Søg
 

Medicinsk Fælles Ambulatorium

Banebrydende behandling af multisyge

Som det første akutsygehus i det danske sundhedsvæsen har Holbæk Sygehus strømlinet behandlingen af folkesygdomme som hjerte-, lunge-, nyre- og diabeteslidelser med respekt for patientens tid. Patienterne kan komme til tjek for alle deres sygdomme på én og samme dag.
 

Samme dag under samme tag

Holbæk Sygehus har etableret Medicinsk Fælles Ambulatorium (MFA) – en organisatorisk enhed på tværs af specialer med fælles ledelse. MFA åbnede i foråret 2016 under overskriften ”Samme dag under samme tag” og består af seks specialeambulatorier samt Enheden for Tværfaglig Udredning og Behandling (ETUB). MFA sikrer hurtigere og bedre forløb og værdi for patienter med multisygdom i Region Sjælland. 
 

Patienter med sjældne eller mere komplekse sygdomme

I ETUB udredes patienter med sjældne eller mere komplekse sygdomme i ét forløb med en patientansvarlig læge, der er tovholder til patienten enten afsluttes til egen læge eller til ofte højtspecialiseret afdeling. Og for begge grupper af patienter foregår det meste samme dag, idet der i MFA er etableret et laboratorium med svartider på en time, så patienterne får taget blodprøver før konsultation. På den måde kommer de multisyge til tjek for alle deres sygdomme og udredningspatienterne når igennem de indledende undersøgelser på en og samme dag.

Patienter med uspecifikke symptomer

Som patient med uspecifikke symptomer kan du nu nøjes med én henvisning fra din praktiserende læge, og så klarer vi resten, uanset hvad der står på henvisningen. 
 

Koordinerende sekretærer

De forløbskoordinerende sekretærer har en stor rolle i at sikre, at planlægge og koordinere tider og et effektivt forløb. For de multisyge patienter koordinerer sekretærerne tiderne, så man ikke behøver så mange fremmøder.

Øger kvaliteten for de mange
En patient med flere kroniske sygdomme møder typisk op 12 til 14 gange i løbet af et år i forskellige ambulatorier, hos forskellige læger og forskellige sygeplejersker. Nu kan den patient måske nøjes med fire eller fem årlige besøg. Det sparer tid for de syv procent af befolkningen i Region Sjælland, der er multisyge, og Holbæk Sygehus sikrer dem bedre sammenhæng i behandlingen.
Holbæk Sygehus er pionerer og længst fremme på dette felt ikke bare i Region Sjælland men i hele landet. 

Patienter med uklare symptomer

I ETUB bliver patienten kun set af en læge, der så har mulighed for at tale med specialistkolleger til en ugentlig tværfaglig konference med deltagelse af min otte speciallæger. Holbæk Sygehus har afdelinger for syv ud af ni medicinske specialer og desuden ansat en speciallæge i infektionsmedicin. ETUB er løsningen for mennesker med komplekse og uklare symptomer, hvor lægerne har svært ved at stille diagnosen. Her kan det være svært for den praktiserende læge på forhånd at vide, hvilket speciale der skal tage sig af udredning og behandling.
Hidtil er patienterne blevet sendt tilbage til den praktiserende læge, som så har henvist til en ny specialist, indtil den rette specialist er fundet. På det nye ambulatorium er det den patientansvarlige læge, der taler med andre specialister, uden at patienten skal tilbage og vende hos den praktiserende læge. Det giver hurtigere udredning og sparer den enkelte patient for tid og uvished.
 

Patienterne involveret i indretningen af MFA

MFA er etableret i en nyistandsat 100 år gammel bygning i to etager. Patientforeninger og patienter blev taget med på råd, da der skulle indrettes. Et overordnet ønske var, at rammerne for ambulatoriet ikke blev for hospitalsagtige, og det er i stort omfang blevet imødekommet. Især opholdsrummet er hyggelige med behagelige møbler og kunst på væggene og i vindueskarmene, som gør det muligt at slappe af eller arbejde i ventetiden. Der er altid en sygeplejerske til stede til fx at forklare undersøgelser eller sørge for lidt at drikke og spise.
 

Lovende resultater og nye tiltag

Ambulatoriet har siden åbningen i 2016 vist lovende resultater. Patienterne når at se flere speciallæger på én og samme dag, de bliver udredt hurtigere og kommer hurtigere retur til job eller uddannelse.
I løbet af det første halvandet år, har det været muligt at afslutte en tredjedel af diabetespatienterne, så de fortsætter hos egen læge, fortæller Henrik Ancher Sørensen, ledende overlæge på Medicinsk Afdeling.
Udviklingen stopper ikke her. Der arbejdes løbende med organisatoriske tiltag, som kan skabe bedre sammenhæng i patientforløb, og vi ser også på hvordan kvalitet og effektivitet af patientforløb kan styrkes ved at involvere nye faggrupper, så vi fremadrettet kan tage imod nye patienter.
 

Find afdelingens kontaktoplysninger her.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
08.06.18
Opdateret
27.09.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Holbæk Sygehus
Smedelundsgade 60
4300 Holbæk
Tlf. 59 48 40 00