Søg
 
Link til denne side:

Alfabetisk oversigt over afdelinger​ på Holbæk Sygehus​​​


 

 

Se kort


 

 

Afdeling

Vejnavn

Nummer

Indgang

Trafikcenter

Etage

03-2 Aflevering af Hjælpemidler

Gl. Ringstedvej

2

C

Lilla

Stuen

03-3 Apopleksiafsnit

Gl. Ringstedvej

2

C

Lilla

3. sal

03-4 Geriatrisk Sengeafsnit

Gl. Ringstedvej​

2

C

Lilla

2. sal

03-5 LæringsLab

Gl. Ringstedvej​

2

C

Lilla

2. sal

04-2 Blodprøvetagning​

Smedelundsgade

60

A​

Lilla

Stuen

04-3 Børne- og Ungeambulatorium

Smedelundsgade

60

A

Gul

1. sal

04-4 Medicinsk Studie Afsnit

Gl. Ringstedvej

2

C

Lilla

2. sal

04-5 Nefrologisk Sengeafsnit

Smedelundsgade

60

A

Gul

3. sal

05-2 Børne- og Ungeafsnit

Smedelundsgade

60

A

Gul

Stuen

05-3 Fødeafsnit

Smedelundsgade

60

A

Gul

1. sal

06-3 Barselsafsnit

Sofievej

13

1. sal

06-4 Svangreambulatorium

Sofievej

13

2. sal

08-2 Børne- og Ungeafsnit

Smedelundsgade

60

A

Gul

Stuen

08-2 Børne- og Ungemodtagelse

Smedelundsgade

60

A

Gul

Stuen

08-3 Neonatalafsnit

Smedelundsgade

60

A

Gul

1. sal

08-4 Endoskopiafsnit

Smedelundsgade

60

A

Gul

2. sal

09-2 Gynækologisk Ambulatorium

Smedelundsgade

60

A

Gul

Stuen

09-4 Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Smedelundsgade

60

A

Grøn

2. sal

09-5 Kirurgisk/Gynækologisk Sengeafsnit

Smedelundsgade

60

A

Grøn

3. sal

12-2 Lægevagt

Smedelundsgade

60

A

Grøn

Stuen

12-3 Intensiv og Opvågning

Smedelundsgade

60

A

Grøn

1. sal

12-3 Ambulant Kirurgi

Smedelundsgade

60

A

Grøn

1. sal

12-4 Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Smedelundsgade

60

A

Grøn

2. sal

12-5 Kirurgisk/Gynækologisk Sengeafsnit

Smedelundsgade

60

A

Grøn

3. sal

13-2 Radiologisk Afdeling (Røntgen)

