Søg
 

Henvisning, lovkrav og prøver

Læs om retningslinjer for henvisning og de lovkrav, der skal være opfyldt for at komme i behandling af ufrivillig barnløshed.

Adresse<br />
Adresse
Fertilitetsklinikken
Sjællands Universitetshospital
Lykkebækvej 14
4600 Køge
Ring til os<br />
Ring til os
Tlf. 47 32 12 60
Tlf. 47 32 12 59 - laboratoriet
Hverdage 8.00-15.00
Sygeplejerske hverdage 13.00-14.00

Henvisning

Du kan blive henvist til Fertilitetsklinikken via din egen læge, en gynækolog eller en privat fertilitetsklinik. Her kan du læse, hvad henvisninge​n skal indeholde for dig samt en eventuel partner. Er I et par, er det vigtigt, at vi får en henvisning på hver af jer. 

Du kan også læse, hvilke prøver der skal være svar på, inden du bliver henvist.


Prøver til henvisningen

I forbindelse med henvisningen til fertilitetsbehandling, skal du have taget følgende prøver:

 • Blodprøver for smitsom leverbetændelse og HIV
 • Blodprøver for stofskiftet og din hormonstatus
 • Blodprøve for at undersøge, om du er vaccineret og immun over for røde hunde (Rubella)
 • Podning for klamydia
 • Celleskrab for livmoderhalskræft (max 3 år gammelt).

Der skal være svar på, inden vi kan tage indkalde dig til samtale.


Selve henvisningen

Selve henvisningen for dig skal indeholde følgende oplysninger:

 • Årsag til barnløshed, hvis den er kendt
 • For kvinder i parforhold - hvor lang tid, du/I har forsøgt at blive gravide
 • For kvinder i parforhold – navn og cpr nummer på din partner
 • Tidligere/nuværende sygdomme
 • Antal graviditeter og børn med tidligere partnere
 • Tidligere/nuværende forløb i psykiatrien
 • BMI og generelt helbredstilstand
 • Menstruationscyklus.​

For mandlige partnere kræves desuden nogle prøver:

 • Blodprøver for smitsom leverbetændelse og HIV
 • Sædprøve – helst analyseret på Fertilitetsklinikkens laboratorium.​

Partneren

Henvisningen for din partner:

 • Årsag til barnløshed, hvis den er kendt
 • Navn og cpr nummer på din partne​r
 • Tidligere/nuværende sygdomme
 • Antal graviditeter og børn med tidligere partnere
 • Tidligere/nuværende forløb i psykiatrien
 • BMI og generelt helbredstilstand.

Når din henvisning og svar på prøverne er modtaget, vil du og din evt. partner modtage et spørgeskema, der skal udfyldes og returneres. 

Herefter gennemgås din henvisning af en fertilitetslæge og det vurderes, om du opfylder kravene for fertilitetsbehandling og om der er behov for yderligere undersøgelser før samtalen. 

Du vil herefter modtage tid til samtalen i din E-boks. Har du brug for at aflyse eller ændre din tid, bedes du kontakte klinikken hurtigst muligt, så vi kan finde et tidspunkt, der passer dig og give din tid til en anden.

Ventetider

Vi oplever stor søgning til fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken. Det betyder, at vi har lang ventetid på første samtale i øjeblikket.


Ændring af ventetid ​Ventetiden ændrer sig løbende, så det er en god ide at holde sig orienteret på www.mitsygehusvalg.dk​.

Mange vil opleve at få fremrykket deres tid på grund af afbud eller pludselig opståede pladser på programmet. Chancen for at blive indkaldt hurtigere stiger, hvis der forelægger svar på alle blodprøver og undersøgelser på henvisningstidspunktet.

Kriterie for alder, BMI og børn i hjemmet

Alder

 • Du må ikke være over 40 år på henvisningstidspunktet
 • Vi behandler kvinder, til de fylder 41 år

BMI

Vi behandler kun kvinder, der opfylder kravet for BMI ift. deres alder:

 • Kvinder under 30 år: BMI under 30
 • Kvinder mellem 31-35 år: BMI under 35
 • Kvinder mellem 36-41 år: BMI under 38

Der kan gives dispensation for BMI kriteriet i enkelte tilfælde. Dette afgøres af Fertilitetsklinikkens læger.

