Søg
 

Job og karriere

Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus er en af Danmarks største og har sit eget program for kompetenceudvikling og efteruddannelse. Læs mere herunder om alt det du får tilbudt som medarbejder i afdelingen.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Job på Medicinsk Afdeling

Find dit nye job på Holbæk sygehus her.

Du er velkommen til at kontakte afdelingsledelsen​​, hvis du har spørgsmål til en stilling​​.​

Uddannelse og universitetsfunktion


Vi deltager i uddannelsen af:

  • Sygeplejersker
  • Læger
  • Lægesekretærer
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Kliniske diætister
  • Reddere.

Til afdelingen er knyttet et klinisk professorat i kardiologi og endokrinologi.

Du er velkommen til at kontakte afdelingens uddannelsesansvarlige Nøglepersoner: Find kontaktoplysninger​

Medicinsk Afdeling har universitetsfunktion og modtager lægestuderende på 9. semester.​​​​​
 
Job på Holbæk Sygehus

Særlig kompetenceudvikling i afdelingen

På Medicinsk Afdeling gør vi meget ud af den faglige udvikling hos vores medarbejdere. Det gælder både helt nyuddannede og mere erfarne medarbejdere.

Din introduktion vil derfor bestå af en individuel tilpasset oplæring med en eller to mentorer ud fra dine kompetencer. Vi tilstræber at du ikke indgår i normeringen den første måned hvor du følger din mentor og dennes vagter. 

Herefter får du udarbejdet et vagtplan rul.

Du bliver en del af et team, hvor du arbejder tæt sammen med engagerede, dedikerede og dygtige kolleger og hvor du har mulighed for at påvirke den videre udvikling gennem fagligt engagement og nytænkning.

I 2018 har vi to større tiltag i gang der omfatter hele afdelingen:


 

Særligt introforløb og kompetenceudvikling for medarbejdere på Nefrologisk og Geriatrisk


Introduktions- og oplæringsprogram til nyansatte sygeplejersker og SOSU-assistenter

Fra januar 2018 har Medicinsk Afdeling introduceret et helt nyt, struktureret introduktions- og oplæringsprogram til nye sygeplejersker og SOSU-assistenter på afsnittene 03-5 og 03-4.
Formålet er at give den nyansatte sygeplejerske / SOSU-assistent indsigt i og viden om de sygeplejemæssige opgaver, som kendetegner den specialerelaterede geriatriske sygepleje i afdelingen.
Som nyansat får man tilknyttet en mentor (hhv. en erfaren sygeplejerske eller SOSU) og nogle daglige vejledere i form af mere erfarne kolleger. 
Mentor skal fungere som rollemodel, underviser og vejleder samt bidrage til at skabe tryghed for den nyansatte og lette introduktion til praksisfællesskabet og specialet.
I samråd med mentor og afdelingssygeplejerske planlægges et oplæringsprogram, hvor mentor følger den nyansatte til oplæringsforløbet er afsluttet - over maks. 6 måneder. Undervejs følges op med strukturerede kompetencevurderingssamtaler med fokus på trivsel og faglig udvikling m.m. 

Kompetenceudviklingsprogram til mere erfarne SOSU-assistenter

Med opstart i maj 2018 tilbydes SOSU-assistenter på Nefrologisk 03-5 og Geriatrisk 03-4 et kompetenceudviklingsprogram (3 forløb á 3 timer) inden for områderne hjerte-kredsløbssvigt, ABCD-optimering og shockformer, nyresvigt, medicindispensering og administrering, som relaterer sig til den akutte og kritisk syge i et sengeafsnit.
Formålet er at give SOSU-​assistenterne øget viden om, hvordan en stabil tilstand hos patienten kan udvikle sig til en akut tilstand og kompetence til at handle korrekt i akutte/subakutte situationer.
 

Kompetenceudviklingskursus for nyuddannede og nyansatte sygeplejersker

Kurset er et fire dages kompetenceudviklingskursus, der gennemføres 2 gange årligt. Kurset byder på undervisning i sygeplejefaglige emner kombineret med praktiske øvelser.

Et af formålene med kurset er at du får mulighed for at møde og erfaringsudveksle med såvel andre nyansatte sygeplejersker som lokalkendte pleje- og behandlingspersonale.

Efter kursus afslutning tilbydes supervision i form af refleksion over praksis, rollen som sygeplejerske og de nyerhvervede handlingskompetencer.

Tilbud om supervision omfatter også de sygeplejersker der afventer at komme på kursus.

Kompetenceudviklingsmodellen: kompetencedage – skills stations

Kompetenceudviklingsmodellen består af kompetencedage med såkaldte ”skills stations”, hvor sygeplejerskerne i mindre grupper og i et dialogpræget miljø gennemgår og demonstrerer en række kliniske procedurer – typisk med udgangspunkt i en konkret case. 

Undervisningen varetages af en række sygeplejersker fra afdelingen, som er særligt oplært i dette.

I 2019 gennemføres kompetencedage med temaerne: hjertestop, delirium, pneumoni, obstipation og diabetes.

Årlig kompetencedag

Du vil skulle deltage i én kompetencedag om året med fem skills stations af hver ca. en times varighed. Ca. en måned forud for deltagelsen i en kompetencedag modtager du materiale til brug for forberedelse til de forestående skills stations.

Derudover tilbydes alle nyuddannede og nyansatte sygeplejersker på Holbæk sygehus fire dages kompetenceudvikling, der gennemføres 2 gange årligt. Endelig tilbydes der efterfølgende supervision/erfaringsudveksling til alle deltagere.​​​​​

Forskning på Medicinsk Afdeling

På Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus er vi forskningsaktive og har bl.a. tilknyttet et klinisk professorat i kardiologi og endokrinologi.

Til afdelingen er tilknyttet et klinisk professorat i kardiologi og endokrinologi.
 
Afdelingen har pt. tilknyttet ph.d.-studerende Kristian Nebelin Hvidt. Kontakt Kristian på krhv@regionsjaelland.dk, hvis du har spørgsmål til hans forskning.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
07.01.12
Opdateret
17.02.20
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/hmjk
 

 Kontakt

 
Medicinsk Afdeling
Holbæk Sygehus
Smedelundsgade 60
4300 Holbæk
Tlf. 59 48 45 00