Søg
 
 
 
Link til denne side:

Kort over Holbæk Sygehus​​​​

Adresser på Holbæk Sygehus - klik for at åbne kortet i nyt vindue  

Sygehusledelse/Stab

Hjertemedicinsk Ambulatorium
Medicinsk Fælles Ambulatorium

- Osteoporoseklinik

- Rygklinik

Indgang B

Auditorium

Medicinsk Fælles Ambulatorium

 

Mødelokale, 1. sal

Medicinsk Fælles Ambulatorium

Gastroenterologisk Ambulatorium

- Lungemedicinsk

- Enheden for Tværfaglig Udredning og
   Behandling (ETUB)

- Reumatologisk Ambulatorium

IT-undervisning

Fødselsforberedelse
Jordemoderkonsultation

Smertecenter/Palliativt Team

Børne- og Ung.psyk. Klinik - Holbæk

Teknisk Afs.: Værksted og varemod.

Medicinsk Fælles Ambulatorium

- Endokrinologisk Ambulatorium

- Nefrologisk Ambulatorium

Centraldepot: Varemodt. og kontor

 

Køkken, Varemodtagelse

Indgang C: Sengeafsnit mv.

Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling
Arbejdsmedicinsk Ambulatorium
Socialmedicinsk Ambulatorium

Dialyseafsnit

Børne- og Ungeambulatorium

(psykolog og socialrådgiver)

Vaccinationscenter og Covid-19 vurderingsklinik

Distriktspsykiatrien Holbæk

Psykiatrisk Klinik – Holbæk

Blodbank
 

Barselsafsnit 06-3

Svangreambulatorium

Forskningens Hus

Kapel

Indgang D: Sengeafsnit med videre

Hovedindgang

Akutafdeling/Skadestue 44-2

Akut Diagnostisk Enhed 43-2 (ADE)
Ambulant Kirurgi 12-3
Apopleksiafsnit 03-5

Blodprøvetagning 42-2

Børne- og Ungeafsnit 05-2 / 08-2

Børne- og Ungemodtagelse 08-2

Børne- og Ungeambulatorium 04-3 
Center for Voldtægtsofre

Dagkirurgisk Afsnit 44-3

Endokrinologisk Sengeafsnit 03-4

Endoskopiafsnit 08-4

Fysio/Ergoterapi 41-2

Fødeafsnit 05-3

Gastroenterologisk Sengeafsnit 42-4

Geriatrisk Ambulatorium 04-2

Geriatrisk Sengeafsnit 09-3

Gynækologisk Ambulatorium 09-2

Gynækolog./Kir. Sengeafs. 09-5/12-5

Hjertemedicinsk Sengeafs. 43-3/43-4

Hjertemedicinsk Modtagelse 44-4 
Information og Reception

Intensiv Afsnit 12-3

Kiosk og Café

Kirurgisk Ambulatorium 44-3

Kirurgisk/Gynæ. Sengeafs. 09-5/12-5

Kirurgisk Endokopiafsnit 08-4

Klinisk Biokemisk Afsnit 41-3

Lægevagt

Medicinsk Observationsafsnit 42-3
Nefrologisk Sengeafsnit 04-5

Neonatalafsnit 08-3

Opvågningsafsnit 12-3

Ortopædkirurgisk Ambulatorium 12-2

Ortopædkirurgisk Sengeafs. 09-4/12-4

Radiologisk Afdeling (Røntgen)

Reception og information

Rehabiliteringssengeafsnit 03-3

Skadestue og Akutafdeling 44-2
Stomiambulatorium

​​​​​​​