Søg
 
 
 
Link til denne side:

Kort over Holbæk Sygehus​​​​

Adresser på Holbæk Sygehus - klik for at åbne kortet i nyt vindue  

Sygehusledelse/Stab

Hjertemedicinsk Ambulatorium
Medicinsk Fælles Ambulatorium
- Osteoporoseklinik
- Rygklinik

Indgang B

Auditorium

Medicinsk Fælles Ambulatorium
 

Mødelokale, 1. sal

Medicinsk Fælles Ambulatorium
Gastroenterologisk Ambulatorium
- Lungemedicinsk
- Reumatologisk Ambulatorium

IT-undervisning

Fødselsforberedelse
Jordemoderkonsultation
Smertecenter/Palliativt Team

Børne- og Ung.psyk. Klinik - Holbæk

Teknisk Afs.: Værksted og varemod.

Medicinsk Fælles Ambulatorium
- Endokrinologisk Ambulatorium
- Nefrologisk Ambulatorium

Medicinsk Fælles Ambulatorium
-Lunge Ambulatorium
-Enhed for Tværfaglig Udredning og
 Behandling (ETUB)
-Geriatrisk Ambulatorium
-Rygklinik


 

 

Centraldepot: Varemodt. og kontor

Køkken, Varemodtagelse

Mammografi-bussen

Indgang C: Sengeafsnit mv.

Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling
Arbejdsmedicinsk Ambulatorium
Socialmedicinsk Ambulatorium

Dialyseafsnit

Børne- og Ungeambulatorium
(psykolog og socialrådgiver)

Distriktspsykiatrien Holbæk

Psykiatrisk Klinik – Holbæk

Blodbank
 

Barselsafsnit 06-3
Svangreambulatorium
Forskningens Hus

Kapel

Indgang D: Sengeafsnit med videre

Hovedindgang

Akut Diagnostisk Enhed (ADE) 43-3 

Apopleksiafsnit 03-3
Blodprøvetagning
Børne- og Ungeafsnit 05-2 / 08-2
Børne- og Ungemodtagelse 08-2
Børne- og Ungeambulatorium 04-3 
Center for Voldtægtsofre
Dagkirurgisk Afsnit 44-3
Endokrinologisk Sengeafsnit 04-4
Endoskopiafsnit 08-4
Fysio/Ergoterapi 41-2
Fødeafsnit 05-3
Gastroenterologisk Sengeafsnit 42-4​
Geriatrisk Sengeafsnit 03-4
Gynækologisk Ambulatorium 09-2
Gynækolog./Kir. Sengeafs. 09-5/12-5
Hjertemedicinsk Sengeafsnit 43-4
Hjertemedicinsk Modtagelse 44-4 
Information og Reception
Intensiv Afsnit 12-3
Kiosk og Café
Kirurgisk Ambulatorium 42-2
Kirurgisk/Gynæ. Sengeafs. 09-5/12-5
Kirurgisk Endokopiafsnit 08-4
Klinisk Biokemisk Afsnit 41-3
Lægevagt
Medicinsk Observationsafsnit 42-3
Nefrologisk Sengeafsnit 04-5
Neonatalafsnit 08-3
Opvågningsafsnit 12-3
Ortopædkirurgisk Ambulatorium 42-2
Ortopædkirurgisk Sengeafs. 09-4/12-4
Radiologisk Afdeling (Røntgen)
Reception og information
Rehabiliteringssengeafsnit 03-3
Skadestue og Akutafdeling 44-2
Stomiambulatorium

​​​​​​​​​