Søg
 

Forskningspræsentation

På Ortopædkirurgisk Afdeling på Holbæk Sygehus er vi forskningsaktive. Læs om vores forskning.

​​​​​​​

Universitetssygehus

Holbæk Sygehus indgår sammen med Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Sjællands Universitetshospital, Køge, i Københavns Universitets Hospital, som udgør et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og sygehusene i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.

Ortopædkirurgisk Afdeling, Holbæk Sygehus, varetager klinisk og teoretisk undervisning af lægestuderende på 9. semester og har p.t. 1 B-lektorat.
 
Forskningspræsentation, opdateret 15. august 2021

​​Forskningsansvarlig overlæge: Lasse Danborg (per 1. september 2021)

E-mail: ​lasn@regionsjaelland.dk

Forskningsstrategi:

Ortopædkirurgisk Afdeling tilbyder at hjælpe med at opstarte, støtte og stimulere lægelig forskning for alle interesserede læger med tilknytning til afdelingen.

Som en del af uddannelsesforløbet vil alle yngre læger blive tilbudt samtale om et muligt klinisk forskningsprojekt, som skal kulminere i en præsentation af arbejdet og udarbejdelse af et manuskript mhp. publikation i et peer-reviewed tidsskrift.
Den enkelte yngre læge har det primære ansvar for at færdiggøre projektet, som bør påbegyndes så tidligt som muligt under ansættelsen. Et projekt kan vælges fra en projektliste på afdelingen eller udarbejdes individuelt hvad angår idé, omfang og varighed.
Formålet med forskning er at opmuntre yngre læger til at lære at vurdere lægevidenskabelig litteratur i forhold til ortopædkirurgi. Derudover vil man lære at udvikle en hypotese, teste hypotesen og præsentere resultater i sammenhængende form med underbyggede konklusioner.
Afdelingen vil kunne vejlede den yngre læge i udvikling og planlægning af et forskningsprojekt, eksperimentelt design, generel statistik, fremlæggelse i et lægeligt forum, forskningsetik og hvordan man ansøger om fondsmidler og lignende.
 

Antagne artikler udgående fra afdelingen 2008-2021:

1. Ulstrup A: ”Biomechanical Concepts of Fracture Healing in Weight-Bearing Long Bones” Acta Orthopaedica Belgica 2008; 74 (3): 291-302.
Headliner artikel. Engelsksproget oversigtsartikel om mekanotransduktion, knoglebiomekanik og remodellering ved frakturheling i vægtbærende rørknogler.
 
2. Ulstrup A: ”Biomekaniske aspekter af frakturheling i rørknogler”. Ugeskr Læger 2009; 171: 688-90.
Sekundærpublikation om knogleheling og biomekanik.
 
3. Ulstrup A: ”Posterior skulderluksation – en diagnostisk udfordring”. Ugeskr Læger 2009; 171 (34):2398.
Kasuistik vedrørende diagnostik og behandling af sjældent forekommende skulderluksationstype.
 
4. Mariager TP, Nygaard M, Benyahia M: ”Fra hæmatom til sarkom”. Ugeskr Læger 2010; 172: 217-18.
Kasuistik vedrørende diagnostik og behandling af sjældent forekommende sarkom.
 
5. Ulstrup A, Aarby NS, Hellberg S: ”Coccygectomy – An Effective Treatment Option For Chronic Coccydynia: Retrospective Results In 41 Consecutive Patients”. J Bone Joint Surg Br 2010; 92(2): 242-45.
Retrospektivt studium vedrørende 41 patienter opereret med coccygektomi foretaget i perioden 1993-2008 på Holbæk Sygehus.
 
6. Ulstrup A, Mikkelsen P: ”A Modified Surgical Approach To The Posterior Humerus for Fracture-Fixation”. Techniques in Shoulder & Elbow Surgery 2010; 11(3): 77-80.
Kadaverstudie omhandlende dissektionsstrategi via posterior adgang til humerus mhp. osteosyntese af multi-level frakturer.
 
7. Ulstrup A, Pedersen MN, Madsen B: “Bilateral Posterior Shoulder Fracture-Dislocation – A Diagnostic Challenge”. Int J Ort Surg 2010; Vol 17 (1).
Kasuistik vedrørende diagnostik og behandling af sjældent forekommende bilateral frakturluksation i skulderen.
 