Smedelundsgade

60

A

Blå

Stuen

13-3 Operationsafsnit COP

Smedelundsgade

60

A

Grøn

1. sal

41-2 Fysio/ergoterapi

Smedelundsgade

60

A

Rød

Stuen

41-3 Klinisk Biokemisk Afsnit

Smedelundsgade

60

A

Rød

1. sal

41-4 Rengøringsafdeling

Smedelundsgade

60

A

Gul

4. sal

42-2 Kirurgisk Ambulatorium

Smedelundsgade

60

A

Rød

Stuen

42-2 Ortopædkirurgisk Ambulatorium

Smedelundsgade

60

A

Rød

Stuen

42-3 Medicinsk Observationsafsnit

Smedelundsgade

60

A

Rød

1. sal

42-4 Endokrinologisk Sengeafsnit​

Smedelundsgade

60

A

Rød

2. sal

43-3 Akut Diagnostisk Enhed

Smedelundsgade

60

A

Blå

1. sal

43-4 Hjertemedicinsk Sengeafsnit

Smedelundsgade

60

A

Blå

2. sal

44-3 Akutafdeling og Skadestue

Smedelundsgade

60

A

Blå

1. sal

44-3 Dagkirurgisk Afsnit

Smedelundsgade

60

A

Blå

1. sal

44-4 Hjertemedicinsk Modtagelse

Smedelundsgade

60

A

Blå

2. sal

Akutafdeling 44-2

Smedelundsgade

60

A

Blå

Stuen

Akut Diagnostisk Enhed 43-3

Smedelundsgade

60

A/B

Blå

1. sal

Anæstesiafsnit

Smedelundsgade

60

A/B

Grøn

1. sal

Apopleksiafsnit 03-3

Gl. Ringstedvej

2

c

Lilla

3. sal

Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling

Gl. Ringstedvej

6B

Stuen

Auditorium

Akacievej

5

1. sal

Barselsafsnit 06-3

Sofievej

13

1. sal

Blodbank

Sofievej

11

Kælderen

Blodprøvetagning 04-2

Smedelundsgade

60

A

Lilla

Stuen

Børne- og Ungeafsnit 05-2

Smedelundsgade

60

A

Gul

Stuen

Børne- og Ungeafsnit 08-2

Smedelundsgade

60

A

Gul

Stuen

Børne- og Ungemodtagelse 08-2

Smedelundsgade

60

A

Gul

Stuen

Børne- og Ungeambulatorium 04-3

Smedelundsgade/Gl. Ringstedvej

60

A

Gul

1. sal

Børne- og Ungeamb. (psykolog/socialrådg.)

Gl. Ringstedvej

6D

Stuen

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik

Birkevænget

7

Stuen

Center for Voldtægtsofre

Smedelundsgade

60

    

Centraldepot og Varemodtagelse

Birkevænget

24

Stuen

COP Centralt operationsafsnit

Smedelundsgade

60

A

Grøn

1. sal

Vaccinationscenter og Covid-19 vurderingsklinik

Gl. Ringstedvej

7

-

-

-

Dagkirurgisk Afsnit 44-3

Smedelundsgade

60

A

Blå

1. sal

Dialyseafsnit

Gl. Ringstedvej

6C

Stuen

Diagnostisk Center

Birkevænget

14A


Stuen

Distriktspsykiatrien i Holbæk

Rosenvænget

15 A

Stuen

Driftsafdeling

Birkevænget

3

2, sal

Endokrinologisk Ambulatorium

Birkevænget

14

Stuen

Endokrinologisk Sengeafsnit 42-4

Smedelundsgade

60

A

Rød

2. sal

Endoskopiafsnit 08-4

Smedelundsgade

60

A

Gul

2. sal

Forskningens Hus

Sofievej

13

Stuen

Fysio/ergoterapi 41-2

Smedelundsgade

60

A

Rød

Stuen

Fødeafsnit 05-3

Smedelundsgade

60

A

Gul

1. sal

Gastroenterologisk Ambulatorium

Akacievej

21

Stuen

Geriatrisk Ambulatorium

Birkevænget

14A

       

 

Stuen

Geriatrisk Sengeafsnit 03-4 

Gl. Ringstedvej

2

C

Lilla

2. sal

Gynækologisk Ambulatorium 09-2

Smedelundsgade

60

A

Gul

Stuen

Gynækologisk/Kirurgisk Sengeafsnit 09-5

Smedelundsgade

60

A

Grøn

3.sal

Gynækologisk/Kirurgisk Sengeafsnit 12-5

Smedelundsgade

60

A

Grøn

3. sal

Hjertemedicinsk Ambulatorium

Akacievej

3

Stuen

Hjertemedicinsk Modtagelse 44-4

Smedelundsgade

60

A

Blå

2. sal

Hjertemedicinsk Sengeafsnit 43-4

Smedelundsgade

60

A

Blå

2. sal

Hjertemedicinsk Forskningsenhed 44-3

Smedelundsgade

60

A

Blå

1. sal

Hjælpemidler, aflevering 03-2

Gl. Ringstedvej

2

C

Lilla

Stuen

Information og Reception

Smedelundsgade

60

A

Grøn

Stuen

Intensiv Afsnit 12-3

Smedelundsgade

60

A

Grøn

1. sal

Intern Transport (Portørcentral)

