Søg
 

Dialyse Satellit

Dialyse Satellit, Slagelse. En beskrivelse af satellitten, dens funktioner, patienter, medarbejdere og mål

​Beskrivelse af afsnittet

Dialyse Satellit i Slagelse hører under Holbæk Sygehus. Vi varetager hæmodialyse-behandlingen af 70 patienter, heraf 1 hjemme-hæmodialyse-patient pt. Vi behandler patienter, primært fra den nordlige del af Region Sjælland.
  
Patienterne er fordelt på fire hold; to daghold og to aftenhold der hver kører dialyse tre gange ugentligt. Herudover er der det Selvbetjente Dialyseafsnit, beregnet til ni patienter. Patienterne kører fem gange dialyse ugentligt. Der er en leder og et team sygeplejersker, med forskellige ansvarsområder i dette afsnit.
Vi har også et tilbud til de patienter, der delvist ønsker medinddragelse i egen behandling. Det kalder vi Limited Care. De kører dialyse tre gange ugentligt i vores Center Dialyse afdeling.
 

Hvem er vi?

Vi er i alt 30 sygeplejersker i Dialyse Satellitten. Der er et sygeplejefagligt lederteam bestående af souschef og afdelingssygeplejerske. Vi har også vores egen sekretær.
 
Vi har kontinuerligt sygeplejerskestuderende i afsnittet og har derfor en ansvarlig klinisk vejleder samt flere kliniske vejledere.
 
Alle sygeplejersker har forskellige nøglepersonsfunktioner, som medvirker til at opretholde en faglig udvikling inden for hver sit område. Derudover har vi to speciale- sygeplejersker, der hver har deres ansvarsområder.
 
I løbet af 2018 får vi vores egen Udviklingssygeplejerske i afsnittet.
 

Helhedssygepleje

Vi varetager kronikerbehandlingen af patienter med behov for hæmodialyse. Vores patienter har behov for at vi styrker deres egenomsorgsgrad og deres mestringsevne og derved gør det meningsfuldt at være dialysepatient.
 
For at imødekomme deres udfordringer, yder vi helhedssygepleje inden for den grundlæggende, det specialerelaterede og det behandlingsmæssige område.
 

Vores tilgang til behandling og pleje

Det er kendetegnende for vores tilgang til behandling og pleje, at vi tilgodeser og bevarer patienternes identitet og integritet. Vi yder denne form for sygepleje, da den skal være relateret til patientens individuelle behov.
 
Regionen har også haft fokus på at skabe en relation, hvor der etableres et partnerskab mellem patient og sygeplejerske og i denne forbindelse at medinddrage patienterne så meget det overhovedet er muligt i egen behandling og selv tage ansvar.
 

Spændende speciale

Vi synes det er spændende at arbejde indenfor dette speciale, da vi opnår en professionel relation til vores patienter, samtidig med at hverdagen veksler: fra det akutte og livstruende til det rolige, intense og livsbekræftende. Vi vægter kommunikation på alle niveauer med patienter og pårørende meget højt, og oftest udvikler der sig, over tid, et nært forhold mellem patienter og personale.
  

Er det noget for dig?

For at passe godt ind i vores afsnit, skal du have interesse for nefrologi og lyst til - i samarbejde med dine kollegaer - at bidrage til faglig udvikling inden for specialet. Det er desuden afgørende, at du har vilje og evne til at samarbejde med såvel patienter, som kollegaer, og besidder evner inden for formidling.
 
Medarbejderne på afsnittet brænder for at skabe tryghed, tillid og yde patienten omsorg i forbindelse med deres dialysebehandling samt at medinddrage patienterne i egen behandling.
 
En af de ting, der gør os unikke er, at vi er på stuen og observerer patienterne under hele behandlingen. Det skaber tryghed for patienterne.
 

Uddannelse og mål

Vi afholder regelmæssigt faglig undervisning til sygeplejerskerne – inden for såvel det humanistiske som det naturvidenskabelige område med både interne og eksterne undervisere . Afsnittet på Holbæk Sygehus afholder et fagligt udviklende og kompetencegivende Nefrologisk Grundkursus, som er obligatorisk for alle dialysesygeplejersker inden for de første 12-24 måneder af ansættelsen.  Det har vi også adgang til som ansatte i Satellitten.
  
Et af de ledelsesmæssige mål er, at vi hver tirsdag eftermiddag afholder et kort Lean­ tavlemøde. Hver 3. uge deltager en repræsentant fra vores Afdelingsledelse. På Lean-tavlemødet bliver der bl.a. drøftet kvalitetsmål, nye tiltag i afsnittet og personalets trivsel.
 
Vores faglige mål er bl.a. via et højt informationsniveau, at inddrage patienter og pårørende i deres behandlingsforløb.
 
Da tilgangen af kroniske dialysepatienter er støt stigende, har vi et ønske om at afsnittet i nærmeste fremtid kan ombygges en smule for at give plads til flere stationære dialysestationer.
 

Tværfagligt samarbejde

Vi har et tæt samarbejde primært med Dialyseafsnittet samt Nefrologisk sengeafsnit på Holbæk Sygehus, Intensivt afsnit i Slagelse samt karkirurgerne. Derudover samarbejder vi med de andre specialer, som har dialysepatienter indlagt her i Slagelse eller på Næstved Sygehus. 
 
Vi har et tæt samarbejde med primærsektoren, som mange af vores patienter er tilknyttet.
 
Afsnittet har tilknyttet en diætist, som kommer fast en gang hver anden måned. Udover ovennævnte har Dialyseafsnittet mange andre samarbejdspartnere.
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
31.07.18
Opdateret
27.04.20
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger