelse af meget har betydning for en behandling, operation, indlæggelse og udskrivelse opleves tryg og sikker for den enkelte patient.

·         Data Science

Verden bliver mere og mere digital. Data skal behandles, det vil sige: Indsamles, sorteres, opbevares, analyseres, forstås, sikres og anvendes. I sygeplejen er der et stigende behov for at kunne mestre den elektroniske data til fordel for et optimeret indlæggelsesforløb hos den enkelte patient - Data Science er en måde at nå dette mål.
CSR64427 Skill station farve.jpg

 
       

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
01.02.16
Opdateret
08.08.22
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/kksfu
 

 Kontakt

 
Kirurgisk Afdeling
Sjællands Universitetshospital, Køge
Lykkebækvej 1
4600 Køge
Tlf. 47 32 30 11