Søg
 

Resultater 2021

Klinikkens resultater opgøres hvert år, da alle vores behandlinger ifølge dansk lov skal indberettes til Sundhedsstyrelsen.

Vi glæder os over vores flotte resultater


Graviditetschance

Sandsynligheden for at opnå graviditet ved de enkelte behandlingstyper ses nedenfor.
Graviditetschancen varierer fra par til par, og fra kvinde til kvinde, afhængig af årsagen til barnløsheden. 
Flere faktorer har indflydelse på gravidtetschancen. Vi ved at kvindens alder, har stor indflydelse, hvilket også fremgår af diagrammerne nedenfor.
Tallene i diagrammerne på denne side, er derfor gennemsnitstal.​

Efter kvinden har fået taget æg ud, vil der i ca 80% af tilfældene være æg til at lægge tilbage i livmoderen og/eller til nedfrysning.
I de tilfælde hvor der ikke er æg til oplægning eller til nedfrysning, skyldes det at æggene ikke har ladet sig befrugte, eller at de ikke deler sig optimalt.
I få tilfælde kan det være nødvendigt, at aflyse behandlingen før  ægudtagning. Det sker ved 6% af de opstartede behandlinger.


Graviditetschance ved reagensglasbehandling

Diagrammet nedenfor viser graviditetschancen fordelt på alder, når der er lagt et befrugtet æg tilbage i livmoderen. Graviditetschancerne falder med kvindens alder.​​

Ivf-icsi 2021 ny.PNG

Den lyseblå søjle i diagrammet viser chancen for en positiv graviditetstest, når der er lagt 1 befrugtet æg (en blastocyst) tilbage i livmoderen efter IVF- eller ICSI behandling.

Den orange søjle i diagrammet viser chancen for, at der er et levende foster, ved scanning 3 uger efter den positive graviditetstest.

Den lyseblå og orange søjle er ikke ens, da nogle graviditeter er biokemiske. Det betyder, at ikke alle graviditeter fører til et levende foster.

Vi lægger som udgangspunkt kun ét æg tilbage i livmoderen, og har derfor ikke haft nogen gravide, der har født tvillinger efter reagensglasbehandling.


Graviditetschance med fryseæg

I de fleste IVF/ICSI behandlinger udvikles der flere gode blastocyster. I disse tilfælde lægges oftest 1 blastocyst tilbage i livmoderen. Øvrige gode blastocyster fryses og gemmes til senere brug, hvor de optøes enkeltvis. 

I nogle tilfælde vælger vi at vente med at lægge æg op, til en ny cyklus. I disse tilfælde fryses alle gode blastocyster fra den aktuelle behandling. 

Langt størstedelen (mere end 98%) af blastocysterne tåler nedfrysning og optøning.​


Fer-rsultater 2021.PNG


Diagrammet ovenfor viser graviditetschancen, når der er lagt en optøet blastocyst tilbage i livmoderen.

Den lyseblå søjle i diagrammet viser chancen for en positiv graviditetstest, når en optøet blastocyst lægges tilbage i livmoderen. 

Den orange søjle i diagrammet viser chancen for, at der er et levende foster, ved scanning 3 uger efter den positive graviditetstest.

Den lyseblå og orange søjle er ikke ens, da nogle graviditeter er biokemiske. Det betyder, at ikke alle graviditeter fører til et levende foster. ​

Vi lægger kun ét æg tilbage i livmoderen, og har derfor ikke haft nogen gravide, der har født tvillinger efter behandling med fryseæg. 


Graviditetschance ved inseminationsbehandling

IUI-H 2021.PNG


Graviditetschancen ved insemination med partners sæd, ses i diagrammet ovenfor. Aldersgruppen er 18-41 år.

Den lyseblå søjle i diagrammet viser chancen for en positiv graviditetstest efter insemination med partners sæd.

Den orange søjle i diagrammet viser chancen for, at der er et levende foster ved scanning 3 uger efter en positiv graviditetstest.

Den lyseblå og orange søjle er ikke ens, da nogle graviditeter er biokemiske. Det betyder, at ikke alle graviditeter fører til et levende foster. 


IUI-D 2021.PNG


Graviditetschancen ved insemination med donorsæd, ses i diagrammet ovenfor. Aldersgruppen er 18-41 år.

Den lyseblå søjle i diagrammet viser chancen for en positiv graviditetstest efter insemination med donorsæd.

Den orange søjle i diagrammet viser chancen for, at der er et levende foster ved scanning 3 uger efter en positiv graviditetstest.

Den lyseblå og orange søjle er ikke ens, da nogle graviditeter er biokemiske. Det betyder, at ikke alle graviditeter fører til et levende foster.


Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
04.09.19
Opdateret
27.04.22
Link til denne side:
Andre sider under Resultater
 

 Visitkortvælger