Søg
 

Forskningsstrategi og vision

​​​​​​

Visionen for CAR på Anæstesiologisk Afdeling Køge er, at udføre forskning som hører til toppen nationalt og internationalt. Dette gælder i særlig grad for områderne postoperativ smertebehandling og senkomplikationer efter kritisk sygdom med behandling på intensiv (aftercare).

Den overordnede amtition og mål for forskning i CAR, er at forbedre det perioperative patientforløb og behandling, inklusiv den perioperative smertebehandling. På intensiv området fokuseres på delirium og Aftercare. Forskningen skal udføres på et internationalt niveau og med højest mulig indvirkning på intensiv- anæstesiologisk praksis.

 
Multimodal smertebehandling efter operation
Målet er at opnå en sikker og effektiv smertebehandling efter operation. Vores viden om kombination af forskellige smertestillende lægemidler, samt langtidsvikninger er dårligt belyst i litteraturen. Det er derfor målet i systematiske oversigtsartikler og store lodtrækningsforsøg, at belyse foredele og ulemper ved den smertestillende behandling. Hvilke lægemidler (analgetika) kan anvendes og kombineres, og til hvilke patientpopulationer.

 
Regional blokade behandling
Ultralydsvejledte nerveblokaderer højeffektive og en vigtig del af nutidig smertebehandling. Den medfølgende muskelblokade kan dog føre til hæmmet mobilisering og risiko for at falde. Ligeledes er det vigtigt at blokaden har lang virkning, og at undersøge behandlingens kvalitet når blokaden slipper. Derfor er adjuvans-terapi som forlænger nerveblokader, samt udvikling af primært sensoriske nerveblokader, vigtige indsatsområder for dette forskningsområde.

 
Persisterende postoperativ smerte/kronisk postoperativ smerte
Al kronisk smerte starter som akut smerte. Hos de fleste går den akutte smerte over, men 10-50% udvikler kroniske smerter, som hos 2-10% udvikles til moderat til svære smerter. Vi ved i dag ikke nok om hvem, som udvikler dette, og om dette kan forebygges. Dette er vigtige forskningsområder.

 
Perioperativ medicin og optimering
De senere år har givet ny vigtig viden om postoperative udslip af hjerte-enzymer (troponin) og en øget risiko for kardiovaskulære komplikationer. At sikre optimale kirurgiske patientforløb, både planlagte og akutte, har derfor høj prioritet og den anæstesiologiske behandling har her en kernerolle. Modulation af det kirurgiske stress respons, optimering af smerte- og væskebehandling, samt bevarelse af et optimalt kredsløb og blodtryk er vigtige fokusområder. 

 
Intensiv terapi
Kritisk sygdom med behandling på Intensivafsnit medfører ofte både psykologiske, fysiske og kognitive senfølger. Patienter som lider af intensivt delir (forvirring/hallucinationer) er særligt sårbare. Identifikation af sådanne patienter, forebyggelse og opfølgende behandling er derfor vigtigt (Aftercare). Behandling af delirium er i dag ikke evidensbaseret og vores viden om fordele og ulemper ved den hyppigste anvendte medikamentelle behandling er begrænset, hvilket er et særligt forskningsområde for CAR.
​​​​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
08.05.17
Opdateret
17.12.18
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/kafsv
Andre sider under Forskning på Centre for Anaesthesiological Research - CAR
 

 Kontakt

 
Anæstesiologisk Afdeling
Sjællands Universitetshospital
Lykkebækvej 1
4600 Køge
Tlf. 47 32 63 00