Søg
 

Forskningsstøtteenheden

Holbæk Sygehus har en lokal forskningsstøtteenhed, som står til rådighed for sygehusets forskere og forskningsinteresserede.

De lokale forskningsstøtteenheder - her enheden på Holbæk Sygehus -skal agere som "den forlængede arm" for koncernenheden Data og udviklingsstøtte, som enheden har et tæt samarbejde med. 

Forskningsstøtteenhederne vil bidrage med synlighed af indsatsen for forskning på sygehusene i Region Sjælland samt give en direkte og let tilgængelig rådgivning til forskerne på sygehusene.

Forskningsstøtteenhederne hjælper blandt andet med:

  • afklaring af, om et projekt er forskning eller kvalitetsudvikling
  • vejledning i kvalificering af projektidé
  • udarbejdelse af projektprotokol/-beskrivelse
  • anmeldelser til Videnskabsetisk Komité, Datatilsynet, Sundhedsstyrelsen (lægemiddelforsøg) og registrering i Clinical Trials.

Forskningsstøtteenheden på Holbæk Sygehus består af:

Gitte Bunkenborg
Forskningsleder for MVU-området (Mellemlange Videregående Uddannelser), sygeplejerske, ph.d lektor i klinisk sygepleje​
Tlf.: 4232 1896 / gibu@regionsjaelland.dk

Siden december 2014 har jeg varetaget stillingen som sygeplejefaglig forskningsleder på Holbæk Sygehus. I den funktion har jeg ansvar for at understøtte den sygeplejefaglige forskning på tværs af sygehuset, og forskning og forskningsrelaterede aktiviteter, der berører forskningsinteresserede medarbejdere med en mellemlang videregående uddannelse fx fysioterapeuter, jordemødre m.fl. 

Derudover er jeg leder af Forskningens Hus, som er en tværfaglig forskningsenhed på Holbæk Sygehus. Her har jeg kontor, og er sygehusets lokale forskningsstøtteenhed. Jeg er medlem af Forskningsudvalget på Holbæk Sygehus og repræsenterer Holbæk Sygehus i det tværregionale forskningssamarbejde i regi af Data og Udviklingsstøtte (DU). Jeg samarbejder med flere forskere med sygeplejefaglig baggrund i Region Sjælland via Netværk for klinisk sygepleje- og sundhedstjenesteforskning i Region Sjælland.

Jeg er ph.d. og lektor i klinisk sygepleje og tilknyttet Anæstesiologisk afdeling, Holbæk Sygehus og Institut for Regional Sundhedsforskning på Syddansk Universitet. Min primære forskningsinteresse omhandler patienters sikkerhed og kvaliteten i pleje og behandling, når patienter befinder sig i kritiske overgange. Jeg har i flere studier undersøgt nytteværdien af, at sygeplejersker og læger i den daglige praksis anvender velimplementerede patientsikkerhedsredskaber, og jeg har interesseret mig for forebyggelsen af at indlagte patienter får hjertestop.

Jeg leder Holbæk forskningsprogrammet ”Overgange og Sammenhæng for patienter med multi- og/eller livstruende sygdom”. Se mere om programmet her​.

Forskningsstøtteenheden holder til i Forskningens Hus ved Holbæk Sygehus, indgang fra Sofievej 13. Se kort og læs mere om Forskningens Hus.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
29.04.15
Opdateret
01.02.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Forskningens Hus
Holbæk Sygehus
Sofievej 13

Sygehusene 2025

Sygehusene 2024

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2025.