8. Skjellerup N, Ulstrup A, Hellberg S: ”Coccygektomi kan være en behandlingsmulighed ved kronisk coccygodyni”. Ugeskr Læger 2011; 173(7): 495-500. 
Oversigtsartikel om operativ behandling af smertefuldt haleben, coccygodyni.
 
9. Malik W, Ulstrup A: ”Proksimal humerusfraktur hos voksne”. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 2013; 4: 338-355.
Oversigtsartikel vedrørende adulte proksimale humerusfrakturer.
 
10. Ulstrup A, Falster O, Reinhold M: “A Variant Rockwood-Type Traumatic Inferior Acromioclavicular Joint Separation without Concomitant Fracture.” JBJS Case Connector, 2015 Nov 11; 5 (4): e98. http://dx.doi.org/10.2106/JBJS.CC.N.00212.
Kasuistik om meget sjælden kravebensledsluksation.
 
11. Hoel S, Jensen TG, Falster O, Ulstrup A: ”Hemiarthroplasty for proximal humerus fracture and consequences of a comminuted greater tubercle fragment”. Antaget til publikation i Musculoskeletal Surgery pr. december 2015.
Originalartikel vedrørende subtype af komminut proksimal humerus fraktur og deraf følgende effekt ved behandling med cementeret hemialloplastik.
 
12. Brand E, Klit J: Lymphoma misinterpreted as osteomyelitis. Ugeskr Laeger 2015;177 (22). Kasuistik.
 
13. Brand E, Fridberg M, Knudsen EK, Barfod K: Noticeable Variations in the Educational Exposure During Residency in Danish Orthopedic Departments. J Surg Edu 2016; Volume 73, Issue 6: 1014–1019.
Originalartikel.
 
14. Johansson S, Christensen OM, Thorsmark AH: A retrospective study of acute kidney injury in hip arthroplasty patients receiving gentamicin and dicloxacillin. Acta Orthop. 2016 Dec;87(6):589-591. Epub 2016 Sep 20. PMID: 27648882.
Originalartikel.
 
15. Madsen UR, Hommel A, Bååth C, Berthelsen CB: Pendulating -A grounded theory explaining patients' behaviour shortly after having a leg amputated due to vascular disease. Int J Qual Stud Health Well-being. 2016 Jan;11(1):32739. doi: 10.3402/qhw.v11.32739.
Originalartikel.
 
16. Madsen UR, Hommel A, Bååth C, Berthelsen CB: Pendulating -A grounded theory explaining patients' behaviour shortly after having a leg amputated due to vascular disease. Int J Qual Stud Health Well-being. 2016 Sep 16;11:32739. doi: 10.3402/qhw.v11.32739.
Originalartikel.
 
17. Madsen UR, Hommel A, Berthelsen CB, Bååth C: Systematic review describing the effect of early mobilisation after dysvascular major lower limb amputations. J Clin Nurs. 2017. doi: 10.1111/jocn.13716.
Oversigtsartikel.
 
Ultrasound Med Biol. 2017 Aug;43(8):1722-1728. doi: 10.1016/j.ultrasmedbio.2017.04.005. Epub 2017 May 19.
Originalartikel.
 
19. Thorsmark AH, Christensen OM, Torp-Pedersen S, Overgaard S, Frich LH. Changes in clavicle length in acute fractures within 3 weeks: a prospective ultrasonographic study of 59 patients.BMC Musculoskelet Disord. 2017 Nov 29;18(1):503. doi: 10.1186/s12891-017-1
842-4.
Originalartikel.
 
20. Thorsmark AH, Muhareb Udby P, Ban I, Frich LH. Bone shortening of clavicular fractures: comparison of measurement methods. BMC Musculoskelet Disord. 2017 Dec 19;18(1):537. doi: 10.1186/s12891-017-1
881-x.
Originalartikel.
 
21. Jørgensen A, Brandt E, Ulstrup A. Traumatic separation of osseous segments in a double-layered patella. Int J Surg Case Rep 2017; 41: 352-355. doi: 10.1016/j.ijscr.2017.11.006.
Kasuistik om meget sjælden årsag til fraktur af kongenit patelladeformitet.
 
22. Aagaard TV, Moeini S, Skou ST, Madsen UR, Brorson S. “Benefits and Harms of Exercise Therapy for Patients With Diabetic Foot Ulcers: A Systematic Review.” The International Journal of Lower Extremity Wounds, September 2020. https://doi.org/10.1177/1534734620
954066.
 
