Søg
 

Afdelingens faglige profil

Ortopædkirurgisk Afdeling har en bred ortopædkirurgisk funktion. Læs om vores faglige profil.

Ortopædisk kirurgi

Ortopædisk kirurgi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, rehabilitering samt palliation af medfødte og erhvervede sygdomme i bevægeapparatet, såvel af traumatisk som af ikke-traumatisk art, ved hvilke operative indgreb eller bandagering er et væsentligt led og sygeplejen præ- og postoperativt et andet.

Den ledende overlæge fastlægger efter samråd med afdelingens øvrige overlæger retningslinjer for afdelingens diagnostik, behandling, visitation og lægelige uddannelsesopgaver. Inden for disse retningslinjer har afdelingens overlæger og øvrige læger et selvstændigt ansvar.

Vi udfører et større antal hoftealloplastikker og en del hofterevisionsalloplastikker.

Afdelingen har også skulderkirurgi som interesseområde, hvilket omfatter skopiske og åbne ingreb, samt skulderalloplastikker. Regionens specialeansøgning tildeler afdelingen regionsfunktion for skulderalloplastik på degenerativ basis.

Kvalitet

Vores kvalitet i behandlingen er synliggjort gennem kvalitetsdataregistrering for hoftebrud, hoftealloplastik og skulderalloplastik.

Derudover foretager afdelingen løbende målinger på kvaliteten af behandling, pleje og service.

Afdelingens rammer og produktion

Afdelingen består af to sengeafsnit med 39​ sengepladser og et ambulatorium med ca. 18.000 ambulante kontakter/kontroller årligt.

Afdelingen har 10 lejer ugentligt på sygehuset centrale operationsafdeling og 6​ lejer i det dagkirurgiske afsnit. I alt foretages ca. 3.000 operationer årligt.​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
09.01.12
Opdateret
09.06.21
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/hop
 

 Kontakt

 
Ortopædkirurgisk Afdeling Holbæk
Holbæk Sygehus
Smedelundsgade 60
4300 Holbæk
Tlf. 59 48 44 50