Søg
 

Hæmodialyse

Hæmodialyse (nefrologisk) afsnit 30-2. En beskrivelse af afsnittet, dets funktioner, patienter, medarbejdere og mål

​Afsnittet og patientgrupper

Vi er et Dialyseafsnit, som varetager hæmodialysebehandlingen af ca. 110 patienter og 9 hjemme-hæmodialysepatienter, primært fra den nordlige del af Region Sjælland. 
 
Dialyseafsnit 30-2 er delt i to grupper. Patienterne er fordelt på fire hold, to daghold og to aftenhold. Herudover er der et Selvbetjent Hæmodialyseafsnit, beregnet til 20 patienter. Patienterne i det selvbetjente Hæmodialyseafsnit har individuelle mødetider med sygeplejersker ansat med primærfunktion.
 

Akutfunktion

Dialyseafsnittet varetager akutfunktionen. Det vil sige, at alle patienter med akut behov for dialyse uden for afsnittets normale åbningstid, bliver dialyseret på Intensiv Afsnit på såvel Holbæk som Slagelse Sygehus. Det er dialysesygeplejerskerne på Dialyseafsnit 30-2 i Holbæk, der har rådighedsvagten fra hjemmet.
 
Vi er i alt 44 ansatte på afsnittet, som består af dialysesygeplejersker, servicemedarbejdere, sygeplejesekretær,souschefer og afdelingssygeplejerske. Der er ligeledes ansat en lægesekretær.
 
Vi modtager sygeplejestuderende og har derfor en Ansvarlig Klinisk Vejleder samt 4 kliniske vejledere.
 
Vores udviklingssygeplejerske er overordnet er ansvarlig for udviklings- og undervisningstiltag på afsnittet. - Herudover bliver der løbende etableret ad-hoc-arbejdsgrupper med nøglepersoner, som er ansvarlige for specifikke tiltag/projekter.
 

Særlige udfordringer

Vi varetager kronikerbehandlingen af patienter med behov for hæmodialyse. Vores patienter har behov for at vi styrker deres egenomsorgsgrad og deres mestringsevne og derved gør det meningsfuldt at være dialysepatient.
 
For at imødekomme deres udfordringer, yder vi helhedssygepleje inden for den grundlæggende, det specialerelaterede og det behandlingsmæssige område.
  

Er afsnit 30-2 noget for dig?

Med vores tilgang til behandling og pleje tilgodeser og bevarer vi patienternes identitet og integritet. Vi yder denne form for sygepleje, da det er patientens individuelle behov, der skal imødekommes.
 
Vi synes det er spændende at arbejde inden for dette speciale, da vi opnår en professionel relation til vores patienter, samtidig med at to dage ikke er ens. Hverdagen veksler fra det akutte og livstruende til det rolige, intense og livsbekræftende. 
 
Vi vægter kommunikation på alle niveauer med patienter og pårørende meget højt, og oftest udvikler der sig, over tid, et nært forhold mellem patienter og personale.
 
For at passe godt ind i vores afsnit, skal du have interesse for nefrologi og lyst til – i samarbejde med dine kollegaer – at bidrage til faglig udvikling inden for specialet. Det er desuden afgørende, at du har vilje og evne til at samarbejde og har gode formidlingsevner.
 
Medarbejderne på afsnittet brænder for at skabe tryghed, tillid og yde patienten omsorg i forbindelse med deres dialysebehandling.
 
En af de ting, der gør os unikke er, at vi er på stuen og observerer patienterne under hele behandlingen, hvilket skaber tryghed for dem.
 

Uddannelse og mål

Vi afholder regelmæssigt faglig undervisning for sygeplejerskerne, inden for såvel det humanistiske som naturvidenskabelige område. Underviserne kan både være interne som eksterne. Indenfor de første 12-24 måneder af ansættelsen afholder afsnittet et fagligt udviklende og kompetencegivende Nefrologisk Grundkursus, som er obligatorisk for alle dialysesygeplejersker.
 
Et af de ledelsesmæssige mål er, at vi hver tirsdag eftermiddag afholder Lean-tavlemøder af 15 minutters varighed. Her bliver der bl.a. drøftet kvalitetsmål, nye tiltag i afsnittet og personalets trivsel.
 
Vores faglige mål er bl.a., at inddrage patienter og pårørende i deres behandlingsforløb, hvilket vi gør ved et højt informationsniveau.
 
Da vi har en stødt stigende tilgang af kroniske dialysepatienter, håber vi på, at vi inden for nærmeste fremtid får mulighed for at ombygge lidt i afsnittet, så vi får plads til nogle flere stationære dialysestationer.
 

Tværgående samarbejde

Vi har et tæt samarbejde, primært med dialysesatellitten i Slagelse, Nefrologisk sengeafsnit, Intensivt afsnit i Holbæk og Slagelse samt karkirurgerne. Derudover samarbejder vi med de andre specialer, som har dialysepatienter indlagt. Vi har desuden et tæt samarbejde med primærsektoren, som mange af vores patienter er tilknyttet. 
 
Der er tilknyttet diætist, som kommer fast en gang hver anden måned – samt en diabetessygeplejerske på 30-2, der ligeledes kommer efter aftale og behov.
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
31.07.18
Opdateret
27.04.20
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger