Søg
 

Ny sygeplejerskeuddannelse i Holbæk

En uddannelse med en særlig profil, der skal sikre en langt bedre sammenhæng mellem det regionale og det kommunale sundhedsvæsen.

100x100 Absalon_Logo_CMYK.png
Den nye sygeplejeuddannelse på Professionshøjskolen Absalon i Holbæk åbnede dørene for det første hold af 30 sygeplejestuderende i september 2018, med nyt optag i februar 2019.
Uddannelsen er resultatet af et samarbejde mellem Professionshøjskolen Absalon, Holbæk Sygehus og Holbæk, Odsherred, Kalundborg og Lejre kommuner.
 

En uddannelse med indsigt

Uddannelsen vil have en særlig profil, der skal sikre en langt bedre sammenhæng mellem det regionale og det kommunale sundhedsvæsen, end man hidtil har set på sygeplejerskeuddannelser i Danmark. Det vil de studerende blandt andet opleve i deres praktikforløb, hvor de skal følge den samme patient i både sygehusvæsnet og det kommunale regi. Det vil give fremtidens sygeplejersker en bedre indsigt i patientforløb og en større forståelse for samarbejdet med de forskellige faggrupper, som borgerne møder og at patienter og borgere oplever bedre kvalitet og sammenhæng i deres møde med sundhedsvæsenet. Hele uddannelsen inkl. alle praktikforløb kommer til at foregå i Nordvestsjælland.

 
  
Fra den festlige åbning af uddannelsen d. 3. september 2018

Mangel på sygeplejersker

Der er i øjeblikket mangel på sygeplejersker i Nordvestsjælland, og derfor er man på Holbæk Sygehus glad for at få en aftale i hus om at den nye uddannelse bliver placeret i Holbæk. Det vil give sygeplejerskerne et tilhørsforhold til området allerede under deres uddannelse, så de forhåbentlig får lyst til at blive.

 

Forbillede for bedre samarbejde

Direktør i Center for Sundhed og Social på Professionshøjskolen Absalon Daniel Schwartz Bojsen ser et stort potentiale i uddannelsens nye tilgang til tværsektoriel praktik, der kan komme til at danne forbillede for et bedre samarbejde i sundhedsvæsenet med fokus på patientens behov.
“I dag er det en udfordring, at helhedssynet på den enkelte patient kan falde på gulvet mellem det regionale og kommunale sundhedsvæsen. Derfor skaber vi nu en helt ny kobling i kraft af en uddannelse, der i højere grad skal følge den enkelte patient. Ideelt set skal en studerende i praktik prøve at følge fru Hansen fra den medicinske afdeling på Holbæk Sygehus og hjem til plejeboligen i Lejre, hvor den studerende får et indblik i den kommunale pleje og de lokale muligheder for at deltage i aktiviteter og netværk”, siger direktøren, der forestiller sig, at andre sygeplejerskeuddannelser kommer til at bruge erfaringerne fra Holbæk aktivt i arbejdet for at skabe et stærkere sammenhængende sundhedsvæsen.

 

Fremtidens sygeplejersker

“Holbæk-modellen kan komme til at danne skole for fremtidens sygeplejersker, der i højere grad skal tilrettelægge individuelt tilpassede plejeforløb og kunne inddrage eksempelvis pårørende og lokale foreninger, der tilbyder netværk og aktiviteter, der har stor betydning for patientens samlede livskvalitet”, udtaler Daniel Schwartz Bojsen.

 

Holbæk Sygehus er glad for at tage imod

En del af undervisningen foregår på Holbæk Sygehus, der ser en stor fordel i at engagere en ny type af sygeplejersker i Nordvestsjælland.
På Holbæk Sygehus er man glad for at byde de nye sygeplejestuderende velkommen til sygehusets forsknings- og læringsmiljø, hvor der er garanti for masser af faglige udfordringer. Efterspørgslen på sundhedsuddannelser, der fokuserer på sammenhæng i patientforløbet, ventes at stige de kommende år, og her forventer man at Holbæk Sygehus’ erfaringer med at arbejde på tværs af sektorer vil komme de studerende til gode.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
13.07.18
Opdateret
27.09.21
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger

 

Sygehusene 2025

Sygehusene 2024

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2025.