Søg
 

Velkommen til Kirurgisk Afdeling

 
 
Mave-tarm kirurgisk afdeling er en stor afdeling på landets seneste og 5. universitetshospital. Vi har 250 engagerede medarbejdere, som hver dag udreder og behandler patienter med lidelser i mavetarmkanalen, hvor den høje faglighed er i højsæde.

Vi var tager udredning, behandling og pleje af patienter med kirurgiske sygdomme.

Vi lægger vægt på god information, åbenhed og personlig kontakt og vi ønsker, at du som patient, får en oplevelse af en god indlæggelse med et trygt og meningsfuldt forløb – et forløb, hvor du føler dig i gode hænder.

Vi søger konstant at finde nye og bedre løsninger og behandlinger til gavn for dig. Derfor vil du i forbindelse med din indlæggelse blive tilbudt at deltage i forsknings- eller kvalitetssikringsprojekter.

Vi tilbyder den mest avancerede, mest sikre og gennemprøvede behandling med 
henblik på, at du som patient behandles efter bedste principper og får et så godt et forløb som muligt.

Med udgangspunkt i evidens, tværfagligt samarbejde, vidensdeling, patientinvolvering og forskning er vores vision at være forbillede for den bedste patientbehandling både nationalt og international.

”Vi er til for dig ” i Kirurgisk afdeling og vi brænder for at give dig den bedste behandling, og det gør vi i et tæt samarbejde med dig og dine pårørende.

Vi ønsker, at du som patient får den rigtige operation, af det rigtige team, på det rette tidspunkt”

Undersøgelse og behandling foregår på afdelingens sengeafsnit og ambulatorier.

Ambulatorier og sengeafsnit

Bariatrisk Klinik

Undersøgelse og behandling af svær overvægt og følgesygdomme af overvægt. For eksempel ved Gastric Bypass og Gastric Sleeve.

Se dit forløb på video eller hør en podcast.

Film om nogle af de undersøgelser der laves på afdelingen, blandt andet gastroskopi, koloskopi, kikkertundersøgelse ved mistanke om kræft og operation for lyskebrok.

Du kan også lytte til en podcast om forløbet, når en kræftdiagnose stilles.​


Om afdelingen

Find kontaktoplysninger, informationer til fagfolk og læs om job på afdelingen.​Forskning for Center for Surgical Science - CSS

På Center for Surgical Science (CSS) forsker vi blandt andet i kræft og akutte operationer. Find information om vores forskningsp​rojekter.Sygeplejefaglig forskning og udvikling

Find information om sygeplejefaglig forskning og udvikling.

 
 
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/koekir