Søg
 

Lungemedicinsk

Lungemedicinsk speciale, afsnit 09-3

​Sengeafdeling og ambulatorie

Vi er en lungemedicinsk afdeling med 24 senge, som er belagt med lungemedicinske patienter, en gruppe af patienter, som spænder fra den akutte dårlige lungemedicinske patient, herunder NIV behandling, til den palliative lungepatient. 
 
Derudover har vi også et lungeambulatorie. Det er et dynamisk og levende ambulatorie, som undersøger og behandler patienter med mange forskellige lungemedicinske diagnoser, fx KOL, astma, allergi, tuberkulose, lungefibrose, kronisk bronkitis sarkoidose m.m. 
  

Vores menneskesyn

Vi arbejder ud fra et holistisk menneskesyn, og tager udgangspunkt i den enkelte patients ressourcer, og arbejder målrettet på, at patienten føler sig set og hørt. Vi ser patienten og dennes pårørende som en samarbejdspartner, som kan bidrage positivt til behandlingen af patienten. 
 

Her er plads til alle

Vores afdeling har en bred personalegruppe, som spænder fra novicen til eksperten. Det der kendetegner vores afdeling er, at vi har plads til alle, og vi arbejder ud fra den holdning at alle har noget positivt at bidrage med erfaringsmæssigt og fagligt. Respekten for den enkelte vægtes meget højt, og vi går ind for en åben og ærlig kommunikation, også i pressede situationer. Det at specialet spænder vidt, gør at vi aldrig har to dage, der er ens, og at vi i vores daglige arbejde skal være klar på nye udfordringer og se muligheder i stedet for begrænsninger.
 

Åbne for nye tiltag og muligheder

Vores afdeling kendetegnes ved at vi altid har tid til et godt grin, da vi værdsætter humoren i en travl hverdag. Derudover er vi interesseret i at lære nyt, og er åbne for nye tiltag og muligheder. Denne interesse for at lære nyt og også videregive den viden man har, kommer vores elever og studerende til gode, da vi er en afdeling som både uddanner sygeplejersker, social og sundhedsassistenter og Falckreddere. 
 
Så vi kan tilbyde en afdeling med et højt fagligt niveau, med fokus på det tværfaglige samarbejde, og med et godt arbejdsmiljø som giver en lav personaleomsætning og en personalegruppe med mange års erfaring inden for specialet.
 

Uddannelse og mål

En god lungemedicinsk erfaring giver en god ballast til ens videre karriere inden for sygeplejen, om man vælger at vil være Intensiv sygeplejerske, ambulatorium sygeplejerske eller måske akut sygeplejerske eller noget helt andet, så vil man altid kunne bruge sin lungemedicinske erfaring.
 

Faglighed og arbejdsmiljø vægtes højt

Ledelsesmæssigt vægtes fagligheden meget højt, og i den forbindelse prioriterer vi kurser og efteruddannelse meget højt. På trods af en travl hverdag, mener vi at der skal være plads til at personalet kan udvikle sig fagligt og derved bevare arbejdsglæden på længere sigt. Vi vægter også arbejdsmiljøet meget højt, hvilket giver sig til udtryk i vores lave personaleomsætning. Derudover vægtes en synlig ledelse højt, da vi mener det giver nærvær og tryghed for personalet.
 

Tværfagligt samarbejde

Vores personale ønsker at udføre en sygepleje på et højt, fagligt niveau og de er gode til at bruge afdelingens tværfaglige samarbejdspartnere, hovedsageligt læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, diætister, og MAT sygeplejersker, da de vægter et sammenhængende patientforløb højt. Derudover har vi også et tæt samarbejde med Intensiv, da vores patienter ofte har brug for en mere intensiv behandling i en periode. 
 
Vi samarbejder også med kommuner og forbund i forhold til at afholde forskellige arrangementer for lungepatienter, f.eks. KOL-dagen som bliver afholdt to gange årligt.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
31.07.18
Opdateret
27.04.20
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger