Søg
 

Den Danske Kvalitetsmodel

Køge Sygehus blev i 2014 akkrediteret efter kravene i 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel. Læs om kvalitetsmodellen og det omfattende kvalitetstjek.

Sygeplejerske Torben Brøgger stod på mål for kvaliteten i medicinrummet på Akutafdelingen på Køge Sygehus i juni 2014. Det er vigtigt, at sundhedspersonalet kan arbejde uforstyrret, så der ikke sker fejl, når patienterne skal have medicin.​​​​​​​

Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, er et nationalt og tværgående system til udvikling af kvaliteten i sundhedsvæsenet.

Læs mere om Den Danske Kvalitetsmodel på www.ikas.dk

Akkrediteret i 2014

Køge Sygehus er akkrediteret efter kravene i 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringen gælder til 14. august 2017.

Læs mere: Patienterne skal have suveræn kvalitet

Akkrediteret i 2011

Køge Sygehus er akkrediteret efter kravene i 1. version af Den Danske Kvalitetsmodel.

Om akkreditering

Akkreditering er en procedure, hvor et anerkendt organ vurderer om fx et sygehus lever op til et sæt af fælles standarder. Ved akkreditering gives en formel anerkendelse af, at fx et sygehus er kompetent til at udføre sine opgaver.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
06.07.12
Opdateret
16.10.19
Link til denne side:
Andre sider under Kvalitet
 

 Kontakt

 
Sjællands Universitetshospital
Lykkebækvej 1
4600 Køge
Tlf. 56 63 15 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk