Søg
 

Holbæk Sygehus på vej mod 2025

Holbæk Sygehus er et af fire akutsygehuse i Region Sjælland. Sygehuset udvikler sig frem mod 2025 i tråd med regionens sygehusplan.


​​​​​​Torben Dencker Rasmussen, sygehusdirektør, Holbæk Sygehus:
 

Rollemodel for akutsygehuse

Holbæk Sygehus er et ambitiøst og veldrevet akutsygehus i konstant udvikling. Vi vil være rollemodel for andre akutsygehuse, når det handler om at sikre høj faglig, organisatorisk og individuel patientoplevet kvalitet.  

Vi vil være patienternes sygehus, og derfor er det vores mål at være førende i diagnostik og behandling af de sygdomme, der er almene og hyppigt forekommende hos vores patienter – herunder behandling af multisyge patienter. Det kræver vilje og evne at skabe sammenhæng og etablere et velfungerende samarbejde på tværs af specialer, faggrupper, kommuner samt primær sektor, og det er en af de discipliner, vi mestrer på Holbæk Sygehus.

Vi er stolte af at være et attraktivt uddannelsessted. Denne position ønsker vi at fastholde, blandt andet ved at sikre et aktivt forskningsmiljø på alle kliniske afdelinger. Med den satsning på forskningen er det ligeledes et mål, at vi får endnu bedre mulighed for at raffinere nye tiltag og dermed bygge oven på den vilje til hele tiden at forbedre sig, der kendetegner både akutområdet og alle øvrige afdelinger på sygehuset.  

Derfor er fleksibilitet også et nøgleord her, hvor der til enhver tid er et stort fokus på udvikling. Også når det gælder de fysiske rammer, hvor det først og fremmest er patienternes behov, der skal tilgodeses, og dermed behandlingsbehovene der definerer løsningerne, således at sygehuset indrettes til at kunne håndtere nye undersøgelses- og behandlingsmetoder.​​

Læs mere om Holbæk Sygehus (pdf)​​​

Oprettet
20.08.18
Opdateret
07.10.20
Link til denne side:
Holbæk Sygehus
Smedelundsgade 60
4300 Holbæk
Tlf. 59 48 40 00

Sygehusene 2025

Sygehusene 2024

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2025.