Søg
 

Forskningsstrategi

  

Vi har i forskningsenheden et overordnet fokus på de fysiologiske ændringer, et kirurgiske i​ndgreb kan forårsage. 

Det er velkendt, at selv små kirurgiske indgreb kan have en effekt på patientens sygelighed og dødelighed efter kirurgi. Der har i de senere år været meget fokus på, hvordan man kan reducere fysiologisk stress i relation til kirurgi, således at patienter kan gennemgå et behandlingsforløb med kirurgi, hvor smerter, hjertekarsygelighed, træthed, søvnforstyrrelser, depressive symptomer og nedsat immunfunktion er reduceret til et minimum. 

Et af vores store fokusområder er karakterisering af kirurgisk stress i forbindelse med kirurgi. Her undersøger vi, hvilke genetiske ændringer af inflammatoriske, oxidative og immunologiske ændringer en kræftoperation kan forårsage. Denne viden vil senere danne grundlag for ”proof-of-concept”-studier med præoperativ korttidsbehandling med immunfremmende eller antiinflammatoriske medikamenter. 

Inden for den benigne kirurgi har vi studier, hvor vi undersøger forskelligheden i behandling af patienter med broksygdomme og komplikationer efter brokkirurgi. 

Vi har fokus på at simplificere behandlingen af patienter med broksygdomme på en måde, så patienter med disse godartede kirurgiske lidelser kan behandles med mindst mulig forstyrrelse af deres hverdag. 

Et andet hovedområde er fokus på den akutte kirurgi, hvor vi ved, at der er langt større sygelighed og dødelighed efter operationen. En af de mest vigtige komplikationer er hjertekarsygelighed efter kirurgi. Vi har flere studier, hvor vi i lodtrækningsstudier undersøger, hvorledes vi kan reducere hjertekarsygelighed og dødelighed efter operationen. 
 

Det er dog ikke kun kirurgiske patienter, vi laver studier på, idet vi også undersøger, om vi kan reducere hjertesygelighed og depressive symptomer hos patienter, der behandles for blodprop i hjertet.​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
10.11.15
Opdateret
14.10.19
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/kkfsv
 

 Kontakt

 
Kirurgisk Afdeling
Sjællands Universitetshospital, Køge
Lykkebækvej 1
4600 Køge
Tlf. 47 32 30 11