Søg
 

Vi vil gerne høre din mening! Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP)

Lad dine erfaringer komme andre til gode

Patientfeedback som redskab til udvikling af kvalitet

 
Knap 300.000 patienter får i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) hvert år mulighed for at give deres feedback på en indlæggelse eller et ambulant besøg til den afdeling, de har været på.

Undersøgelsen, der gennemføres årligt af Kompetencecenter for Patientoplevelser på vegne af de fem regioner. Den giver landets sygehuse og afdelinger muligheder for at få systematisk feedback fra deres patienter, som bl.a. anvendes til at udvikle kvaliteten i deres ydelser, og måden de kommunikerer på.

Spørgeskemaerne i undersøgelsen udsendes til patienter, der har været i behandling i perioden august – oktober. De patienter, der modtager et spørgeskema, udvælges fra Landspatientregistret. Der bliver udtrukket en tilfældig stikprøve på 400 patienter per afdeling/ambulatorium.

  

Formålet med LUP er at:

  • Identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer
  • Give input til at arbejde med kvalitetsforbedringer
  • Kunne følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid

Resultaterne fra undersøgelsen bliver opgjort på landsplan og for de enkelte regioner, sygehuse og afdelinger/ambulatorier. Regioner, sygehuse og afdelinger kan dermed bruge LUP til at få et overblik over patienternes oplevelser og udpege, hvilke indsatsområder der er behov for at arbejde videre med for at forbedre den patientoplevede kvalitet.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
06.11.12
Opdateret
27.09.21
Link til denne side:
Andre sider under Kvalitet

Sygehusene 2025

Sygehusene 2024

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2025.