Søg
 

Holbæk Sygehus i dag

Holbæk Sygehus er et af Region Sjællands fire akutsygehuse. Læs om den planlagte og akutte behandling, der foregår på sygehuset nu.

Akut behandling:

Akutte patienter henvises til Akutafdelingen.
 • ​Medicinske sygdomme
 • Kirurgi
 • Ortopædkirurgi
 • Traumer
 • Gynækologi og obstetrik
 • Pædiatri 
 • Apopleksi fase 2

Planlagt behandling:

 • Medicinske sygdomme (endokrinologi, gastroenterologi og hepatologi, geriatri, kardiologi, lungesygdomme, nefrologi inkl. dialyse, reumatologi)​
 • Kirurgi
 • Ortopædkirurgi
 • Gynækologi og obstetrik
 • Pædiatri
 • Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
 • Anæstesi
 • Billeddiagnostik
 • Klinisk biokemi
 • AK-klinik
 • Arbejdsmedicin
 • Enhed for tværfaglig udredning og behandling (ETUB)

Holbæk Sygehus varetager endvidere specialiseret behandling (regionsfunktioner) inden for nogle spe​cialer.

Udvikling af sygehuset

Sygehuset har pr. 1. marts 2020 330 senge til indlagte patienter og en stor ambulant aktivitet.

Sygehuset har igennem de senere år gennemgået en omfattende renovering. Akutafdelingen på Holbæk Sygehus er udbygget med 16 observationspladser og stod færdig i begyndelsen af 2012.

I 2015 blev Arbejds- og socialmedicin flyttet fra Køge Sygehus til Holbæk Sygehus. Samtidig blev afdelingen organisatorisk samlet med de arbejdsmedicinske afdelinger i Slagelse og Nykøbing F. under ledelse af Holbæk Sygehus.

I 2015 blev Fælles Medicinsk Ambulatorium etableret, hvor alle medicinske specialer er placeret. Dette giver mulighed for udredning og behandling 'samme dag under samme tag'.

I 2016 blev den akutte medicinske funktion flyttet fra Sjællands Universitetshospital, Roskilde flyttet til Holbæk Sygehus.

I 2018 blev fertilitetsbehandling flyttet til Sjællands Universitetshospital, Køge.

Der er planlagt en om- og udbygning af Medicinsk afdeling, der forventes at stå færdig medio 2020.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.02.13
Opdateret
12.05.20
Link til denne side:
Andre sider under Sundhedsfaglig udvikling