På www.sundhed.dk kan du beregne dit BMI​.


Fælles børn i hjemmet

 • Fertilitetsklinikken må kun hjælpe med det første fælles barn i hjemmet
 • Er du enlig, må du ikke have børn i forvejen

Juridisk Team, Region Syddanmark

Samtykke til oplysninger

Fertilitetslæger har underretningspligt for det ufødte barns tarv til Statsforvaltningen. Det betyder, at vi er forpligtede til at få en vurdering af dig/jer i Juridisk Team, Region Syddanmark i forhold til forældreegnethed.

Efter samtykke fra dig indhentes oplysninger fra tidligere journaler på sygehuset og i psykiatrien.

Vurdering af forældreuegnethed udløses ved følgende forhold hos dig eller din partner:

 • Aktivt stof eller hash-misbrug
 • Komplicerede personlighedsforstyrrelser eller psykiatriske forløb
 • Tvangsfjernelse af børn fra tidligere parforhold
 • Aktivt alkoholmisbrug
 • Socialt udsatte med dårlige ressourcer og manglende netværk
 • Andre forhold, der eventuelt kan udløse behov for vurdering.

Aflevering af sædprøve

Det er både muligt at aflevere en sædprøve til undersøgelse og til befrugtning.

Undersøgelse af din sædprøve

 • Henvisning
  Det er vigtigt, at du er blevet henvist fra din egen læge eller en speciallæge. Henvisningen skal være modtaget inden der kan bestilles tid.

 • Tidsbestilling
  Hvis du skal have lavet en sædprøve for at få undersøgt din sædkvalitet, skal du ringe til fertilitetsklinikkens laboratorium mellem kl 11.00 og 12.00 på telefon nr: 47321259 for at aftale en tid.

 • Vejledning og aflevering af prøve
  Du kan købe et godkendt bæger til prøven på apoteket.
  Vi skal modtage prøven mellem 8.00 og 8.30 på den aftalte dag. Du skal aflevere prøven på førstesalen.

  Du skal udfylde en blanket, som skal afleveres sammen med prøven. Du kan printe den hjemme, eller udfylde en i forbindelse med, at du afleverer prøven på klinikken.

 • Lang transporttid
  Der er mulighed for at lave prøven på klinikken, hvis du har for lang transporttid til klinikken. Prøven må være 2 timer gammel og skal holdes tæt på kroppen under transporten.

 • Svar på prøven
  Svaret på prøven bliver sendt til Sundhed.dk og til den læge, der har henvist dig.

Aflevering af sæd til befrugtning

Vi skal modtage prøven mellem 8.00 og 9.00 på den aftalte dag. Du skal aflevere prøven på førstesalen. Du skal udfylde en blanket, som skal afleveres sammen med prøven. Du kan printe den hjemme, eller udfylde en i forbindelse med, at du afleverer prøven på klinikken.

Download blanket til sædprøve​ (pdf)

Der er mulighed for at lave prøven på klinikken, hvis du har for lang transporttid til klinikken. Prøven må være 2 timer gammel og skal holdes tæt på kroppen under transporten.

Blodprøvetagning

Blodprøvetagning før behandling

Inden du starter behandling på Fertilitetsklinikken, skal alle blodprøver bestilles via din henvisende læge eller klinik. Det er vigtigt, at blodprøverne sendes til analyse på det rigtige laboratorium, da de ellers skal tages om.

Inden du starter behandling, skal der forelægge svar på:

 • Hepatitis B og C samt HIV – skal analyseres på Næstved Sygehus (kan tages på alle regionens sygehuse)
 • Hormonstatus: FSH, LH, østradiol, Prolaktin, AMH (hvis muligt)
 • Stofskifte: TSH (skal være under 2,5).

Du kan selv tjekke, om de korrekte prøver er bestilt, og om der er kommet svar på dine blodprøver under Laboratoriesvar på www.sundhed.dk​.


Blodprøvetagning under behandling

Når du er i behandling på Fertilitetsklinikken, sørger vi for at bestille de blodprøver, du har brug for.

Det er vigtigt, at blodprøverne bliver taget på et af regionens sygehuse, så vi kan se resultaterne i vores IT-system.

Husk, at du under behandlingen kan se svar på dine blodprøver på www.sundhed.dk​.

Oprettet
05.07.18
Opdateret
31.01.22
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/kofhlp