Søg
 

Henvisning - for fagfolk

Læs om kriterier for behandling og henvisninger.

Adresse<br />
Adresse
Fertilitetsklinikken
Sjællands Universitetshospital
Lykkebækvej 14
4600 Køge
Ring til os<br />
Ring til os
Tlf. 47 32 12 60
Tlf. 47 32 12 59 - laboratoriet
Hverdage 8.00-15.00
Sygeplejerske hverdage 13.00-14.00
​​

Lovmæssige kriterier for behandling

Kriterier for fertilitetsbehandling:

 • Par (heteroseksuelle eller lesbiske) kan henvises med henblik på behandling til at få i alt ét fælles barn.
 • Enlige kan henvises med henblik på hjælp til at få ét barn.
 • Kvinden skal være under 41 år gammel på behandlingstidspunktet. Fertilitetsbehandlingen, med undtagelse af behandling med fryseæg, ophører, når kvinden fylder 41 år. Det betyder i praksis, at kvinden skal henvises inden hun fylder 40 år. Dette gælder for både heteroseksuelle par, lesbiske par og enlige kvinder.
 • Parret må ikke være nært beslægtede (ved tvivlspørgsmål kan henvisende læge rette henvendelse til fertilitetsklinikken).
 • Behandlingen skal være medicinsk forsvarlig.
 • Henvisende læge har pligt til at vurdere forældreegnethed inden henvisning. Hvis lægen er i tvivl om parret er forældreegnet, kan lægen, med parrets samtykke, rette henvendelse til Juridisk Team, Region Syddanmark.

Kriterier for kvindens BMI skal være:

 • under 30, hvis kvinden er under 31 år
 • under 35, hvis kvinden er 31-35 år
 • under 40, hvis kvinden er 36-40 år

Ved BMI over 40 tilbydes ikke fertilitetsbehandling.

Henvisning til behandling

Sygehus-henvisningen skal sendes til Henvisningsenheden i Region Sjælland, med att. Fertilitetsklinikken.

Ved henvisning af par, beder vi om en særskilt henvisning på begge parter. Begge henvisninger skal indeholde partners cpr.nr., således at vi kan koble parrene.

For både kvinden og manden skal henvisningen indeholde svar på 'kønscelledonor', som er:

 • HIV 1 og 2 (anti-HIV 1 og 2)
 • Hepatitis B virus (HbsAg og AntiHBc)
 • Hepatitis C virus (Anti-HCV-ab)

Ovenstående er indeholdt i pakken 'kønscelledonor' i Webreq. Bestillingen ligger som standard på Webreq og kan kopieres fra bunden afstartbilledet. 

Prøverne skal sendes til Klinisk Immunologisk Afdeling på Næstved Sygehus, som er det eneste EU-godkendte laboratorium i Region Sjælland.

Kønscelledonor er obligatoriske iflg. EU vævsdirektiv og skal være analyseret på et EU-godkendt laboratorium.
Svar på prøverene må max. være 2 år gamle.

For kvinden skal der desuden foreligge svar på:

 • Chlamydiapodning (mindre end ½ år gammel)
 • Rubellastatus
 • Smear (mindre end 3 år gammel)
 • FSH, LH, østradiol, TSH og prolaktin taget på 2.-5- cyklusdag.
  Bemærk: Ved uregelmæssig menstruation med lange intervaller mellem menstruationerne, kan prøven tages en vilkårlig dag og da samtidig androgenstatus.
 • Højde, vægt og BT.

For manden skal der desuden foreligge svar på:

 • Resultat på diagnostisk sædprøve.

Henvisning til diagnostisk sædprøve

Med sygehus-henvisning fra praktiserende læge kan mænd få foretaget en diagnostisk sædprøve på fertilitetsklinikken.

Manden skal selv bestille tid til diagnostisk sædprøve. Det gør han ved at ringe til fertilitetsklinikkens laboratorium.

Sygehus-henvisningen, skal sendes til Henvisningsenheden i Region Sjælland, med att. Fertilitetsklinikken, og skal være os i hænde,​ inden manden kan bestille tid til aflevering af sædprøve.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
06.07.18
Opdateret
07.10.21
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/kofhff