Søg
 

Sundhedsfagligt Læringscenter

Trænings- og læringscenter for medarbejdere og studerende

Sundhedsfagligt Læringscenter Holbæk02 Foto Gert Ellegaard.jpg
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
I hjertet af Holbæk Sygehus, på afsnit 42-4, ligger Sundhedsfagligt Læringscenter, som altid er åbent. Det er startet på frivillig basis af engagerede medarbejdere, som så et behov for dem selv, deres kolleger og studerende. Et behov for at træne sine færdigheder, som efterfølgende kommer patienten til gode. Der er lagt mange timer i projektet, som nu bliver flittigt brugt.

 

Åbent for træning og læring 24-7

Et helt afsnit i realistiske omgivelser med moderne simulationsudstyr, som står til rådighed i alle døgnets timer for sygehusets ansatte og studerende. Her kan man træne i f.eks. blodprøvetagning i en plastikarm, at få rutine i brug af en AED, at øve sig i at handle og samarbejde i pressede situationer – og også udvikle nye, smartere samarbejdsformer. Det er nu også blevet muligt at øve skopier og mindre operationer.

 

Enkel idé

Ideen er enkel: Nogle har brug for at lære, andre har behov for at træne specifikke teknikker, alene som i fællesskab med andre, og det er blevet populært blandt personalet. Det giver større erfaring og en parathed, når situationen opstår. Det kommer patienterne til gode i form af mere tryghed og højere patientsikkerhed.

 
SLH3 452x250.jpg

 

Til undervisning og kompetenceudvikling

Læringscentret er indrettet med fire fuldt udstyrede sengestuer, to procedurerum, medicinrum, og to undervisnings/refleksionslokaler, hvor det ved hjælp af videoudstyr er muligt at evaluere i undervisnings-øjemed.
Læringscentret bruges også i forbindelse med kompetenceudvikling af fx sygeplejersker på Medicinsk Afdeling, som med jævne mellemrum gennemgår en uges træning i ’Skills stations’. En opdatering og gennemgang af arbejdsmetoder, samarbejde og brug af medicinsk udstyr sikrer at vores medarbejdere altid er godt klædt på til at håndtere situationer i hverdagen og får gode redskaber til at kunne screene patienter. 
​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
11.06.18
Opdateret
27.09.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Holbæk Sygehus
Smedelundsgade 60
4300 Holbæk
Tlf. 59 48 40 00
​​​​​​​​​

Ledige stillinger i Holbæk​

Reception webdel 210x142.jpg