Søg
 

Psykiatri

Behandling i Psykiatrien Region Sjælland varetages af fem afdelinger. Under disse er der et antal sengeafsnit og ambulante enheder - bl.a. i Holbæk.

Forsidepsykiatri.png 

 
 

Distriktspsykiatr​ien Holbæk

Behandling af borgere over 18 år med langvarige eller kroniske psykiske lidelser. 


Psykiatrisk Klinik - Ho​lbæk

Behandling af ambulante borgere over 18 år med behov for udredning og behandling af angsttilstande, depression, belastningsreaktioner og personlighedsforstyrrelser. 


Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik - Holbæk

Behandling af ambulante børn og unge i alderen 0-17 år (incl.) med mulige psykiatriske lidelser.


Læs mere om Psykiatrien Region Sjællland

 

Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/holpsy