23. Korsholm-Rosfort T, Larsen S, Aagaard T, Ammitzbøll G, Dalton SO. “Interrater Reliability of Dynamic Muscle Testing After Breast Cancer Surgery in Women at High Risk of Lymphedema: To Improve Quality in Clinical Practice.” Integr Cancer Ther. 2020 Jan-Dec;19:1534735420903801. doi:10.1177/1534735420903801. 
 
24. Khan N, Mikkelsen KM, Petersen MM, Schrøder HM. “No-Fault Compensation From the Patient Compensation Association in Denmark After Primary Total Hip Replacement in Danish Hospitals 2005-2017”. J Arthroplasty 2020 Jul;35(7):1784-1791. doi: 10.1016/j.arth.2020.02.042. Epub 2020 Feb 25.
Originalartikel.
 
25. Ulstrup A, Reinhold M, Falster O: “Superior capsular reconstruction – 2-year follow-up results” JSES International 2020; July 31, pp. 1-7. dot:https://doi.org/10.1016/j.jseint.2020.06.012.
Originalartikel. Prospektivt level 4 kohortestudium med to års klinisk og radiografisk follow-up efter superior kapsel rekonstruktion.
 
26. Ulstrup A. “Secondary Radial Neuropathy In Conjunction With Closed Intramedullary Nailing Of Humeral Shaft Fractures – Results Over A 10-Year Period”.
Originalartikel. Retrospektivt level 4 kohortestudium vedrørende resultater fra fem regionale ortopædkirurgiske afdelinger henledt til incidens af n. radialis lammelse ifm. lukket marvsømning af lavenergi humerus skaft frakturer. Antaget til publikation i Acta Orthopaedica Belgica d. 8/11-2020.
 
27. Ulstrup A: “Kirurgiske behandlingsmuligheder til traumatisk betingede rotator cuff defekter”. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 2021; 5: 374-381.
Oversigtsartikel vedrørende kirurgisk behandling af traumatisk betingede rotator cuff skader og defekter.
 

Andre publikationer

1. Ulstrup A: “Hip Arthroplasty: Minimally Invasive Techniques and Computer Navigation”. Ugeskr Læger 2008; 22; 1942.
Boganmeldelse af lærebog om hoftealloplastikkirurgi skrevet af hoftekirurg Lawrence D. Dorr.
 
2. Madsen UR et al. National Klinisk retningslinje for perioperative behandling, pleje samt tidlig rehabilitering til patienter som får foretaget større benamputationer, Fagligt selskab for ortopædkirurgiske sygeplejersker, april 2020. https://app.magicapp.org/public/guideline/nyq8Zn

https://app.magicapp.org/public/guideline/nyq8Zn

Videnskabelige foredrag og posters 2009-:

1. 22/10/2009. Aarby NS, Ulstrup A, Hellberg S: ”Coccygectomy – An Effective Treatment Option For Chronic Coccygodynia”.
Foredrag afholdt ved Dansk Ortopædisk Selskabs Årsmøde, København, 22-23/10/2009.
 
2. 26/10/2011. Jensen T, Falster O: “Hemiarthroplasty with the Aequalis fracture stem in the treatment of comminuted fractures of the proximal humerus”.
Poster ved Dansk Ortopædisk Selskabs Årsmøde, København, 26-28/10/2011.
 
3. 10/3/2012. Mersøe C, Hellberg S: ”Coccydynia. Ny evidens på området”. 
Foredrag afholdt ved Årsmøde for Danske Reumatologers og Fysiurgers Organisation.
 
4. 23/10/2013. Brand E, Klit J: ”Complication rates in unstable trochanteric fractures when type of osteosynthesis is dictated by the preference of the surgeon”.
 
5. 21/10/2015. Høj A, Udby P, Ban I, Frich L: “Bone shortening of clavicular fractures: comparison of measurement methods”. Foredrag ved Dansk Ortopædisk Selskabs Årsmøde, København, 21-23/10/2015.
 
6. Høj A, Udby P, Ban I, Frich L: “Bone shortening of clavicular fractures: comparison of measurement methods”. Poster ved Dansk Ortopædisk Selskabs Årsmøde, København, 21-23/10/2015.
Vinder af posterkonkurrencen.
 
