Søg
 
 
 
Link til denne side:

Kort over Holbæk Sygehus​​​​

Find vej til Holbæk Sygehus​

Adresser på Holbæk Sygehus - klik for at åbne kortet i nyt vindue  

Sygehusledelse/Stab

Hjertemedicinsk Ambulatorium
Medicinsk Fælles Ambulatorium

Indgang B

Auditorium

Medicinsk Fælles Ambulatorium
Gastroenterologisk Ambulatorium
- Osteoporoseklinik​
- Reumatologisk Ambulatorium

IT-undervisning

Fødselsforberedelse
Jordemoderkonsultation
Smertecenter/Palliativt Team

Børne- og Ung.psyk. Klinik - Holbæk​

Voksenpsykiatrisk klinik Holbæk 

Teknisk Afsnit: Værksted og varemod.

Medicinsk Fælles Ambulatorium
- Endokrinologisk Ambulatorium
- Nefrologisk Ambulatorium

Medicinsk Fælles Ambulatorium
-Lungemedicinsk Ambulatorium
-Diagnostisk Center
-Geriatrisk Ambulatorium
-Rygklinik


 

 

Centraldepot: Varemodt. og kontor

Køkken, Varemodtagelse

Mammografi-bussen

Indgang C: Sengeafsnit mv.
Apopleksiafsnit 03-3​
Geriatrisk Sengeafsnit 03-4​
LæringsLab 03-5
Medicinsk Studie Afsnit 04-4​

Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling
Arbejdsmedicinsk Ambulatorium
Socialmedicinsk Ambulatorium

Dialyseafsnit

Børne- og Ungeambulatorium
(psykolog og socialrådgiver)

Distriktspsykiatrien Holbæk


Blodbank
 

Barselsafsnit 06-3
Svangreambulatorium
Forskningens Hus

Kapel

Pavillon P3, mødelokale
 

Hovedindgang

Akutafdeling/Skadestue 44-2

Akut Diagnostisk Enhed (ADE) 43-3 

Blodprøvetagning 04-2

Børne- og Ungeafsnit 05-2 / 08-2
Børne- og Ungemodtagelse 08-2
Børne- og Ungeambulatorium 04-3 
Center for Voldtægtsofre
Dagkirurgisk Afsnit 44-3
Endokrinologisk Sengeafsnit 42-4
Endoskopiafsnit 08-4
Fysio/Ergoterapi 41-2
Fødeafsnit 05-3
Gynækologisk Ambulatorium 09-2
Gynækolog./Kir. Sengeafs. 09-5/12-5
Hjertemedicinsk Sengeafsnit 43-4
Hjertemedicinsk Modtagelse 44-4 
Information og Reception
Intensiv Afsnit 12-3
Kiosk og Café
Kirurgisk Ambulatorium 42-2
Kirurgisk/Gynæ. Sengeafs. 09-5/12-5
Kirurgisk Endokopiafsnit 08-4
Klinisk Biokemisk Afsnit 41-3
Lægevagt​
Medicinsk Observationsafsnit 42-3
Nefrologisk Sengeafsnit 04-5
Neonatalafsnit 08-3
Opvågningsafsnit 12-3
Ortopædkirurgisk Ambulatorium 42-2
Ortopædkirurgisk Sengeafs. 09-4/12-4
Radiologisk Afdeling (Røntgen) 13-2​ 
Reception og information
Rehabiliteringssengeafsnit 03-3
Skadestue og Akutafdeling 44-2
Stomiambulatorium

​​​​​​​​​​​​​