Søg
 

Arbejdsmiljø og medarbejderforhold

Tværfaglige teams, arbejdsmiljø, fastholdelse, rekruttering, uddannelse og kurser.

Arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø står øverst på vores dagsorden, fordi det er vigtigt for fastholdelse af og trivsel hos personalet. Uden et godt psykisk arbejdsmiljø kan afdelingen ikke mønstre personalemæssige ressourcer til faglig udvikling, hvilket vil være en medvirkende årsag til at fastholde et negative arbejdsmiljø.

I forhold til opretholdelse af et godt psykisk arbejdsmiljø har vi fokus på:

 • Uhensigtsmæssige forstyrrelser
 • Fastholdelse af et lavt sygefravær
 • Nedbringelse af unødvendig travlhed som følge af uhensigtsmæssige arbejdsgange
 • Løbende vurdering af trivsel og arbejdsbelastning i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Tværfaglige teams

Vi arbejder i teams af læger, speciallæger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og lægesekretærer, der har mange års erfaring inden for ortopædkirurgi.

Fastholdelse og rekruttering

Vi har en politik for fastholdelse- og rekruttering, og vi vægter synliggørelse af personalegoder. Vi arbejder løbende på at skabe løsninger/personalegoder, der letter den enkelte medarbejders hverdag og øger arbejdsglæden.

Blandt afdelingens tilbud til medarbejderne er:

 • Frugtordning og drikkevarer
 • Morgenbrød hver fredag
 • 10 min. daglig motion i arbejdstiden i dagtiden
 • Massagestol og kondicykel
 • Powernap til personalet
 • Udlån af løbetrøjer til deltagelse i div. løb (forsynet med rekrutteringsslogan)
 • Fri benyttelse af afdelingens fys-træningsrum efter kl. 15
 • Kurser, årlig prioritering for faggrupper
 • Medindflydelse på vagtplanen med weekend-vagt hver 3. weekend
 • Rabatordning gennem personaleforeningen
 • Nytårskur

Som en del af vores fokus på fastholdelse arbejder vi regionalt sammen med de ortopædkirurgiske afdelingsledelser for at skabe mulighed for en ortopædkirurgisk efteruddannelse for sygeplejersker.

Som led i vores rekrutteringsstrategi er vores vision at være åbne overfor alternative ansættelser.

Uddannelse, kurser og deltagelse i kongresser

Der er stor interesse for uddannelse, kursus og deltagelse i kongresser. Afdelingen har indgået aftale på Med-udvalgsmøde om, at der udarbejdes mundtlige/skriftlige tilbagemeldinger til kollegaer efter endt kursusdeltagelse.

Der udarbejdes hvert år tværfaglig uddannelsesplan, som præsenteres på Med-udvalgsmøde.

Læs mere om job og uddannelse på afdelingen

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
09.01.12
Opdateret
10.12.20
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/hom
 

 Kontakt

 
Ortopædkirurgisk Afdeling Holbæk
Holbæk Sygehus
Smedelundsgade 60
4300 Holbæk
Tlf. 59 48 44 50