Smedelundsgade

60

A

v/Gul

IT-undervisning

Birkevænget

2

2. sal

Kapel

Sofievej

24

Stuen

Kiosk og Cafe

Smedelundsgade

60

Grøn

Stuen

Kirurgisk Ambulatorium 42-2

Smedelundsgade

60

A

Rød

Stuen

Kirurgisk/Gynækologisk Sengeafsnit 09-5

Smedelundsgade

60

A

Grøn

3. sal

Kirurgisk/Gynækologisk Sengeafsnit 12-5

Smedelundsgade

60

A

Grøn

3. sal

Kirurgisk Endoskopiafsnit 08-4

Smedelundsgade

60

A

Gul

2. sal

Klinisk Biokemisk Afsnit 41-3

Smedelundsgade

60

A

Rød

1. sal

Køkken: Varemodtagelse

Birkevænget

26

Kld.

Køkken: Kontor

Birkevænget

44

Stuen

​Lungemedicinsk Ambulatorium​

​Birkevænget

​14A


Stuen

Lægevagt

Smedelundsgade

60

A

Grøn

Stuen

LæringsLab 03-5

Gl. Ringstedvej​

2

C

Lilla

2. sal

Medicinsk Fælles Ambulatorium

Birkevænget

3/21/14

Stuen/1. sal

Medicinsk Observationsafsnit 42-3

Smedelundsgade

60

A

Rød

1. sal

Medicinsk Studie Afsnit 04-4

Gl. Ringstedvej

2

C

Lilla

2. sal

Medicoteknik, Region Sjælland

Gl. Ringstedvej

4A

Stuen

Medicoteknisk Værksted

Birkevænget

10

Stuen

Nefrologisk Ambulatorium

Birkevænget

14

Nefrologisk Sengeafsnit 04-5

Smedelundsgade

60

A

Gul

3. sal

Neonatalafsnit 08-3

Smedelundsgade

60

A

Gul

1. sal

Operationsafsnit COP

Smedelundsgade

60

A

Grøn

Opvågningsafsnit 12-3

Smedelundsgade

60

A

Blå

1. sal

Ortopædkirurgisk Ambulatorium 42-2

Smedelundsgade

60

A

Grøn

1. sal

Ortopædkirurgisk Sengeafsnit 09-4

Smedelundsgade

60

A

Grøn

2. sal

Ortopædkirurgisk Sengeafsnit 12-4

Smedelundsgade

60

A

Grøn

2. sal

Osteoporoseklinik

Akacievej

21

Stuen

Palliativt Team/Smerteklinik

Birkevænget

3

1. sal

Portørcentral (Intern Transport)

Smedelundsgade

60

A

v/Gul

Stuen

Radiologisk Afdeling 13-2 (Røntgen)

Smedelundsgade

60

A

Blå

Stuen

Reumatologisk Ambulatorium

Akacievej

21

Stuen

Reception og Information

Smedelundsgade

60

A

Grøn

Stuen

Rengøringsafdeling 41-4

Smedelundsgade

60

A

Gul

4. sal

Rygklinik

Birkevænget

14A

Skadestue og Akutafdeling 44-2

Smedelundsgade

60

A

Blå

Stuen

Smerteklinik/Palliativt Team

Birkevænget

3

1. sal

Socialmedicinsk Ambulatorium

Gl. Ringstedvej

4B

Stuen

Sterilcentral

Smedelundsgade

60

A

    

Stuen

Stomiambulatorium

Smedelundsgade

60

A

Grøn

3. sal

Svangreambulatorium

Sofievej

13

2. sal

Sygehusledelse og Stab

Akacievej

1

1. sal

Teknisk Afsnit: Værksted og varemodtagelse

Birkevænget

10

Stuen

Teknisk Afsnit: Kontor

Birkevænget

40

Stuen

Varemodtagelse - se Centraldepot og Køkken

 

 

 

Voksenpsykiatrisk klinik Holbæk​

Birkevænget

​9
 

  NB: Indgang B aflåses klokken 22:00


Se kort over Holbæk Sygehus

​​​​​​​​​​​​