7. 21/10/2015. Høj A: ”Klavikelfrakturens historie”. Foredrag ved Dansk Ortopædisk Selskabs Årsmøde, København, 21-23/10/2015.
 
8. 24-26. oktober 2018. Andersen MF, Ulstrup A. “Secondary Radial Neuropathy In Conjunction With Closed Intramedullary Nailing Of Humeral Shaft Fractures – Results Over A 10-Year Period”. Videnskabelig poster nr. 210 ved Dansk Ortopædkirurgisk Selskabs Årsmøde, oktober 2021.
 
9. TV Aagaard, S Moeini, ST Skou, UR Madsen, S Brorson 
Benefits and harms of exercise therapy for patients with diabetic foot ulcers: A systematic review
Abstract nr. 46. 
https://ortopaedi.dk/abstractbog/2020/56/ ved Dansk Ortopædisk Selskabs Årsmøde, København, 22-24/10/2020.
                                                                  
10. Khan N, Mikkelsen KM, Petersen MM, Schrøder HM. ”No-fault compensation after primary total knee replacement in Danish hospitals 2005-2017 - A retrospective cohort study.”
Foredrag ved Dansk Ortopædisk Selskabs Årsmøde, København, 22-24/10/2020. Abstract ID Number: 3847.
 
11. Ulstrup A, Reinhold M, Falster O. "Superior capsular reconstruction (SCR) – results after reconstruction with a porcine extracellular matrix graft.” Foredrag ved Dansk Ortopædisk Selskabs Årsmøde, København, 22-24/10/2020. Abstract ID Number: 83.
 
12. Ulstrup A, Reinhold M, Falster O. “Superior capsular reconstruction (SCR) – 2-year follow-up results.”
Videnskabelig poster nr. 195 ved Dansk Ortopædkirurgisk Selskabs Årsmøde, København, november 2021.
 

Aktuelle projekter på afdelingen

 1. Ulstrup A, Reinhold M, Falster O: “Superior capsular reconstruction – 5-year follow-up results”.
.
Prospektivt originalprojekt opstartet i 2016. Level IV. Forventet afslutning i 2027.
 
2. Ulstrup A, Reinhold M: “Superior capsular reconstruction – 2-year follow-up results over 10
years”.
Prospektivt level 4 kohortestudium med to års klinisk og radiografisk follow-up efter superior kapsel rekonstruktion i en patientpopulation opereret ove
r 10 år.
Prospektivt originalprojekt opstartet i 2016. Level IV. Forventet afslutning i 2027.
 
3. Khan N, Reinhold M, Ulstrup A. “Subacute AC Joint Repair with the Dog Bone Button Tec
hnique”.
Prospektivt level 4 kohortestudium opstartet i 2019 med to års follow-up vedrørende resultater efter subakut rekonstruktion af ledskred i kravebensleddet med artroskopisk double-button teknik. 
 
4. Afdelingen deltager i The SHAFT study fra 2022. Skandinavisk RCT studie vedrørende behandling af humerusskaftfrakturer.
 
 

Afsluttet Ph.d.-forløb

Afsluttet Ph.d.-forløb: Læge Anders Thorsmark Høj, 2014-2016. E-mail: athh@regionsjae

lland.dk

Clavicular Bone Shortening: Measurement Methods, Scientific Disagreement And A New Measurement Modality. Universitet: Syddansk Universitet. Afhandlingen blev forsvaret d. 7. april 2017. Universitet: Syddansk Universitet. Vejledere: Lars Henrik Frich, Søren Overgaard, Søren Torp Pedersen og Ole Maagaard Christensen.

Afsluttet Ph.d.-forløb: Ulla Riis Madsen, sygeplejerske, MPH, Ortopædkirurgisk Afdeling, Holbæk Sygehus, og Ortopædkirurgisk Afdeling, Slagelse Sygehus. E-mail: urm@regionsjaelland.dk

Titel: Livskvalitet, funktionsevne og behov hos patienter efter amputation af et ben.
Universitet: Lunds Universitet.
Afhandlingen blev forsvaret d. 16. november 2017.

Tidsskrifter: JBJS (Br).

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
09.01.12
Opdateret
16.11.21
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/hofo
 

 Kontakt

 
Ortopædkirurgisk Afdeling Holbæk
Holbæk Sygehus
Smedelundsgade 60
4300 Holbæk
Tlf. 59 48 44 50