Søg
 

Forskningens Hus

Læs om Forskningens Hus og forskning på Holbæks Sygehus.Forskningens Hus er et inspirerende samlings- og arbejdssted for forskningsstuderende, forskningsansvarlige, postdoc-forskere, lektorer og professorer. 

Alle brugere af Forskningens Hus skal bidrage til at opbygge et udviklende og produktivt forsknings- og læringsmiljø på Holbæk Sygehus. 

Det er ambitionen med Forskningens Hus, at den enkelte unge forsker via aktiviteter i huset understøttes i udviklingen af egne forskningskompetencer uanset niveau og interesse, og at gensidigt kendskab til husets forskere stimulerer forskningssamarbejde på tværs af afdelinger og forskningsgruppers varierende modenhed.

Forskningens Hus ledes af seniorforsker Thomas Lund​​ med sparring fra et Forskningsudvalg og lægefaglig vicedirektør. Forskningslederen er ansvarlig for at facilitere et lærende miljø for husets forskningsårs studerende, ph.d. studerende og post-doc’ere, og udgør Holbæk Sygehus’ lokale forskningsstøtteenhed med nær og lettilgængelig vejledning og støtte til forskere. Desuden er forskningslederen forbindelsesleddet til regionens forskningsenhed i Data og Udvikling i Sorø samt til regionens øvrige forskningsstøtteenheder.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
29.04.15
Opdateret
27.01.23
Link til denne side: