Søg
 

Forskningsstøtteenheden

Holbæk Sygehus har en lokal forskningsstøtteenhed, som står til rådighed for sygehusets forskere og forskningsinteresserede.

De lokale forskningsstøtteenheder - her enheden på Holbæk Sygehus -skal agere som "den forlængede arm" for koncernenheden Data og udviklingsstøtte, som enheden har et tæt samarbejde med. 

Forskningsstøtteenhederne vil bidrage med synlighed af indsatsen for forskning på sygehusene i Region Sjælland samt give en direkte og let tilgængelig rådgivning til forskerne på sygehusene.

Forskningsstøtteenhederne hjælper blandt andet med:

  • afklaring af, om et projekt er forskning eller kvalitetsudvikling
  • vejledning i kvalificering af projektidé
  • udarbejdelse af projektprotokol/-beskrivelse
  • anmeldelser til Videnskabsetisk Komité, Datatilsynet, Sundhedsstyrelsen (lægemiddelforsøg) og registrering i Clinical Trials.

Forskningsstøtteenheden på Holbæk Sygehus består af:

Thomas Lund
Forskningsleder og 
seniorforsker på Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling​
Tlf.: 61 51 57 54 


Baggrund

​Efter godt 25 med forskning inden for primært sektorforskning og sundhedsvæsenet, tiltrådte jeg 1. september 2021 som forsker på Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus. 

Jeg er oprindeligt cand. scient. i geografi, og har en Ph.d. fra Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. 

Mine opgaver på afdelingen består i både at drive egne, og bidrage til andres, forskningsprojekter inden for social- og arbejdsepidemiologien. 

I den forbindelse har jeg haft min arbejdsplads og min daglige gang i det hus, som jeg den 1. januar 2023 tiltrådte som leder af, nemlig Forskningens Hus.

Forskningens Hus

Her er jeg en del af et lille hold medarbejdere, hvis opgave det er, at drive og udvikle det forskningsmiljø, der er i huset; et miljø, som spænder på tværs af fagligheder, metoder og interesseområder. Kort sagt afspejler miljøet det brede og komplekse spektrum, som vores del af sundhedsvæsenet udgør. 

Det gør vi dels ved at drive initiativer og aktiviteter, der fokuserer på faglig udveksling og dermed udvikling mellem husets brugere. Samtidig vil vi på sigt gerne øge de tilbud vi har om at hjælpe, støtte og bidrage i de enkelte forskningsprojekter. 

Fremtiden

​Forskningens Hus er, og skal vedblive at være, et sted hvor alle forskningsinteresserede er velkomne. Vi kalder det en "hub", som samler de forskningsmæssige tråde fra sygehusets afdelinger, faggrupper og specialer. Her tilbyder vi støtte i form af infrastruktur og udveksling af viden – om alt fra ansøgnings- og godkendelsesprocedurer, finansieringsmuligheder, forskningsmæssig metode eller publicering af resultater.


Forskningsstøtteenheden holder til i Forskningens Hus ved Holbæk Sygehus, indgang fra Sofievej 13. Se kort og læs mere om Forskningens Hus.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
29.04.15
Opdateret
31.01.23
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Forskningens Hus
Holbæk Sygehus
Sofievej 13

Sygehusene 2025

Sygehusene 2024

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2025.